De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9

Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn (11506 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 128
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 19:11

Mô tả: Phòng giáo dục - đào tạo kì thi giải toán trên máy tính Cầm tay Tân Yên Năm học 2010 - 2011 Môn Toán - Khối lớp 9 Thời gian làm bài : 150 phút Ngày thi: 23/10/2010 Chú ý: - Đề thi gồm 10 trang - Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này Điểm toàn bài Các giám khảo (họ tên và chữ kí) Số phách Bằng số Bằng chữ Qui ớc: - Các kết quả tính toán gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, đợc ngầm định là chính xác tới 4 chữ số. - Các đoạn thẳng đợc đo theo cùng một đơn vị dài. Bài 1. (5điểm) 1. Tính kết quả đúng của tích sau: M=123456 3 Sơ lợc cách giải: Kết quả:M= 2. Tìm ớc số chung lớn nhất và bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 200139969 và 1213956102 Sơ lợc cách giải: 1 KÕt qu¶: 2 Bài 2.(5điểm) 1. a/ Tìm số d của phép chia 2011 2010 cho 2009 b/ Tìm số d của phép chia 2310201023102011 cho 2010 Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Tìm chữ số thập phân thứ 2020 cửa phép chia 23 cho 31. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 3 Bµi 3. 1. Cho biết : tg = tg35 0 .tg36 0 .tg37 0 . . .tg52 0 .tg53 0 (víi 0 0 < <90 0 ). H·y tÝnh: S¬ lîc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 2.Gi¶i ph¬ng tr×nh: + + = + − + + + + + + 1 1 x x 7 90 2 3 0,3(4) 1,(62) :14 : 1 1 11 0,8(5) 11 5 2 1 1 4 3 1 1 3 4 2 5 S¬ lîc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 4 Bài 4. 1.Tính 3 3 847 847 6 6 27 27 A = + + Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Xác định các số nguyên a, b sao cho một trong các nghiệm của phơng trình: 3x 3 + ax 2 + bx + 12 = 0 là 1 3+ Sơ lợc cách giải: 5 Kết quả: Bài 5. 1. Xác định đa thức f(x) có các hệ số nguyên không âm nhỏ hơn 8 thoả mãn f(8)=2345. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Tìm tất cả các ớc nguyên tố của T= 215 2 + 314 2 Sơ lợc cách giải: 6 KÕt qu¶: 7 Bµi 6.1.Đa thức bậc ba P(x) có (1) 5, (2) 7, (3) 9P P P = = = và (4) 12P = . Tính (2010)P . S¬ lỵc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 2.Chia P(x) = x 81 + ax 57 + bx 41 + cx 19 + 2x + 1 cho x – 1 được số dư là 5 Chia P(x) cho x – 2 được số dư là -4. Hãy tìm cặp (M,N)? Biết rằng Q(x) = x 81 + ax 57 + bx 41 + cx 19 + Mx + N chia hết cho (x-1)(x-2) S¬ lỵc c¸ch gi¶i: KÕt qu¶: 8 Bài 7.1. Một ngời gửi tiết kiệm 250 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mức kì hạn 3 tháng với lãi suất 10,45% một năm. Hỏi sau 10 năm ngời ấy có bao nhiêu tiền cả vốn và lãi . Biết rằng ngời không rút lãi ở bất kì một kì hạn nào trớc đó. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2.Một ngời mua 1 căn hộ trong khu chung c với giá 300 triệu với phơng thức trả góp. Anh ta phải chịu lãi suất của số tiền cha trả là 0,75%/tháng và kể từ tháng thứ hai anh ta vẫn trả 3 triệu. Hỏi sau bao lâu anh ta trả hết số tiền trên. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 9 Bài 8. 1.Cho tam giác ABC có góc A = 50 0 12';AB=10,123 cm; AC = 4,567 cm. Hãy tính độ dài đờng phân giác trong AD của tam giác. Sơ lợc cách giải: Kết quả: 2. Cho tam giác ABC cân tại A, đờng cao AH và BK. Biết BC = 20,5 cm, AH = 23,5cm.Tính BK? Sơ lợc cách giải: Kết quả: 10 . kì thi giải toán trên máy tính Cầm tay Tân Yên Năm học 2010 - 2011 Môn Toán - Khối lớp 9 Thời gian làm bài : 150 phút Ngày thi: 23/10/2010 Chú ý: - Đề thi. của hai số sau: 2001 399 69 và 121 395 6102 Sơ lợc cách giải: 1 KÕt qu¶: 2 Bài 2.(5điểm) 1. a/ Tìm số d của phép chia 2011 2010 cho 20 09 b/ Tìm số d của phép

— Xem thêm —

Xem thêm: De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9, De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9, De+dap_an_thi_HSG_huyen_Casio_lop_9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-dap-an-thi-hsg-huyen-casio-lop-9

Đăng ký

Generate time = 0.13599896430969 s. Memory usage = 18.57 MB