SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM SỬ DỤNG TB DẠY HỌC VẬT LÝ

23 401 2 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/23 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 03:11

Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ Phần mở đầu 1. Lý do chọn sáng kiến kinh nghiệm . 1.1. Lý do khách quan : Đứng trớc xu thế phát triển của giáo dục thế giới hiện nay đồng thời nghiên cứu quan điểm giáo dục ở Việt Nam qua 3 lần cải cách giáo dục , đặc biệt là việc đổi mới nội dung ch- ơng trình sách giáo khoa thực hiện từ năm học 2002 - 2003 đến nay thì đòi hỏi việc đổi mới phơng pháp dạy học là một tất yếu khách quan đối với giáo dục và đào tạo . Trớc sự bùng nổ về thông tin khoa học của loài ngời trên thế giới đòi hỏi giáo dục nớc ta phải nhanh chóng tiến kịp các nớc tiên tiến trên thế giới , ngành giáo dục và đào tạo của n- ớc ta phải đào tạo đợc những con ngời năng động tự chủ , sáng tạo , nắm bắt và sử dụng thành thạo những công nghệ hiện đại của khoa học kỹ thuật . Nghị quyết trung ơng đã chỉ rõ " Giáo dục là quốc sách hàng đầu phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đảy công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời , yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trởng kinh tế nhanh và bền vững . Ngày nay trình độ khoa học công nghệ của các nớc trên thế giới phát triển nh vũ bão , nhu cầu của con ngời ngày các đồi hỏi các ngành khoa học phải phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa . Do đó việc nâng cao chất lợng dạy học là vô cùng quan trọng không thể thiếu trong các nhà trờng phổ thông . 1.2 Lý do chủ quan : Hoạt động dạy học có vị trí quyết định tới việc hình thành nhân cách , năng lực của học sinh . Nhng trong thực tế của nhà trờng phổ thông hiện nay chất lợng giáo dục là một vấn đề khá nan giải do bệnh thành tích , trong năm học 2006 - 2007 vừa qua cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục tuy đã có những tác động to lớn đến ngành giáo dục và đào tạo nhng chất lợng giáo dục nhìn chung vẫn còn thấp . Vì vậy việc nâng cao chất lợng giáo dục hiện nay đang là vấn đề toàn xã hội quan tâm mà trớc hết để nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo thì ngành giáo dục và đào tạo phải có ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 3 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ những có gắng hơn nữa đặc biệt là đội ngũ các thày cô giáo trực tiếp giảng dạy đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lợng giáo dục và đào tạo . Việc vận dụng các phơng pháp tích cực trong dạy học nói chung và trong dạy học Vật Lý nói riêng là một nhân tố quan trọng để nang cao chất lợng giáo dục và đào tạo , hiện nay các phơng pháp dạy học cổ truyền " thầy đọc trò chép thuyết trình .không còn phù hợp nữa . phơng pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải phát huy đợc tính tích cực chủ động của ngời học Vật lý học là cơ sở của nhiều ngành khoa học kỹ thuật quan trọng . Sự phát triển cảu khoa học Vật lý gắn bó chặt trẽ và có tác động qua lại trực tiếp với sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật vì vậy những hiểu biết và nhận thức Vật lý có giá trị to lớn trong đời sống và sản xuất , đặc biệt là trong công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc . Môn Vật lý có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo con ngời ở trờng trong học nói chung và bậc học trung học cơ sở nói riêng . Mục tiêu của môn Vật lý THCS là trang bị cho học sinh một hệ thống kiến thức Vật lý cơ bản bớc đầu hình thành cho học sinh những kỹ năng cơ bản phổ thông và thói quen làm việc khoa học góp phần hình thành năng lực nhận thức và các phẩm chất , nhân cách mà mục tiêu giáo dục trung học cơ sở đề ra . Trong chơng trình Vật lý THCS hiện nay đợc viết theo tinh thần đổi nội dung cấu trúc ch- ơng trình , nội dung sách giáo khoa cũng hoàn toàn thay đổi so với sách giáo khoa cũ . Chính vì vậy cần phải đổi mới phơng pháp dạy học kết hợp với sử dụng thiết bị dạy học cho phù hợp là một yếu tố cần thiết để đáp ứng đợc nhu cầu của việc hình thành con ngời mới xã hội chủ nghĩa Để giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất các tri thức khoa học chúng ta những nhà s phạm nhất thiết phải trang bị cho các em một phơng pháp học tập mới bằng chính sự nỗ lực tích cực chủ động động sáng tạo và năng lực tự nghiên cứu tự tìm ra chân lý khoa học có nh vậy thì các em mới mở mang kiến thức , vốn hiểu biất của mình biết vận dụng tri thức khoa học vào thực tế và chất lợng giáo dục và đào tạo mới đợc nâng lên . ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 4 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ Gần đây dặc biệt là từ năm học 2002 - 2003 thực hiện việc đổi mới sách giáo khoa các lớp của bậc học Tiểu học và THCS thì phơng pháp dạy học đã đợc đỏi mới , thiết bị dạy học đợc sử dụng triệt để . cho nên kết quả học tập của học sinh đợc nâng lên rõ rệt Xuất phát từ những lý do trên cùng với qúa trình tích luỹ các kinh nghiệm giảng dạy các năm qua , tôi mạnh dạn đa ra một số kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật Lý lớp 7 2 . Mục đích nghiên cứu : Kiểm điểm lại những việc đã làm đợc qua việc sử dụng thiết bị dạy học để nâng cao chất l- ợng , hiệu quả cảu giờ lên lớp và rút ra những bài học kinh nghiệm . cao của mục tiêu đào tào con ngời mới xã hội chủ nghĩa , đáp ứng đợc yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc . 3. Nhiệm vụ của kinh nghiệm : Xác định cơ sở khoa học , trong giai đoạn hiện nay phải luôn đổi mới phơng pháp dạy học để phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh , phải sử dụng triệt để các thiết bị dạy học , có hiệu quả để hoàn thành chơng trình mục tiêu của giờ lên lớp Phân tích thực trạng thực tế trong việc sử dụng thiết bị dạy học ở trờng THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . 4. Đối tợng nghiên cứu : Giáo viên và học sinh lớp 7 trờng THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 5 . Phơng pháp nghiên cứu : 7.1 Nhóm các phơng pháp nghiên cứu lý luận : Đọc các tài liệu, các tài liệu nghiên cứu về giáo dục và đào tạo Văn kiện Đại hội IX của Đảng Chỉ thị hớng dẫn thực hiệnnhiệm vụ năm học 2007 - 2008 Luật giáo dục , điều lệ trờng phổ thông Nhóm các phơng pháp nghiên cứu thực tế : quan sát , thực hành , đàm thoại , tổng kết kinh nghiệm . ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 5 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ Nhóm phơng pháp hỗ trợ : Môn sinh học , môn Công nghệ . Phần nội dung Chơng I : cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý 7 1.1 Cơ sở lý luận : Phơng tiện dạy học là một phần quan trọng quyết định đến hiệu quả giảng dạy.nó góp phần đắc lực cho ngời giáo viên khi truền thụ kiến thức cho học sinh và có ảnh hởng quan trọng đến t duy sáng tạo của học sinh khi tìm hiểu và chiếm lĩnh khoa học.Giá trị lớn nhất của ph- ơng tiện dạy học nằm ở sự tác động của chúng tới các giác quan học sinh nhất là thị giác và thính giác.Các nhà nghiên cứu khoa học đã tổng kết mức độ ảnh hởng của các giác quan tới trình độ tiếp thu tri thức của học sinh là Các nhà nghiên cứu khoa học đã tổng kết mức độ ảnh hởng của các giác quan tới trình độ tiếp thu tri thức của học sinh là : 20 % nhận đợc qua quá trình nghe giảng . 30 % nhận đợc qua quá trình nhìn đợc 50 % nhận đợc qua quá trình nghe và nhìn đợc 80 % nhận đợc qua quá trình nói 90 % nhận đợc qua quá trình nói và làm . Điều đó khẳng định sự cần thiết hỗ trợ đắc lực của phơng tiện dạy họcnhất là các thiết bị thí nghiệm thực hành trong các giờ học , nó không chỉ mang lại hiệu quả cao cho các hoạt động dạy học mà nó còn kích thích trí tò mò , lòng ham hiểu biết tham vọng khám phá khoa học , gây hứng thú học tập cho học sinh , làm cho không khí giờ học sôi nổi , vui vẻ , hào hứng , thoải mái hơn . và kết quả chất lợng giờ học sẽ đợc nâng cao . Tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng hoặc sử dụng không đúng lúc đúng chỗ đúng mục đích không hợp lý thì các phơng tiện dạy học sẽ có tác dụng ngợc lại , nó trở thành vật lạ đối với học sinh làm phân tán quá ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 6 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ trình học tập của học sinh , nếu thực hiện không thành công thì các thí nghiệm sẽ trở thành phản khoa học, làm mất lòng tin với học sinh và gây khó khăn truyền thụ kiến thức cho giáo viên . Đối với việc giảng dạy Môn Vật lý nói chung và môn Vật lý 7 nói riêng thì việc vận sử dụng thiết bị dạy học là một việc là không thể thiếu đợc trong quá trình dạy học bởi vì đặc thù của môn Vật lý là một môn khoa học thực nghiệm , các tri thức khoa hcọ đợc rút ra từ việc quan sát cac hiện tợng , thu thập thông tin và làm thí nghiệm để khẳng định sự đúng đắn của tri thức khoa học muốn vậy thì các giáo viên phải khai thác triệt để có kỹ năng sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học hiện có và phải luôn năng động , sáng tạo .làm thêm các thiết bị cần thiết cha có để bài giảng thêm phong phú sinh động , cuốn hút gây hứng thú , đạt hiệu quả cao về chất lợng , đảm bảo về nội dung chơng trình mục tiêu giáo dục . 1.2 - Cơ sở pháp lý Nghị quyết trung ơng đảng đã chỉ rõ " Giáo dục là quốc sách hàng đầu" Thực hiện luật giáo dục và nghị quyết của Đảng ' quốc hội ' chính phủ về đổi mới nội dung phơng pháp. Bộ giáo dục đào tạo đã triển khai đổi mới nội dung , chơng trình, sách giáo khoa ở tất cả các khối lớp. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở là : "Giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học , có trình độ học vấn phổ thông cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hớng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông , trung học chuyênn nghiệp , học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động ". Luật giáo dục nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩ Việt Nam nêu rõ " Phơng pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực tự giác chủ động , t duy sáng tạo của ngời học , bồi dỡng năng lực tự học , lòng say mê học tập và ý chí vơn lên " ( Điều 4 Luật giáo dục ) Phơng pháp giáo dục ở phổ thông phải phát huy tính tích cực tự giác , chủ động sáng tạo của học sinh rèn luyện kỹ năng , vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống tác động đến tình cảm , đem lại niềm vui , hứng thú học tâp của học sinh ( Điều 24 chơng 2 Luật giáo dục ) ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 7 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ Nghị quyết trung ơng đã chỉ rõ " Giáo dục là quốc sách hàng đầu phát triển giáo dục và đào tạo là một động lực quan trọng thúc đảy công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngời , yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trởng kinh tế nhanh và bền vững . Theo chỉ thị , hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ giáo dục , Sở giáo dục và đào tạo Phú Thọ , phòng giáo dục và đào tạo Phù Ninh đối với ngành cần tiếp tục đẩy mạnh việt đổi mới phơng pháp dạy học trên cơ sở các thiết bị giáo dục hiện , khai thac sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học , thực hiện đầy đủ các bài thí nghiệm thực hành các môn đợc quy định trong chơng trình căn cứ vào kiến thức kỹ năng, nội dung sách giáo khoa mới. chơng II : Thực trạng của việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý của tr- ờng trung học cơ sở phú mỹ trong giai đoạn hiện nay. 2.1- Đặc điểm của trờng THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.1.1- Những thuận lợi cơ bản - Đợc Đảng bộ HĐND UBND xã Phú Mỹ Huyện Phù Ninh quan tâm có chủ trơng xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục THCS từ năm học 2006 2007 .đợc sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo huyện Phù Ninh - Dới sự lãnh đạo của chi bộ , ban giám hiệu nhà trờng có đờng lối chủ trơng đúng đắn để các ban ngành , các tổ chức trong và ngoài nhà trờng nh : hội phụ huynh, hội cựu chiến binh , mặt trận tổ quốc , đoàn thanh niên , hội phụ nữ , hội khuyến học , hội chữ thập đỏ xã , cùng kết hợp với nhà trờng để đẩy mạnh công tác xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất cũng nh đẩy mạnh các hoạt động của nhà trờng - Đội ngũ giáo viên trẻ khoẻ có năng lực : 06 giáo viên có trình độ đại học, 03 giáo viên trung cấp , còn lại là giáo viên đạt chuẩn cao đẳng s phạm , riêng đối với môn Vật Lý trờng có 2 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 8 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ giáo viên đợc đào tạo chính quy có trình độ chuyên môn tay nghề cao có năng lực s phạm nhiệt tình trong công tác giảng dạy , luôn có tinh thần đổi mới học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. Năm học 2005 2006 trờng đạt trờng tiên tiến cấp huyện , Công đoàn, vững mạnh , chi bộ trong sạch vững mạnh , có 01 chiến sĩ thi đua cấp huyện , 02 giáo viên giỏi cấp huyện , Năm học 2006 2007 trờng đạt trờng tiên tiến cấp huyện , Công đoàn, vững mạnh , chi bộ trong sạch vững mạnh , có 02 chiến sĩ thi đua cấp huyện , 04 giáo viên giỏi cấp huyện , 2. 1.2- Những khó khăn cơ bản: - Xã Phú Mỹ diện tích rộng : 1786,93 ha dân số 8008 khẩu ( tính đến hết 2003) chiều dài xã 7,2 km có 1755 hộ có 19 khu hành chính , giáo dân chiếm 43,6% . Đời sống kinh tế của nhân dân xã Phú Mỹ còn nhiều khó khăn , nhiều phụ huynh học sinh còn cha quan tâm đến việc học tập của con em họ . - Năm 2005 2006 trờng có 16 lớp với 712 học sinh , đến năm 2006 2007 trờng có16 lớp với 659 học sinh , năm học 2007 - 2008 này trờng có 16 lớp và 615 học sinh nh vậy số học sinh trong 1 lớp học trung bình trong những năm qua tơng đối đông điều này sẽ ảnh hởng lớn đến việc học tập của các em bởi số lợng bộ thí nghiệm thiết bị hạn chế nên việc chia nhóm mỗi nhóm thờng trên 10 học sinh do đó khó phát huy hết khả năng của tất cả các em trong 1 nhóm . - Số giáo viên hiện có : + Quản lý : 02 đồng chí + Giáo viên : 28 đồng chí ( Trong đó hợp đồng 8 đ/c ) + Nhân viên : 01 đồng chí trong đó : giáo viên Toán : 6 đồng chí giáo viên Văn có 4 đồng chí giáo viên Sử có 2 đồng chí giáo viêt Vật Lý có 2 đồng chí giáo viên Công Nghệ có 3 đồng chí ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 9 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ giáo viên Nhạc - Hoạ có 2 đồng chí giáo viên Thể dục có 2 đồng chí giáo viên Sinh có 2 đồng chí giáo viên Hoá có 1 đồng chí giáo viên Ngoại ngữ có 4 đồng chí - Mặc dù số lớp ít đi song vẫn thiếu giáo viên hơn nữa số giáo viên các bộ môn vẫn còn thiếu ( môn : Địa không có giáo viên chính ban ) - Cơ sở vật chất còn thiếu nhiều ( không có phòng th viện , phòng Đội , phòng học thực hành , phòng vi tính ) mặc dù trờng có 16 lớp học nhng chỉ có 8 phòng học thiếu 8 lớp nên trờng phải học 2 ca - Giáo viên ở xa trờng từ Việt trì , Lâm thao , thị xã Phú thọ , thị trấn Bãi bằng , . Nhiều giáo viên vẫn đi về hàng ngày vì nhà ở tập thể vẫn còn thiếu có những đồng chí hàng ngày vẫn phải đi làm từ nhà đến trờng khoảng 25 km 2.2 - Một số kêt quả đạt đợc trong việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý 7 ở trờng THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ 2.1.1 Trong quá trình giảng dạy tại trờng THCS Phú Mỹ qua tìm hiểu thông qua ban giám hiệuvà các đồng chí cùng giảng dạy môn Vật lý 7 trong những nặm qua tôi đợc biết : chất l- ợng giẳng dạy môn Vật lý 7 trong những năm gần đây tăng lên rõ rệt , là do các đồng chí giáo viên đã có ý thức đổi mới phơng pháp dạy học và sử dụng thiết bị dạy học một cách th- ờng xuyên có hiệu quả . Cụ thể : Năm học 2001 - 2002 tỷ lệ học sinh đạt trung bình trở lên của môn Vật lý 7 là 90 % , lý do trong năm học này giáo viên cũng có ý thức đổi mới phơng pháp song thiết bị dạy học còn thiếu việc sử dụng thiết bị dạy học cha đợc nhiều . Năm học : 2002 - 2003 ( năm học đầu tiên thực hiện chơng trình thay sách giáo khoa ) tỷ lệ học sinh đạt trung bình trở lên của môn Vật lý 7 đợc nâng lên rõ rệt đạt 95 % ,nguyên nhân dao các đồng chí giáo viên đã thấm nhuận đờng lối của Đảng la phải đổi mới phơng pháp dạy ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 10 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ học theo hớng phát huytính tích cực chủ động sáng tạo cho học sinh đã khai thác sử dụng triệt để thiết bị dạy học mới đợc cấp về , phiếu học tập và hoạt động nhóm nhỏ . các năm học tiếp theo từ 2003 - 2004 đến 2006 - 2007 chất lợng đào tạo đợc duy trì ổn định khoảng 95 % điều đó cho thấy việc dổi mới phơng pháp dạy học và sử dụng triệt để các thiết bị dạy học đã mang lại kết quả tốt đối với môn học . 2.1.2 - Qua kinh nghiệm giảng dạy của bản thân tôi thấy việc sử dụng thiết bị dạy học trong môn Vật lý 7 đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị bài thật chu đáo cẩn thận , phải chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dạy học cần thiết phải làm trứơc các thí nghiệm , thực hành và thí nghiệm chứng minh sao cho đạt kết quả nh mong muốn chính vì yêu cầu đó làm cho giáo viên nâng cao ý thức tự giác tinh thần trách nhiệm để đạt hiệu quả cao cho các giờ dạy Ngoài ra trong các giờ dạy có sử dụng thiết bị dạy học làm cho giáo viên nói ít hơn mà chỉ đóng vai trò hớng dẫn chỉ đạo là chính học sinh phải tự nghiên cứu làm thí nghiệm để rút ra kiến thức , giáo viên không phải giải thích nhiều vì kết quả rút ra là do chính học sinh tìm đ- ợc bên cạnh đó giáo viên cũng thấy rất thoải mái tự tin vì đa gây đợc lòng tin đối với học sinh qua các thí nghiệm Vật lý và cuốn hút các em học Vật lý . 2.1.3 - Qua các gìơ học môn Vật lý 7 tôi nhận thấy rằng việc sử dụng các thiết bị dạy học đã làm cho không khí lớp học sôi nỏi hào hứng , vui vẻ thoải mái hơn , gây đợc hứng thú học tập đối với học sinh làm cho học sinh rất thích học môn Vật lý vì với môn học này cac em đợc là quen nhiều với thiết bị thí nghiệm đợc quan sát lắp đặt rồi tiến hành thí nghiệm để tìm ra chân lý cũng qua đay học sinh đợc rèn luyện kỹ năng vận dụng tri thức vào cuộc sống . việc sử dụng thiết bị dạy học đã kích thích trí tò mò ham hiểu biết muốn khám phá khoa học của các nhà vật lý nhỏ tuổi .và kết quả chất lợng giờ học vật lý đợc nâng lên rõ rệt . thể hiện qua bảng số liệu về kết quả giáo dục môn Vật lý 7 trờng THCS Phú Mỹ trong năm học 2006 - 2007 vừa qua Lớp sĩ số Giỏi Khá Trung bình Yếu Trung bình trở lên TS % TS % TS % TS % TS % 7a 7B ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 11 Nâng Cao Hiệu Quả sử Dụng Thiết Bị Dạy Học Trong Môn Vật Lý Lớp 7 ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 7C 7D Cả khối 2.3 - Một số tồn tại trong việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý 7 trờng THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ qua 6 năm sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý 7 do sở cấp về trờng tôi nhận thấy còn một số tồn tại sau : 2.31 - Đối với thiết bị dạy học Hầu nh các bài cần sử dụng thiết bị dạy học đều có hình vẽ hớng dẫn của sách giáo khoa học sinh phải quan sát nghiên cứu và lắp đặt thí nghiệm theo yêu cầu của mô hình đã vẽ vậy mà một số bộ thiết bị cấp về lại không khớp với hình vẽ sách giáo khoa làm cho học sinh bị lúng túng trong việc thực hiện lắp ráp thí nghiệm ví dụ : ở bài 1 hình 12a , b bài 13 hình 13.3 . có nhiều bài có nội dung rất trừu tợng khó hình dung đối với học sinh lớp 7 nếu chỉ quan sát hình vẽ sác giáo khoa thôi cha đủ mà giáo viên cần giải thích thêm một cách rất cặn kẽ , tỉ mỉ ví dụ : Nhật thực nguyệt thực h3.3 , 3.4 cấu tạo nguyên tử h18.4 Dòng điện nguồn diện h19.1 , 19.3 Dòng điện trong kim loại h20.3 , 20.4 Sơ đồ dòng diện - chiều dòng điện h21.2 Bộ thiết bị dạy học do sở cấp về còn có một số thiết bị thiếu chính xác ,chất lợng kém ví dụ : bài 2 : thiếu thiết bị H2.2 bài 5 không có tấm kính mờ mà là tấm kính trắng và hơi dày bài 13 thí nghiệm h 13.4 không có 2.3.2 Đối với học sinh : ---------------------------------------###--- ------ ------ @----- ------ ---- ### ------ ------ ------ ------ ------ 12 . với học sinh qua các thí nghiệm Vật lý và cuốn hút các em học Vật lý . 2.1.3 - Qua các gìơ học môn Vật lý 7 tôi nhận thấy rằng việc sử dụng các thiết bị dạy. tại trong việc sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý 7 trờng THCS Phú Mỹ huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ qua 6 năm sử dụng thiết bị dạy học môn Vật Lý 7 do sở cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM SỬ DỤNG TB DẠY HỌC VẬT LÝ, SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM SỬ DỤNG TB DẠY HỌC VẬT LÝ, SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM SỬ DỤNG TB DẠY HỌC VẬT LÝ

Bình luận về tài liệu sang-kien-kinh-nghiem-su-dung-tb-day-hoc-vat-ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP