Chuyên đề GDCD 2010

25 178 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:11

Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD Chuyên đề: Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD. Mở đầu I. Lý do chọn đề tài 1. Cơ sở lý luận Môn GDCD ở trờng THCS có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục THCS: Giúp HS phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con ngời Việt Nam XHCN. Xây dựng t cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Môn GDCD góp phần phát triển nhân cách nói chung hình thành và phát triển tâm lực nói riêng ở HS, cũng nh ở mọi ngời nói chung. Nếu nh ở các môn học khác nh: Văn, sử, địa hình thành giáo dục đạo đức nhân cách phẩm chất của HS mt cách gián tiếp (thông qua những kiến thức chuyên ngành) thỡ môn GDCD có vai trò giáo dục đạo đức nhân cách HS mt cách trực tiếp (qua những bài học về hành vi đạo đức và pháp luật). Môn GDCD ở trờng THCS nhằm giáo dục cho HS các chuẩn mực của ngời công dân ở mức độ phù hợp với lứa tuổi trên cơ sở đó góp phần hình thành những phẩm chất nhân cách của con ngời Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, phù hợp với xu thế phát triển và tiến bộ của thời đại. 2. Cơ sở thực tiễn 1 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD Chủ tịch Hồ Chí Minh thờng nói: Đạo đức cách mạng là cái gốc. Hởng ứng cuộc vận động trên phạm vi toàn quốc với nội dung tích cực học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ GD và ĐT chủ trơng thực hiện chơng trình tích hợp học tập nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy các môn học trong nhà trờng PT. Môn GDCD có đặc điểm nổi bật là gần gũi với con ngời và xã hội, gắn bó mật thiết với đời sống thực tiễn sinh động của gia đình, nhà trờng và xã hội. Đặc điểm này tạo cho môn GDCD có những lợi thế để có thể tích hợp những nội dung giáo dục cần thiết cho HS nh: Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, GD môi trờng, GD an ton giao thụng , GD k nng sng, GD gii tớnh Trong những ni dung tích hợp này, tích hợp ni dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh giữ vị trí quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho HS ở nớc ta hin nay. Vấn đề đặt ra là tích hợp nội dung gì và tích hợp nh thế nào để có thể đáp ứng đợc yêu cầu cho HS về học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Bác Hồ để vẫn đảm bảo nguyên tắc: không gợng ép, không làm nặng nội dung và không làm biến dạng môn học. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nh trên, chúng tôi chọn đề tài: tích hợp ni dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh để mở ra một hớng tìm hiểu và vận dụng các phơng pháp dạy học sao cho đạt đợc mục đích đặt ra một cách hiệu quả. II. Mục đích nghiên cứu Thực hiện nghiên cứu đề tài này, nhóm GV dạy GDCD chúng tôi nhằm mục đích trình bày một số hớng tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề vào các bài học môn GDCD THCS, trên cơ sở đó bớc đầu đa ra một số định hớng về phơng pháp tổ chức một giờ học GDCD theo nguyên tắc tích hợp các chủ đề đã chọn. 2 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD III. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu - Chuyên đề tập trung khảo sát nội dung dạy học trong chơng trình GDCD THCS đặc biệt những tiết học có nội dung tích hợp toàn phần. - Thực tế giảng dạy và học tập môn GDCD của giáo viên và HS trờng THCS Cao Minh. IV. Phơng pháp nghiên cứu Thống kê, phân loại, so sánh, phân tích, tổng hợp 3 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD Nội dung I. Những vấn đề chung 1. Mục đích tích hợp giáo dục tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh Trang bị cho HS những hiểu biết cần thiết, cơ bản về đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó các em, có đợc nhận thức thái độ và hành vi tích cực theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục ý thức quan tâm tới việc học tập, làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành thói quen và nếp sống của HS. Phát triển kỹ năng thực hành, kỹ năng phát hiện và ứng xử tích cực trong việc học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Góp phần giáo dục cho HS trở thành ngời công dân tốt, biết sống và làm việc theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh và có trách nhiệm đối với đất nớc. 2. Chủ đề tích hợp giáo dục tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Giáo dục về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh cho HS cần tập trung vào các đặc điểm chủ yếu sau: (1) Tấm gơng trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cp, giải phóng con ngời. (2) Tấm gơng kiên trì, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân, kiên trì phấn đấu để đạt đợc mục đích ích quốc, lợi dân. (3) Tấm gơng về một con ngời yêu quê hơng, đất nớc, thiết tha cống hiến trọn đời mình vì đất nớc. (4) Tấm gơng tuyt i tin tng vo sc mnh ca nhõn dõn, kớnh trng nhõn dõn, ht lũng ht sc phc v nhõn dõn. (5)Tấm gơng của một con ngời nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con ngời. 4 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD (6) Tấm gơng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô t , đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thờng. (7) Tấm gơng tôn trọng kỉ luật và pháp luật, không dành cho mình bất cứ đặc quyền, đặc lợi nào. Tùy theo lứa tuổi HS ở các khối lớp mà các ni dung này đợc cung cấp cho HS ở các mức độ khác nhau. 3. Mức độ tích hợp giáo dục tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tùy theo nội dung, đặc điểm và khả năng thực hiện việc tích hợp giáo dục về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh của từng đơn vị bài học để lựa chọn mức độ tích hợp thích hợp. - Liên hệ ( mức độ thấp nhất): chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích hợp bộ phận ( mức độ trung bình): chỉ một phần của bài học lồng ghép hoạt động thực hiện nội dung giáo dục về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích hợp toàn phần ( mức độ cao nhất): cả một bài có nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh. II. chơng trình tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm g- ơng đạo đức Hồ Chí Minh trong môn GDCD THCS Stt Lớp Tên bài Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp Tài liệu tham khảo 1 6 Bài 3: Tiết kiệm Tấm g- ơng về tiết kiệm của Bác Hồ Liên hệ - Bác Hồ luôn sử dụng hợp lí, đúng mức của cải vật chất. - Sự tiết kiệm trong tiêu dùng của Bác Hồ thể hiện sự quý - Chuyện kể về Bác Hồ, NXB Giáo dục Việt Nam tr 174-175, 195-196. - Chuyện kể về Bác Hồ NXB Văn học, tr49, 99 5 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD trọng kết quả lao động của xã hội. 2 6 Bài 5: Tôn trọng kỉ luật Tấm g- ơng tôn trọng kỉ luật của Bác Hồ Liên hệ Dù ở cơng vị Chủ tịch nớc, Bác Hồ vẫn luôn tôn trọng nội quy, quy định chung. Kể chuyện Bác Hồ- tập 5, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 84. 3 6 Bài 6: Biết ơn Lòng biết ơn của Bác Hồ với những ngời có công với nớc Lồng ghép bộ phận - Bác xót xa trớc các thơng binh; kính cẩn trớc vong linh liệt sĩ. - Bác gơng mẫu thực hiện và vận động nhân dân biết ơn, giúp đỡ thơng bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Tháng 6-1947, Bác đề nghị chính phủ chọn một ngày trong năm là ngày thơng binh chính phủ đã lấy ngày 27/7 hàng năm là ngày thơng binh, liệt - Chuyện kể Bác Hồ, NXB văn học, tr 154. - 117 chuyện kể về tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung - ơng 2007, tr 319, 321 6 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD sĩ. 4 7 Bài 1: Sống giản dị Tấm g- ơng sống giản dị của Bác Hồ - Lồng ghép bộ phận - Liên hệ - Bác Hồ là chủ tịch nớc nhng luôn sống giản dị, phù hợp với hoàn cảnh của đất nớc. Sự giản dị đó không làm tầm thờng con ngời Bác, mà ngợc lại làm cho Bác trở nên trong sáng, cao đẹp hơn. - Bác giản dị trong lời nói, trong văn phong ( các bài viết), trong cử chỉ, trang phục - Kể chuyện Bác Hồ- Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 131, 238-241. - Kể chuyện Bác Hồ- Tập 3. NXB Giáo dục Việt Nam, tr 290- 292, 309-310, 392- 393. - Chuyện kể về Bác Hồ, NXB Văn học, tr 154. 5 7 Bài 5: Yêu th- ơng con ng- ời Tấm g- ơng yêu thơng con ngời của Bác Lồng ghép bộ phận - Bác luôn dành tình yêu thơng cho mọi ngời. - Bác quan tâm, chăm sóc từng em nhỏ, đến ng- ời già, ngời chiến sĩ, ngời Giáo dục Việt Nam, tr 344-345, 395-399, 425-426. 7 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD dân công; cảm thông, giúp đỡ ngời có hoàn cảnh khó khăn. 6 7 Bài 7: Đoàn kết t- ơng trợ Lời dạy của Bác Hồ về vai trò của đoàn kết Lồng ghép bộ phận Đoàn kết là gốc của thành công ( qua câu nói : Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. - Kể chuyện Bác Hồ- tập 3.NXB Giáo dục Việt Nam, tr 121- 122, 134 - Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ, NXB Thanh niên, tr 70. 7 7 Bài 8: Khoan dung Tấm g- ơng khoan dung của Bác Hồ Liên hệ Bác thông cảm và tha thứ cho ngời có lỗi lầm, biết hối cải. - Kể chuyện Bác Hồ- tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 234. - Kể chuyện Bác Hồ- tập 2 NXB Giáo dục Việt Nam, tr 210-215 8 8 Bài 2: Liêm khiết Tấm g- ơng liêm khiết của Bác Hồ Liên hệ Cả cuộc đời Bác luôn sống trong sạch không hám danh lợi, không toan tính riêng t cho bản thân, khớc từ những u đãi dành cho chủ tịch nớc để chăm lo cho - Bác Hồ với thiếu niên và phụ nữ, NXB Thanh niên, tr 70. - Kể chuyện Bác Hồ- Tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 137- 139. - Kể chuyện Bác Hồ- tập 4 NXB Giáo dục Việt Nam , tr 134. 8 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD nhân dân, cho đất nớc 9 8 Bài 4: Giữ chữ tín Tấm g- ơng về giữ chữ tín của Bác Hồ Liên hệ Bác Hồ luôn giữ lời hứa với mọi ngời và coi trọng lòng tin của mọi ngời với mình. - Bác Hồ- ngời Việt Nam đẹp nhất, NXB giáo dục 1986. - Chuyện với ngời cháu gần nhất của Bác Hồ, NXB thanh niên, tr 74. 10 9 Bài 1: Chí công vô t Tấm g- ơng v Chí công vô t của Bác Hồ Lồng ghép bộ phận - Trong công việc, Bác Hồ luôn công bằng, không thiên vị. - Bác luôn đặt lợi ích chung của đất nớc của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân. - Chuyện với ngời cháu gần nhất của Bác Hồ, NXB Thanh niên, tr 38-40. - Chuyện kể về Bác Hồ, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 209- 210. - T tởng Hồ Chí Minh về đạo đức, NXB giáo dục, tr 432-437, 465. 11 9 Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền Tấm g- ơng Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Lồng ghép bộ phận Bác Hồ không những tiếp nhận truyền thống đạo đức của dân tộc nh: yêu quê hơng đất nớc, nhân ái, khoan dung, nhân Kể chuyện Bác Hồ- tập 4, tr 8-9. - T tởng Hồ Chí Minh về đạo đức, NXB Giáo dục, tr. 459-474, 466-468. 9 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD thống tốt đẹp của dân tộc Bác Hồ nghĩa, cần cù lao động, giản dị, tiết kiệm, liêm khiết, chí công vô t, khiên tốn. Mà còn phát huy truyền thống đó bằng cách thực hiện tốt các giá trị đạo đức dân tộc nên đã trở thành tấm gơng đạo đức trong sáng, cao đẹp tỏa sáng để mọi ngời neo theo. III. Phơng pháp tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong môn GDCD THCS Trong thực tiễn dạy học môn GDCD THCS có nhiều phơng pháp dạy hc truyền thống và hiện đại đã đợc GV làm quen và thực hiện qua các giờ dạy học trên lớp nh: thuyết trình, đàm thoại, nêu gơng, sử dụng đồ dùng trực quan, thảo luận nhóm, động não, xử lí tình huống. Trong phạm vi của chủ đề này chúng tôi chỉ giới thiệu một số phơng pháp điển hình thờng đợc áp dụng trong dạy học tích hợp Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh ở THCS. 1. Phơng pháp nghiên cứu trờng hợp điển hình 10 . dạy học môn GDCD Chuyên đề: Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD. Mở đầu I. Lý do chọn đề tài 1. Cơ. đề đã chọn. 2 Tích hợp nội dung Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD III. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu - Chuyên đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề GDCD 2010, Chuyên đề GDCD 2010, Chuyên đề GDCD 2010

Bình luận về tài liệu chuyen-de-gdcd-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP