giao an Dao duc lop 1

26 390 0
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 09:11

GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa Môn: Đạo đức TUầN 19 Thứ ngày tháng năm 200 Tên bài dạy: Lễ phép vâng lời thầy cô giáo A. MụC tiêu: Giúp HS hiểu: Thầy, cô giáo là những ngời đã không quản khó nhọc, chăm sóc dạy dỗ em. Vì vậy các em cần lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. HS biết lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo. B. chuẩn bị: - Vở BT đạo đức 1, bút chì màu, tranh BT2 phóng to. Điều 12 Công ớc quốc tế về quyền trẻ em. C. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Trả bài kiểm tra, nhận xét. III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động 1: Đóng vai (BT1) a. GV chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm HS đóng vai theo 1 tình huống của BT1 b. GV KL: Khi gặp thầy, cô giáo cần chào hỏi lễ phép. Khi đa hoặc nhận vật gì từ thầy, cô giáo cần nhận, đa bằng 2 tay. Lời nói khi đa: Tha cô, tha thầy đây ạ. Lời nói khi nhận lại: Em cảm ơn thầy (cô) 2. Hoạt động 2: GV KL: Thầy giáo, cô giáo đã không quản khó nhọc chăm sóc dạy dỗ các em. Để tỏ lòng biết ơn thầy, cô giáo, các em cần lễ phép, lắng nghe và làm theo lời thầy, cô giáo dạy bảo. 3. Hoạt động nối tiếp: Các nhóm chuẩn bị đóng vai Một số nhóm lên đóng vai trớc lớp. Cả lớp thảo luận, nhận xét. NHóm nào thể hiện đợc lễ phép và vâng lời thầy, cô giáo ? Nhóm nào cha ? Cần làm gì khi gặp thầy, cô giáo? Cần làm gì khi đa hoặc nhận sách vở từ tay thầy, cô giáo ? HS nhắc lại. HS làm BT2 HS chuẩn bị kể về 1 bạn lễ phép và vâng lời thầy, cô giáo. 1 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa 3. Củng cố - dặn dò: - Khi gặp thầy, cô giáo các em phải nh thế nào ? - Cần làm gì khi đa hoặc nhận sách vở từ tay thầy, cô giáo ? - Về thực hiện chào hỏi lễ phép với ngời trên, chuẩn bị tiết sau học tiếp. 2 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa Môn: Đạo đức TUầN 20 Thứ ngày tháng năm 200 Tên bài dạy: Lễ phép, vâng lời thầy cô giáo (TT) A. MụC tiêu: Giúp HS hiểu: Thầy, cô giáo là những ngời đã không quản khó nhọc, chăm sóc dạy dỗ em. Vì vậy các em cần lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo. HS biết lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo. B. chuẩn bị: - BT3, BT4 C. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Cần làm gì khi gặp thầy, cô giáo ? nhận xét bài cũ. III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động 1: HS làm BT3 GV kể 1, 2 tấm gơng của các bạn trong lớp, trong trờng. 2. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo BT4 GV chia nhóm và nêu yêu cầu Em sẽ làm gì nếu bạn em cha lễ phép, cha vâng lời thầy, cô giáo ? GV KL: Khi bạn em cha lễ phép, cha vâng lời thầy cô giáo em nên nhắc Một số HS kể trớc lớp Cả lớp trao đổi Cả lớp nhận xét. Bạn nào trong câu chuyện đã lễ phép và vâng lời thầy, cô giáo ? Các nhóm thảo luận Đại diện từng nhóm trình bày Cả lớp trao đổi, nhận xét. 3 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa nhở nhẹ nhàng và khuyên bạn không nên nh vậy. 3. Hoạt động 3: HS vui múa hát về chủ đề: Lễ phép, vâng lời thầy, cô giáo. HS đọc 2 câu thơ cuối bài 3. Củng cố - dặn dò: - Một số HS đọc 2 câu thơ cuối bài, cả lớp đọc lại - Về ôn bài, chuẩn bị bài tiết sau: Em và các bạn. 4 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa Môn: Đạo đức TUầN 21 Thứ ngày tháng năm 200 Tên bài dạy: Em và các bạn A. MụC tiêu: 1. Giúp HS hiểu: - Trẻ em có quyền đợc học tập, có quyền đợc vui chơi, có quyền đợc kết giao bạn bè. - Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học, cùng chơi. 2. Hình thành cho HS: - Kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và ngời khác khi học, khi chơi với bạn. - Hành vi c xử đúng với bạn khi học, khi chơi. B. chuẩn bị: - Mỗi HS chuẩn bị cắt 3 bông hoa bằng giấy màu để chơi trò chơi Tặng hoa - Một lẵng hoa nhỏ để đựng hoa khi chơi - Phần thởng cho 3 em HS biết c xử tốt với bạn nhất - Bút màu, giấy vẽ - Bài hát Lớp chúng ta kết bạn. C. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Em sẽ làm gì nếu bạn em cha lễ phép ? Nhận xét. III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động 1: HS chơi trò chơi Tặng hoa. GV căn cứ vào tên đã ghi trên hoa chuyển hoa tới những em đợc các bạn chọn. GV chọ ra 3 bạn đợc tặng nhiều hoa nhất khen và tặng quà cho các bạn. 2. Hoạt động 2: Đàm thoại GV hỏi, HS trả lời. GV KL: 3 bạn đợc tặng nhiều Mỗi HS chọn 3 bạn trong lớp mà mình thích đợc cùng học, cùng chơi nhất và viết tên bạn lên bông hoa bằng giấy màu để tặng cho bạn. HS lần lợt bỏ hoa vào lẵng. HS trả lời theo gợi ý của GV 5 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa hoa vì đã biết c xử đúng với các bạn khi học, khi chơi. 3. Hoạt động 3: GV KL: Trẻ em có quyền đợc học tập, đợc vui chơi, đợc tự do kết bạn. Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui vẻ hơn khi chỉ có 1 mình. Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi phải biết c xử tốt với bạn khi học, khi chơi. 4. Hoạt động 4: HS thảo luận BT3 KL: Tranh 1, 3, 5, 6 là những hành vi nên làm khi cùng học, cùng chơi với bạn. Tranh 2, 4 là những hành vi không nên làm khi cùng học, cùng chơi với bạn. HS quan sát tranh của BT2 và đàm thoại. Các nhóm HS thảo luận làm BT3 Đại diện từng nhóm trình bày, cả lớp nhận xét, bổ sung. 3. Củng cố - dặn dò: - Về ôn bài, chuẩn bị bài tiết sau. 6 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa Môn: Đạo đức TUầN 22 Thứ ngày tháng năm 200 Tên bài dạy: Em và các bạn (T2) A. MụC tiêu: 1. Giúp HS hiểu: - Củng cố cho HS kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và ngời khác khi học, khi chơi với bạn. - Hành vi c xử đúng với các bạn khi học, khi chơi. B. chuẩn bị: C. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Trẻ em có những quyền gì ? Nhận xét bài cũ. III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Đóng vai GV chia nhóm và yêu cầu mỗi nhóm HS chuẩn bị đóng vai 1 tình huống cùng học, cùng chơi với bạn. GV nhận xét, chốt lại cách ứng xử phù hợp trong tình huống. KL: C xử tốt với bạn bè là đem lại niềm vui cho bạn và cho chính mình. Em sẽ đợc các bạn yêu quý và có thêm nhiều bạn. 3. Hoạt động 2: GV nêu yêu cầu vẽ tranh. GV khen ngợi tranh vẽ của các nhóm. HS hát tập thể bài: Lớp chúng ta đoàn kết. HS thảo luận nhóm chuẩn bị đóng vai. Các nhóm khác lên đóng vai trớc lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét. HS vẽ tranh về chủ đề Bạn em HS vẽ tranh theo nhóm hoặc cá nhân. HS trng bày tranh lên bảng hoặc 7 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa KL chung: Trẻ em có quyền đợc học tập, đợc vui chơi, có quyền đợc tự do kết giao với bạn bè. Muốn có nhiều bạn, phải biết c xử tốt với bạn khi học, khi chơi. trên tờng xung quanh lớp học. Cả lớp cùng đi xem và nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - Về ôn lại bài, chuẩn bị bài tiết sau: Đi bộ đúng quy định. 8 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa Môn: Đạo đức TUầN 23 Thứ ngày tháng năm 200 Tên bài dạy: Đi bộ đúng quy định A. MụC tiêu: Giúp HS hiểu: - Phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đờng không có vỉa hè phải đi sát lề đờng. Qua đờng ở ngã ba, ngã t phải đi theo đèn hiệu và đi vào vạch quy định. - Đi bộ đúng quy định là bảo đảm an toàn cho bản thân và mọi ngời. HS thực hiện đi bộ đúng quy định. B. chuẩn bị: Vở BT đạo đức 1. Ba chiếc đèn hiệu màu đỏ, vàng, xanh làm bằng bìa cứng hình tròn, đờng kính 15 - 20 cm. Các Điều 3, 6, 18, 26 Công ớc quốc tế về quyền trẻ em. C. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC chủ yếu: I. ổn định lớp: II. Bài cũ: Muốn có nhiều bạn, phải biết c xử với bạn nh thế nào ? III. Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài, ghi đề: 2. Hoạt động 1: Làm BT1 GV treo tranh và hỏi: ở thành phố đi bộ phải đi ở phần đờng nào ? ở nông thôn khi đi bộ phải đi ở phần đ- ờng nào ? Tại sao ? KL: ở nông thôn cần đi sát lề đ- ờng, ở thành phố cần đi trên vỉa hè. Khi đi qua đờng, cần đi theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu và đi vào vạch quy định. 3. Hoạt động 2: HS làm BT 2 Mời 1 số HS lên trình bày kết quả. KL: Tranh 1: Đi bộ đúng quy định Tranh 2: Bạn nhỏ chạy ngang qua đờng là sai quy định. Tranh 3: 2 bạn sang đơng đi HS làm BT HS trình bày ý kiến của mình. HS làm bài Lớp nhận xét, bổ sung. 9 GV Hoàng Thị Ngọc Điền Trờng Tiểu học Vĩnh Hòa đúng quy định. 4. Hoạt động 3: Trò chơi: qua đ- ờng GV vẽ sơ đồ ngã t có vạch quy định cho ngời đi bộ và chọn HS vào các nhóm. GV phổ biến luật chơi. Khen những bạn đi đúng quy định. HS đeo biển vẽ hình ô tô trên ngực hoặc đầu. Mỗi nhóm chia thành 4 nhóm nhỏ đứng ở phần đờng tiến hành chơi trò chơi. Cả lớp nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - ở Thành phố phải đi ở phần đờng nào ? ở nông thôn phải đi theo phần đờng nào ? - Chuẩn bị bài tiết sau: Học tiếp tiết 2. 10 . động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài, ghi đề: 2. Hoạt động 1: Quan sát tranh BT1 KL: Tranh 1: Cảm ơn khi đợc tặng quà Tranh 2: Xin lỗi cô giáo khi. Chia nhóm và giao cho mỗi nhóm thảo luận 1 tranh. KL: Tranh 1: Cần co lời cảm ơn Tranh 2: Cần nói lơi xin lỗi Tranh 3: Cần nói lời cảm ơn Tranh 4: Cần nói
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an Dao duc lop 1, giao an Dao duc lop 1, giao an Dao duc lop 1

Bình luận về tài liệu giao-an-dao-duc-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP