De kiem tra dai so 11 co ban chuong xac suat

2 63 1
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 13:11

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 LỚP 11 Môn : Đại số NỘI DUNG ĐỀ Câu 1 ( 3điểm) Có ao nhiêu cách xếp 4 nam sinh và 3 nữ sinh ngồi vào một dãy 7 ghế biết rằng : a) Họ ngồi chổ nào cũng được ? b) Nam sinh ngồi gần nhau và nữ sinh ngồi gần nhau ? c) Chỉ có nữ sinh ngồi gần nhau ? Câu 2 ( 1đ) Khai triển công thức (3x -1) 6 Câu 3 ( 2đ) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển : 3 10 2 1 (2x ) x + Câu 4 (4điểm) Gieo hai con súc sắc cùng một lúc a) Tính xác suất của biến cố A :"số chấm xuất hiện trên hai mặt khác nhau’’ b) Tính xác suất của biến cố B : "được tổng số chấm xuất hiện bằng 7 ’’ ---------------------HẾT--------------------- ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM 1 a) Nếu ngồi chổ nào cũng được thì có 7! = 5040 cách xếp b) Ta có 2 trường hợp : TH1 : xếp nam, nam, nam, nam,nữ, nữ, nữ Có 4!.3! cách TH2 : xếp nữ, nữ, nữ, nam, nam, nam, nam Có 3!.4! cách Theo quy tắc cộng có : 4!.3! + 3!.4! = 288 cách c) tương tự ta có các cách xếp là : (nam, nữ, nữ, nữ, nam, nam, nam) hay (nam, nam, nữ, nữ, nữ,nam,nam) hay (nam, nam, nam, nữ, nữ, nữ,nam) vậy có 3.4!.3! = 432 cách xếp 1đ 0,25 đ 0,25đ 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 2 4 0 4 1 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 (2x-5) =C (2x) +C (2x) ( 5) C (2x) ( 5) C (2x).( 5) C ( 5) 16x 160x 600x 1000x 625 − + − + − + − = − + − + 0,5đ 0,5đ 3 Số hạng tổng quát là : k 3 k 10 k k k 3k 2 10 k k k 5k 20 10 10 10 2 1 C (2x ) .( ) C 2 .x .(x ) C 2 .x x − − − − = = Số hạng không chứa x ứng với : 5k -20 = 0 ⇒ k = 4 Vậy số hạng không chứa x là : 4 4 10 C .2 210.4 3360= = 1đ 0,5đ 0,5đ 4 a) ta có : ( ) { } i;j \1 i,j 6 n( ) 36 Ω = ≤ ≤ ⇒ Ω = Biến cố A được hai số chấm xuất hiên trên hai mặt khác nhau nên n(A) 30 30 5 P(A) 36 6 = ⇒ = = b) ta có Biến cố B được tổng số chấm xuất hiện là 7 nên B = {(1,6);(2,5);(3,4);(6,1);(5,2);(4,3)} ⇒n(B) = 6 ⇒P(B) = 6 1 36 6 = 0,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 0,5đ 1đ . ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 LỚP 11 Môn : Đại số NỘI DUNG ĐỀ Câu 1 ( 3điểm) Có ao nhiêu cách xếp. hạng không chứa x trong khai triển : 3 10 2 1 (2x ) x + Câu 4 (4điểm) Gieo hai con súc sắc cùng một lúc a) Tính xác suất của biến cố A :"số chấm xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra dai so 11 co ban chuong xac suat, De kiem tra dai so 11 co ban chuong xac suat, De kiem tra dai so 11 co ban chuong xac suat

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-dai-so-11-co-ban-chuong-xac-suat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP