tinh chat giao hoan

John Bardeen
John Bardeen(11539 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 60
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 11 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 08:11

Mô tả: Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: B Kiểm tra bài cũ: Nhân với số có một chữ số Đặt tính rồi tính: 341 231x 2 x 2 682 462 214 325 x 4 x 4 857 300 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân Bài tập: Điền vào ô trống 17 + 25 = 25 + 48 + 12 = + 48 a + b = b + 17 12 aa + b = b + Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 7 x 5 và 5 x 7 Ta có: 7 x 5 = 35 5 x 7 = 35 Vậy: 7 x 5 = 5 x 7 N Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân b/ So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau: a b a x b b x a 4 8 6 7 5 4 4 x 8 = 32 6 x 7 = 42 5 x 4 = 20 8 x 4 = 32 7 x 6 = 42 4 x 5 = 20 • Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn bằng nhau, ta viết: a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Thảo luận nhóm đôi Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Luyện tập: Bài 1/ Viết số thích hợp vào ô trống a) 4 x 6 = 6 x 207 x 7 = x 207 b) 3 x 5 = 5 x 2 138 x 9 = x 2 138 S 4 7 B 3 9 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Luyện tập: Bài 2/ Tính: a) 1 357 b) 40 263 B x 5 x 6 785 x 7 x 281 841 5 7 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. Luyện tập: Bài 2/ Tính: a) 7 x b) 5 x BV 853 x 5 971 1 326 x 6 630 = 853 x 7 = 1 326 x 5 7 5 a) b) Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân TRÒ CHƠI Ai nhanh ai đúng 23 109 x 8 = 3 964 x 6 = 10 287 x 5 = 4 x 2 145 = a x b = 9 x 1 427 = 2 145 x 4 1 427 x 9 6 x 3 964 5 x 10 287 8 x 23 109 b x a Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a x b = b x a Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi. SGK trang 58 Xem trước bài: Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … . 214 325 x 4 x 4 857 300 Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân Bài tập: Điền vào ô trống 17 + 25 = 25 + 48 + 12 = +. = b + 17 12 aa + b = b + Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2009 Toán: Tính chất giao hoán của phép nhân a/ Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 7 x 5

— Xem thêm —

Xem thêm: tinh chat giao hoan, tinh chat giao hoan, tinh chat giao hoan

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tinh-chat-giao-hoan

Đăng ký

Generate time = 0.217722892761 s. Memory usage = 18.42 MB