Đề Vòng 7 Toan Violympic

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11507 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 124
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 04:11

Mô tả: 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 1 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 Câu 1: Nếu có hằng đẳng thức: thì = 2 Câu 2: Giá trị biểu thức A = là 1 Câu 3: Tập nghiệm của phương trình: (x + 4)(x+2) - x - 2 = 0 là { -3; -2} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”) Câu 4: Với giá trị của = 6 đa thức chia hết cho . Câu 5: Cho . Giá trị của biểu thức bằng . Câu 6: Để nhận là một nhân tử thì b= 2. Câu 7: Với , giá trị của biểu thức bằng 7. Câu 8: Giá trị của biểu thức tại bằng . Câu 9: Cho tam giác ABC có . Về phía ngoài tam giác ABC dựng các tam giác đều ABE và ACF rồi dựng hình bình hành AEDF. Số đo bằng (Đề sai?). Câu 10: Giá trị của biểu thức bằng 246911. Bài 1: Giá trị bé nhất và lớn nhất của xy biết 50 22 =+ yx 2525 2)( 2 )(2 02 02 : 2222 22 22 22 22 ≤≤− +≤≤+−      −≥+ +−≥      ≥−+ ≥++ xy yxxyyxNen xyyx yxxy xyyx xyyx Tacó Bài 2 Tổng của x + y biết ( ) ( ) 053712 22 =++− yx Mỗi nhóm số hạng đều có dạng bình phương nên lớn hơn hoặc bằng 0. Để tổng bằng 0 thi từng nhóm bằng 0 vậy x = 0,5, y = -5/3 nên x + y = -7/6 Tự luận không lời giải Điền kết quả thích hợp vào chỗ ( .): Câu 1: Trong cụm từ viết in hoa “ BAC HO KINH YEU”, có _______chữ cái là những hình có tâm đối xứng. Câu 2: Nếu có hằng đẳng thức: thì = ________ Câu 3: Phân tích thành nhân tử của đa thức có kết quả là: . Như vậy = _______ Câu 4: Giá trị biểu thức A = là _______ Câu 5: Với giá trị của = ______đa thức chia hết cho . Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 6: Giá trị của biểu thức với và là A=____. Câu 7: Cho . Giá trị của biểu thức bằng _______. Câu 8: Giá trị của biểu thức bằng ________. Câu 9: Số tự nhiên n nhỏ nhất có 3 chữ số để số 1000027nhận n là ước là n = ______. 2 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 Câu 10: Giá trị lớn nhất của biểu thức bằng _. Bài 1: Giá trị bé nhất và lớn nhất của xy biết 50 22 =+ yx 2525 2)( 2 )(2 02 02 : 2222 22 22 22 22 ≤≤− +≤≤+−      −≥+ +−≥      ≥−+ ≥++ xy yxxyyxNen xyyx yxxy xyyx xyyx Tacó Bài 2 Tổng của x + y biết ( ) ( ) 053712 22 =++− yx Mỗi nhóm số hạng đều có dạng bình phương nên lớn hơn hoặc bằng 0. Để tổng bằng 0 thi từng nhóm bằng 0 vậy x = 0,5, y = -5/3 nên x + y = -7/6 3 . 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 1 1. Xóa ô trong bảng 2. Đua xe 3. Tự luận K8V7 Câu 1: Nếu có hằng đẳng thức: thì = 2 Câu 2: Giá. biểu thức bằng . Câu 6: Để nhận là một nhân tử thì b= 2. Câu 7: Với , giá trị của biểu thức bằng 7. Câu 8: Giá trị của biểu thức tại bằng . Câu 9: Cho tam

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề Vòng 7 Toan Violympic, Đề Vòng 7 Toan Violympic, Đề Vòng 7 Toan Violympic

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-vong-7-toan-violympic

Đăng ký

Generate time = 0.14412307739258 s. Memory usage = 18.57 MB