truyen thong nha giao viet nam

Đặng Thị Hoàng Yến
Đặng Thị Hoàng Yến(11505 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 86
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 13:11

Mô tả: TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM BIÊN SOẠN : GV LÊ KYM PHƯƠNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY, PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM • Chảy trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc – Nhân dân ta đã xây dựng nên nhiều truyền thống tốt đẹp mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam . Trong những truyền thống đó , truyền thống “ Tôn sư trọng đạo ‘’ giữ một vị trí rất quan trọng . Ông cha ta đã ân cần , thiết tha căn dặn con cháu : “ Muốn sang thì bắt cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thầy ‘’. ( Ca dao ) Nhân dân gọi nhà giáo bằng thầy vì thầy cũng như cha : Quân – Sư – Phụ đạo đồng nhất lý . * THỜI PHONG KIẾN : Thầy là Ông Đồ Nho , nâng niu sách thánh hiền , truyền dạy đạo đời nhân nghĩa cho các môn sinh . * THỜI THUỘC PHÁP : Thầy là ông giáo Tây học , dù dạy chữ Tây nhưng vẫn đau đáu giữ lấy quốc hồn , quốc túy cho dân tộc . * CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG : Thầy là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa , mở mang dân trí , chấn hưng dân khí , vun trồng nhân tài cho đất nước . Ông Đồ Nho Nhà giáo Việt Nam là niềm tự hào , là ý thức trách nhiệm của đội ngũ những người thầy đã được hình thành , vun đắp và phát triển trong tiến trình lịch sử , làm nên truyền thống nhà giáo Việt Nam . Truyền thống đó là gì ? • Thứ nhất : Đó là truyền thống nhân hậu Các thế hệ nhà giáo Việt Nam , trước hết là những con người nhân hậu , yêu thương con người , thông qua việc dạy chữ là để dạy người và dùng nhân cách của mình để hướng dẫn thế hệ trẻ . Thế nên , có nhiều người nổi tiếng , có địa vị trong xã hội vẫn lấy nghề dạy học làm niềm vui , niềm tự hào , làm mục đích sống giản dị , trung thực và được nhân dân thực sự kính trọng , yêu mến . • Các thế hệ nhà giáo Việt Nam trong từng thời kỳ đã đảm nhận chức năng truyền lại cho thế hệ sau những tinh hoa văn hóa của nhân loại , của dân tộc để “ con hơn cha là nhà có phúc “ Từ đó , nhân cách nhà giáo đã trở trành một phần tinh hoa của nhân cách con người Việt Nam , được truyền từ đời này sang đời khác . Thứ hai : Truyền thống yêu nước . Trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước , giải phóng của dân tộc Việt Nam , có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân , trong đó người thầy giáo Việt Nam luôn là những người tiêu biểu . Họ không chỉ là nhà giáo mà còn là những nhà yêu nước . Trong thời kỳ phong kiến • Đó là Chu Văn An , Nguyễn Bỉnh Khiêm , Cao Bá Quát ,Võ Trường Toản … Chu Văn An Nguyễn Bỉnh Khiêm Cao Bá Quát Võ Trường Toản Trong thời kỳ chống thực dân Pháp • Đó là Nguyễn Đình Chiểu , Tống Duy Tân Nguyễn Quyến , Lương Văn Can , Phan Bội Châu … Nguyễn Đình Chiểu Phan Bội Châu Phan Chu Trinh . GIÁO VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM BIÊN SOẠN : GV LÊ KYM PHƯƠNG TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY, PHÙ CÁT BÌNH ĐỊNH TRUYỀN THỐNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM • Chảy. Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930) thì cả 4 người đều từng là nhà giáo . Đó là : • CHÂU VĂN LIÊM ( Đại diện cho An Nam cộng sản Đảng ở Nam Kỳ ) từng dạy

— Xem thêm —

Xem thêm: truyen thong nha giao viet nam, truyen thong nha giao viet nam, truyen thong nha giao viet nam

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu truyen-thong-nha-giao-viet-nam

Đăng ký

Generate time = 0.1966540813446 s. Memory usage = 18.54 MB