Violympic lớp 5 vòng 1

3 158 3
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 07:11

ĐỀ THI TOÁN OLYMPIC QUA MẠNG INTERNET VÒNG 1 Lần 1: Xóa các ô theo thứ tụ tăng dần - Các phân số có cùng mẫu số : Chú ý chọn phấn số có tử số bé nhất trước Lần 2: Chọn 2 ô có giá trị bằng nhau - Các ô là phân số hay phép tính của phân số 51 100 67 100 79 100 53 100 93 100 29 100 41 100 27 100 13 100 57 100 49 100 55 100 9 100 47 100 17 100 59 100 61 100 23 100 95 100 5 100 3 10 4 5 1 2 + 1 3 6 120 7 4 1 4 4 5 1 2 - 1 4 2 5 -2 5 8 3 8 - 2 3 2 5 -1 2 3 2 5 -1 1 5 3 4 1 3 5 1 1 20 5 3 7 21 5 6 1 2 1 3 + 1 9 5 9 + 4 20 Lần 3: Giải các bài toán và nhập kết quả Bài 1: Viết số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 Kết quả: 389 Bài 2: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 419 Kết quả: Số bé: 209 / Số lớn: 210 Bài 3: Tìm hai số có trung bình cộng là 185, số lớn hơn số bé 24 đơn vị Kết quả: Số bé: 173 / Số lớn: 197 Bài 4: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2009 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác. Kết quả: Số bé: 994 / Số lớn: 1015 Bài 5: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 2008 Kết quả: Số bé: 1003 / Số lớn: 1005 Bài 6: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ nữa Kết quả: Số bé: 999 / Số lớn: 1010 Bài 7: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 338 Kết quả: Số bé: 168 / Số lớn: 170 Bài 8: Tìm 1 phân số biết tổng tử số và mẫu số của phân số đó là 198 và phân số đó có giá trị bằng Kết quả: Bài 9: Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau tổng các chữ số bằng 12 Kết quả: 63210 Bài 10: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 120cm. Chiều dài hơn chiều rộng 8cm. Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó. Kết quả: Chiều rộng: 26 / chiều dài: 34 Bài 11: Tìm hai số lẻ liên tiếp có tổng bằng 1444 Kết quả: Số bé: 721 / Số lớn: 723 Bài 12: Tìm hai phân số có tổng bằng hiệu bằng Kết quả: Số bé: / Số lớn: Bài 13: Tìm hai phân số có tổng bằng hiệu bằng Kết quả: Số bé: / Số lớn: 4 5 88 110 13 10 3 10 1 2 4 5 5 6 1 6 1 3 1 2 Bài 14: Tìm 1 phân số biết hiệu tử số và mẫu số của phân số đó là 86 và phân số đó có giá trị bằng Kết quả: Bài 15: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2009 và hiệu bằng 163 Kết quả: Số bé: 923 / Số lớn: 1086 Bài 16: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 636 và giữa chúng có 11 số tự nhiên khác. Kết quả: Số bé: 312 / Số lớn: 324 Bài 17: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 828 và giữa chúng có 15 số tự nhiên khác Kết quả: Số bé: 406 / Số lớn: 422 Bài 18: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 2010 Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1006 Bài 19: Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng 694 Kết quả: Số bé: 346 / Số lớn: 348 Bài 20: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của hai số đó là 2011 và giữa chúng có 9 số chẵn khác. Kết quả: Số bé: 996 / Số lớn: 1015 Bài 21: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 2009 Kết quả: Số bé: 1004 / Số lớn: 1005 Bài 22: Tìm hai số tự nhiên liên tiếp có tổng bằng 215 Kết quả: Số bé: 107 / Số lớn: 108 3 5 129 215 . số 51 10 0 67 10 0 79 10 0 53 10 0 93 10 0 29 10 0 41 100 27 10 0 13 10 0 57 10 0 49 10 0 55 10 0 9 10 0 47 10 0 17 10 0 59 10 0 61 100 23 10 0 95 10 0 5 10 0 3 10 4 5 1. 10 0 3 10 4 5 1 2 + 1 3 6 12 0 7 4 1 4 4 5 1 2 - 1 4 2 5 -2 5 8 3 8 - 2 3 2 5 -1 2 3 2 5 -1 1 5 3 4 1 3 5 1 1 20 5 3 7 21 5 6 1 2 1 3 + 1 9 5 9 + 4 20 Lần
- Xem thêm -

Xem thêm: Violympic lớp 5 vòng 1, Violympic lớp 5 vòng 1, Violympic lớp 5 vòng 1

Bình luận về tài liệu violympic-lop-5-vong-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP