Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

5 310 5 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2589
tailieuhay_2589

tailieuhay_2589

Tải lên: 14,683 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 03:15

Bài 27: GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số đồ gốm. - Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 56, 57 SGK. - Sưu tầm thông tin và tranh ảnh về đồ gốm nói chung và gốm xây dựng nói riêng. - Một vài viên gạch, ngói khô; chậu nước. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Thảo luận. Mục tiêu: Giúp HS: - Kể được tên một số đồ gốm. - Phân biệt được gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc theo nhóm. - HS sắp xếp các thông tin và tranh ảnh sưu tầm được về các loại đồ gốm vào giấy. - Cho HS trình bày sản phẩm. - Các nhóm treo sản phẩm lên bảng và cử người thuyết minh. - Cho HS thảo luận câu hỏi (SGV). Kết luận: (SGV) Hoạt động 3: Quan sát. Mục tiêu: HS nêu được công dụng của gạch, ngói. Cách tiến hành: - Cho HS làm các bài tập ở mục Quan sát trang 56, 57 SGK. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm làm việc. - Cho HS trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. - Đại diện từng nhóm trình bày. Kết luận: (SGV) Hoạt động 4: Thực hành. Mục tiêu: HS làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói. Cách tiến hành: - Cho HS làm việc. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình : Quan sát kĩ một viên gạch hoặc ngói rồi nhận xét. Làm thực hành. - Cho HS trình bày kết quả làm việc. - Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả thực hành và giải thích hiện tượng. Kết luận: (SGV) 3. Củng cố, dặn dò: (2') - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp. Rút kinh nghiệm : . . . 27: GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI I. Mục tiêu, nhiệm vụ: Sau bài học, HS biết: - Kể tên một số đồ gốm. - Phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành, sứ. - Kể. loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói. II. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 56, 57 SGK. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI, Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI, Gíao án 6 - GỒM XÂY DỰNG: GẠCH, NGÓI

Bình luận về tài liệu giao-an-6-gom-xay-dung-gach-ngoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP