Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống

Felix Bloch
Felix Bloch(11535 tài liệu)
(18 người theo dõi)
Lượt xem 1301
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:11

Mô tả: TRƯỜNG TIỂU HỌC thÞ trÊn ®«ng triÒu Tập làm văn GV: Nguy n Th Huy nễ ị ề Bản báo cáo hoạt động gồm những nội dung nào? Hãy đọc bản báo cáo hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua? kiểm tra bài cũ Th 6 ngy 29 thỏng 01 nm 2010 Tp lm vn Nãi vÒ trÝ thøc Nghe KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng– Quan s¸t c¸c tranh d­íi ®©y vµ cho biÕt nh÷ng ng­êi trÝ thøc trong c¸c bøc tranh Êy lµ ai, hä ®ang lµm viÖc g×: Bài tập 1 1 2 3 4 Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn 1 2 3 4 Quan sát các tranh dưới đây và cho biết những người trí thức trong các bức tranh ấy là ai, họ đang làm việc gì: 1 2 3 4 Gợi ý: Những người trí thức được vẽ trong tranh làm nghề gì? Họ đang ở đâu? Làm gì? Nêu rõ hoạt động của họ 1 Nãi vÒ trÝ thøc Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng 2 Nãi vÒ trÝ thøc Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng Nãi vÒ trÝ thøc 3 Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng Nãi vÒ trÝ thøc 4 Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng Nãi vÒ trÝ thøc Nghe – KÓ: N©ng niu tõng h¹t gièng 2 Nghe vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn N©ng niu tõng h¹t gièng Thứ 6 ngày 29 tháng 01 năm 2010 Tập làm văn . có năm hạt thóc ông Của ủ trong người là giữ được mầm xanh. Theo Minh Chuyên Nâng niu từng hạt giống Nói về trí thức Nghe Kể: Nâng niu từng hạt giống. Nghe và kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống. a) Viện nghiên cứu nhận được quà gì? b) Vì sao ông Lương Định Của không đem gieo ngay cả mười hạt giống?

— Xem thêm —

Xem thêm: Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống, Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống, Nói về tri thức.Nghe- kể .Nâng niu từng hạt giống

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Uyên Đặng
Uyên Đặng Vào lúc 10:01 am 19/01/2014

hinh dep qua

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu noi-ve-tri-thuc-nghe-ke-nang-niu-tung-hat-giong

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.155804872513 s. Memory usage = 18.45 MB