ke hoach bo mon the duc 8

2 543 34
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 14:11

PGD và ĐT Cai Lậy Trường THCS Phú An KẾ HOẠCH BỘ MÔN THỂ DỤC 8 Tuần Chương bài Số tiết TCT Chuẩn kiến thức Chuẩn kỹ năng Thái độ ĐDDH 1 LÝ THUYẾT CHUNG 2 1-2 Biết vận dụng một số phương pháp trong tập luyện sức bền Học sinh nắm được nội dung bài học và có thể vận dụng được trong học tập GD học sinh Tính tự giác , tính kĩ luật trong học tập. 2-5 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 4 4-10 - Biết khẩu lệnh cách thực hiện chạy đều – đứng lại - Thực hiện cơ bản đúng các bài tập trên và những bài ôn tập trobng chưng trình lớp 6, 7 GD học sinh tính nhanh nhẹn , nghiêm túc trong học tập. Còi, tranh ảnh 2-7 BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN 6 4-14 Thực hiện bài thể dục liên hoàn gồm 35 nhịp Thực hiện đúng, đẹp kĩ thuật động tác GD học sinh Tính nghiêm túc trong học tập Còi, tranh ảnh 2-25 RÈN LUYỆN THỂ LỰC 20 4-30 Biết các bài tập, trò chơi rèn luyện thể lực đạt được TCRLTT. Thực hiện đúng các bài tập, trò chơi Tích cực tập luyện nâng cao thể lực Còi, ghế, cờ, tranh ảnh, đồng hồ bấm giờ 28-33 CHẠY BỀN 6 55- 66 Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên,và cách hồi tỉnh sau khi chạy về. Biết phối hợp sức chạy phù hợp với cự ly. GD sức bền cho các em học sinh. Còi, tranh ảnh, thước dây, đồng hồ bấm giờ 6-15 CHẠY NGẮN 10 12- 30 Thực hiện đúng 4 giai đoạn trong chạy ngắn Thực hiện đúng kĩ thuật động tác GD học sinh Tính nhanh nhẹn . Còi, tranh ảnh, thước dây, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, ván phát lệnh 8-20 THỂ THAO TỰ CHỌN (cầu lông) 12 16- 40 Biết các kỹ thuật cầu lông, các hình thức thi đấu Thực hiện tương đối đúng các kỹ thuật động tác Thái độ học tập tích cực, rèn luyện hàng ngày nâng cao kỹ thuật Vợt cầu lông, trái cầu lông, trụ, lưới.Còi 17-18 7.ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKI 4 33- 36 Thực hiện đúng 4 giai đoạn trong chạy ngắn Thực hiện đúng kĩ thuật động tác GD học sinh Tính nhanh nhẹn . Còi, thước dây, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, ván phát lệnh 19-26 NHẢY CAO 8 37- 52 Nắm được một só kĩ thuật cơ bản trong nhảy cao kiểu bước qua. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác GD học sinh tính nghiêm túc, kĩ luật , nhanh nhẹn trong học tập. Trụ, dây thun, Còi 26-33 NHẢY XA 8 51- 66 Nắm được một số kĩ thuật cơ bản trong nhảy xa kiểu ngồi Thực hiện đúng kĩ thuật động tác GD học sinh Tính nghiêm túc, kĩ luật , nhanh nhẹn Trong học tập. Trụ, dây thun, thước dây, Còi 22-27 ĐÁ CẦU 6 43- 54 Ôn lại một số kĩ thuật ở lớp 6,7 Tập một số kĩ thuật : Tung cầu, tâng cầu, Giật cầu, tập tấn công Cầu bằng mu bàn chân Thực hiện đúng, chính xác kĩ thuật GD HS tính khéo léo. kĩ luật trong học tập Trái cầu đá, lưới, trụ, Còi 34-35 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HKII 4 67- 70 Nắm được một số kĩ thuật cơ bản trong nhảy xa kiểu ngồi Thực hiện đúng kĩ thuật động tác GD học sinh tính nghiêm túc, kĩ luật , nhanh nhẹn trong học tập. Thước dây, Còi 36-37 KIỂM TRA RLTL (học sinh chưa đạt) 4 71- 74 Nắm được kiến thức của nội dung chạy nhanh Thực hiện đúng kĩ thuật động tác GD học Tính nhanh nhẹn. Còi, thước dây, đồng hồ bấm giờ, bàn đạp, ván phát lệnh ………….ngày…tháng…năm 2010 Hiệu trưởng Tổ trưởng CM Giáo viên soạn (Ký tên, đóng dấu) . PGD và ĐT Cai Lậy Trường THCS Phú An KẾ HOẠCH BỘ MÔN THỂ DỤC 8 Tuần Chương bài Số tiết TCT Chuẩn kiến thức Chuẩn kỹ năng Thái độ ĐDDH 1 LÝ. Tích cực tập luyện nâng cao thể lực Còi, ghế, cờ, tranh ảnh, đồng hồ bấm giờ 28- 33 CHẠY BỀN 6 55- 66 Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên,và cách hồi tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach bo mon the duc 8, ke hoach bo mon the duc 8, ke hoach bo mon the duc 8

Bình luận về tài liệu ke-hoach-bo-mon-the-duc-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP