Bài 32 . Làng quê và Đô thị

19 193 8
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:11

NHI T LI T CHÀO M NG Ệ Ệ Ừ CÁC TH Y CÔ GIÁOẦ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3/B GIÁO VIÊN HOÀNG TH Ị LAN Em hãy nêu hoạt Em hãy nêu hoạt động công nghiệp động công nghiệp mà em biết ? mà em biết ?  Khai thác Khai thác dầu tại dầu tại ;Dung Quất ;Dung Quất May xuất May xuất khẩu; Nhà khẩu; Nhà máy xi máy xi măng; Nhà măng; Nhà máy gạch… máy gạch… Nêu hoạt động Nêu hoạt động thương mại mà thương mại mà em biết ? em biết ?  Mua Mua bán bán trong trong siêu siêu thị, thị, chợ, chợ, cửa cửa hàng hàng … … Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2009 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1. Tìm hiểu phong cảnh, nhà cửa, 1. Tìm hiểu phong cảnh, nhà cửa, đường xá ở làng quê và đô thị đường xá ở làng quê và đô thị • Phong cảnh, nhà cửa ở làng quê • có nhiều cây, ruộng, vườn, sông, mương,… • Nhà có sân vườn rộng, nhà thưa, có nuôi động vật Hoạt động sinh sống của người dân làng quê Làm ruộng ,làm vườn ,trồng hoa màu ,chăn nuôi,chài lưới Đường sá, hoạt động giao thông ở làng quê • Đường làng nhỏ, đi bộ, xe đạp • Đường sông đi bằng xuồng, ghe Phong cảnh, nhà cửa đô thị • Chật hẹp, ít cây cối • Nhiều nhà cao tầng, tập trung san sát, không có vườn cây Hoạt động sinh sống của người dân đô thị Ở đô thị người dân thường đi làm công sở, nhà máy, cửa hàng, buôn bán… Nơi công sở Xí nghiệp may Buôn bán Đường sá, hoạt động giao thông ở đô thị Đường sá đô thị rộng lớn, tráng nhựa, nhiêù xe cộ, đông người đi lại . xá ở làng quê và đô thị quê và đô thị  Ở làng quê, xung quanh nhà thường có vườn Ở làng quê, xung quanh nhà thường có vườn cây, chuồng trại … Đường làng. nghiệp ở đô thị * Một số hình ảnh về nghề nghiệp ở làng quê 2. 2. Nghề nghiệp người dân làng quê và đô thị Nghề nghiệp người dân làng quê và đô thị thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 32 . Làng quê và Đô thị, Bài 32 . Làng quê và Đô thị, Bài 32 . Làng quê và Đô thị

Bình luận về tài liệu bai-32-lang-que-va-do-thi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP