De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9

13 141 6
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:11

Phòng giáo dục - đào tạo kì thi giải toán trên máy tính Cầm tay Tân Yên Năm học 2010 - 2011 Môn Toán - Khối lớp 9 Thời gian làm bài : 150 phút Ngày thi: 23/10/2010 Chú ý: - Đề thi gồm 10 trang - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này Điểm toàn bài Các giám khảo (họ tên và chữ kí) Số phách Bằng số Bằng chữ Qui ớc: - Các kết quả tính toán gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, đợc ngầm định là chính xác tới 4 chữ số. - Các đoạn thẳng đợc đo theo cùng một đơn vị dài. Bài 1. (5điểm) 1. Tính kết quả đúng của tích sau: M=123456 3 Sơ lợc cách giải: Kết quả:M= 2. Tìm ớc số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 200139969 và 1213956102 Sơ lợc cách giải: 1 KÕt qu¶: 2 Bài 2.(5điểm) 1. a/ Tìm số d của phép chia 2011 2010 cho 2009 b/ Tìm số d của phép chia 2310201023102011 cho 2010 Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Tìm chữ số thập phân thứ 2020 cửa phép chia 23 cho 31. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 3 Bµi 3. 1. Cho biết : tg = tg35 0 .tg36 0 .tg37 0 . . .tg52 0 .tg53 0 (víi 0 0 < <90 0 ). H·y tÝnh: S¬ lîc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 2.Gi¶i ph¬ng tr×nh: + + = + − + + + + + + 1 1 x x 7 90 2 3 0,3(4) 1,(62) :14 : 1 1 11 0,8(5) 11 5 2 1 1 4 3 1 1 3 4 2 5 S¬ lîc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 4 Bài 4. 1.Tính 3 3 847 847 6 6 27 27 A = + + Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Xác định các số nguyên a, b sao cho một trong các nghiệm của phơng trình: 3x 3 + ax 2 + bx + 12 = 0 là 1 3+ Sơ lợc cách giải: 5 Kết quả: Bài 5. 1. Xác định đa thức f(x) có các hệ số nguyên không âm nhỏ hơn 8 thoả mãn f(8)=2345. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Tìm tất cả các ớc nguyên tố của T= 215 2 + 314 2 Sơ lợc cách giải: 6 KÕt qu¶: 7 Bµi 6.1.Đa thức bậc ba P(x) có (1) 5, (2) 7, (3) 9P P P = = = và (4) 12P = . Tính (2010)P . S¬ lỵc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 2.Chia P(x) = x 81 + ax 57 + bx 41 + cx 19 + 2x + 1 cho x – 1 được số dư là 5 Chia P(x) cho x – 2 được số dư là -4. Hãy tìm cặp (M,N)? Biết rằng Q(x) = x 81 + ax 57 + bx 41 + cx 19 + Mx + N chia hết cho (x-1)(x-2) S¬ lỵc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 8 Bài 7.1. Một ngời gửi tiết kiệm 250 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mức kì hạn 3 tháng với lãi suất 10,45% một năm. Hỏi sau 10 năm ngời ấy có bao nhiêu tiền cả vốn và lãi . Biết rằng ngời không rút lãi ở bất kì một kì hạn nào trớc đó. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2.Một ngời mua 1 căn hộ trong khu chung c với giá 300 triệu với phơng thức trả góp. Anh ta phải chịu lãi suất của số tiền cha trả là 0,75%/tháng và kể từ tháng thứ hai anh ta vẫn trả 3 triệu. Hỏi sau bao lâu anh ta trả hết số tiền trên. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 9 Bài 8. 1.Cho tam giác ABC có góc A = 50 0 12';AB=10,123 cm; AC = 4,567 cm. Hãy tính độ dài đờng phân giác trong AD của tam giác. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Cho tam giác ABC cân tại A, đờng cao AH và BK. Biết BC = 20,5 cm, AH = 23,5cm.Tính BK? Sơ lợc cách giải: Kết quả: 10 . kì thi giải toán trên máy tính Cầm tay Tân Yên Năm học 2010 - 2011 Môn Toán - Khối lớp 9 Thời gian làm bài : 150 phút Ngày thi: 23/10/2010 Chú ý: - Đề thi. của hai số sau: 2001 399 69 và 121 395 6102 Sơ lợc cách giải: 1 KÕt qu¶: 2 Bài 2.(5điểm) 1. a/ Tìm số d của phép chia 2011 2010 cho 20 09 b/ Tìm số d của phép
- Xem thêm -

Xem thêm: De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9, De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9, De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9

Bình luận về tài liệu de-dap-an-thi-hsg-huyen-casio-lop-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP