truyen thong nha giao viet nam

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(9636 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 20
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 13:11

Mô tả: TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM BIÊN SOẠN : GV LÊ KYM PHƯƠNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY, PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM • Chảy trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc – Nhân dân ta đã xây dựng nên nhiều truyền thống tốt đẹp mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam . Trong những truyền thống đó , truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ‘’ giữ một vị trí rất quan trọng . Ông cha ta đã ân cần , thiết tha căn dặn con cháu : “ Muốn sang thì bắt cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy ‘’. ( Ca dao ) Nhân dân gọi nhà giáo bằng thầy vì thầy cũng như cha : Quân – Sư – Phụ đạo đồng nhất lý . * THỜI PHONG KIẾN : Thầy là Ông Đồ Nho , nâng niu sách thánh hiền , truyền dạy đạo đời nhân nghĩa cho các môn sinh . * THỜI THUỘC PHÁP : Thầy là ông giáo Tây học , dù dạy chữ Tây nhưng vẫn đau đáu giữ lấy quốc hồn , quốc túy cho dân tộc . * CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG : Thầy là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa , mở mang dân trí , chấn hưng dân khí , vun trồng nhân tài cho đất nước . Ông Đồ Nho Nhà giáo Việt Nam là niềm tự hào , là ý thức trách nhiệm của đội ngũ những người thầy đã được hình thành , vun đắp và phát triển trong tiến trình lịch sử , làm nên truyền thống nhà giáo Việt Nam . Truyền thống đó là gì ? • Thứ nhất : Đó là truyền thống nhân hậu Các thế hệ nhà giáo Việt Nam , trước hết là những con người nhân hậu , yêu thương con người , thông qua việc dạy chữ là để dạy người và dùng nhân cách của mình để hướng dẫn thế hệ trẻ . Thế nên , có nhiều người nổi tiếng , có địa vị trong xã hội vẫn lấy nghề dạy học làm niềm vui , niềm tự hào , làm mục đích sống giản dị , trung thực và được nhân dân thực sự kính trọng , yêu mến . • Các thế hệ nhà giáo Việt Nam trong từng thời kỳ đã đảm nhận chức năng truyền lại cho thế hệ sau những tinh hoa văn hóa của nhân loại , của dân tộc để “ con hơn cha là nhà có phúc “ Từ đó , nhân cách nhà giáo đã trở trành một phần tinh hoa của nhân cách con người Việt Nam , được truyền từ đời này sang đời khác . Thứ hai : Truyền thống yêu nước . Trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước , giải phóng của dân tộc Việt Nam , có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân , trong đó người thầy giáo Việt Nam luôn là những người tiêu biểu . Họ không chỉ là nhà giáo mà còn là những nhà yêu nước . Trong thời kỳ phong kiến • Đó là Chu Văn An , Nguyễn Bỉnh Khiêm , Cao Bá Quát ,Võ Trường Toản … Chu Văn An Nguyễn Bỉnh Khiêm Cao Bá Quát Võ Trường Toản Trong thời kỳ chống thực dân Pháp • Đó là Nguyễn Đình Chiểu , Tống Duy Tân Nguyễn Quyến , Lương Văn Can , Phan Bội Châu … Nguyễn Đình Chiểu Phan Bội Châu Phan Chu Trinh . GIÁO VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM BIÊN SOẠN : GV LÊ KYM PHƯƠNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY, PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM • Chảy. Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930) thì cả 4 người đều từng là nhà giáo . Đó là : • CHÂU VĂN LIÊM ( Đại diện cho An Nam cộng sản Đảng ở Nam Kỳ ) từng dạy

— Xem thêm —

Xem thêm: truyen thong nha giao viet nam, truyen thong nha giao viet nam, truyen thong nha giao viet nam

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.33630108833313 s. Memory usage = 17.75 MB