giao duc ki nang song lop 1

8 477 5
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 05:11

Giáo dục kĩ năng sống I. Môn Tiếng Việt STT Tên bài học Các KNS cơ bản đợc giáo dục Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng 1 Kể chuyện: Rùa và Thỏ - Xác định giá trị( biết tôn trọng ngời khác) - Tự nhận thức bản thân(biết đợc điểm mạnh, điểm yếu của bản thân). - Lắng nghe, phản hồi tích cực. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 2 Tập đọc: Mu chú sẻ - Xác định giá trị bản thân, tự tin, kiên định. - Ra quyết định, giải quyết vấn đề. - Phản hồi, lắng nghe tích cực. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 3 Kể chuyện: Trí khôn - Xác định giá trị bản thân, tự trọng, tự tin. - Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, xác định giải pháp, phân tích điểm mạnh, yếu. - Suy nghĩ sáng tạo. - Phản hồi, lắng nghe tích cực. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 4 Tập đọc: Con quạ thông minh - Kiên định. - Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, xác định giải pháp, phân tích điểm mạnh, yếu - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân 5 Kể chuyện: S tử và Chuột Nhắt - Xác định giá trị bản thân. - Lắng nghe tích cực. - Ra quyết định: tìm kiếm các lựa chọn, xác định giải pháp, phân tích điểm mạnh, yếu, th- ơng lợng. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 6 Tập đọc: Chuyện ở lớp. - Xác định giá trị. - Nhận thức về bản thân. - Lắng nghe tích cực. - T duy phê phán. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 7 Tập đọc: Mèo con đi học - Xác định giá trị. - Tự nhận thức về bản thân. - Kiểm soát cảm xúc. - T duy phê phán. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 8 Tập đọc: Ngời bạn tốt - Xác định giá trị. - Tự nhận thức về bản thân. - Hợp tác. - Ra quyết định. - Phản hồi, lắng nghe tích cực. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 9 Tập đọc: Hai chị em - Xác định giá trị. - Ra quyết định. - Phản hồi, lắng nghe tích cực. - T duy sáng tạo. - Thảo luận nhóm. - Trình bày 1 phút. 10 Kể chuyện: Sói và Sóc - Xác định giá trị bản thân. - Thể hiện sự tự tin. - Lắng nghe tích cực. - Ra quyêt định. - Thơng lợng. - T duy phê phán. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 11 Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ - Xác định giá trị. - Lắng nghe tích cực. - Ra quyết định. - T duy phê phán. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 12 Tập đọc: Nói dối hại thân - Xác định giá trị. - Phản hồi, lắng nghe tích cực. - T duy phê phán. - Thảo luận nhóm. - Suy nghĩ, chia sẻ. - Trình bày 1 phút. 13 Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn - Xác định giá trị. - Lắng nghe tích cực. - Ra quyết định và giải quyết vấn đề. - T duy phê phán. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 14 Tập đọc: Bác đa th - Xác định giá trị. - Tự nhận thức bản thân. - Thể hiện sự cảm thông. - Giao tiếp lịch sự, cởi mở. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 15 Tập đọc: Làm anh - Xác định giá trị. - Tự nhận thức bản thân. - Đảm bảo trách nhiệm. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực. 16 Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ - Xác định giá trị. - Thể hiện sự cảm thông, hợp tác. - Lắng nghe tích cực. - Ra quyết định . - T duy phê phán. - Động não, tởng tợng. - Trải nghiệm, đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, phản hồi tích cực, đóng vai. 17 Tập đọc: Hai cậu bé và hai - Xác định giá trị. - Tự nhận thức bản thân. - Động não. - Trải nghiệm, thảo luận ngời bố - Thể hiện sự cảm thông. - Giao tiếp: ứng xử nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực II. Môn đạo đức Tên bài học Các KNS cơ bản đợc giáo dục Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Bài 1: Em là học sinh lớp Một - Kĩ năng tự giới thiệu về bản thân. - Kĩ năng thể hiện sự tự tin trớc đám đông. - Kĩ năng lắng nghe tích cực. - Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tởng về ngày đầu tiên đi học, về trờng, lớp, thầy giáo, cô giáo, bạn bè. - Thảo luận nhóm. - Động não. - Tổ chức trò hcơi. - Trình bày 1 phút. Bài 4: Gia đình em - Kĩ năng giới thiệu về những ngời thân trong gia đình. - Kĩ năng giao tiếp/ ứng xử với những ngời trong gia đình. - Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính yêu đối với ông bà , cha mẹ. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Xử lí tình huống. Bài 5: Lễ phép với anh chị, nhờng nhịn em nhỏ - Kĩ năng giao tiếp/ ứng xử với anh chị, em trong gia đình. - Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhờng nhịn em nhỏ. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Xử lí tình huống Bài 7: Đi học đều và đúng giờ - Kĩ năng giải quyết vấn đề để đi học đều và đúng giờ. - Kĩ năng quản lí thời gian để đi học đều và đúng giờ. - Thảo luận nhóm. - Động não. - Xử lí tình huống. Bài 9: Lễ phép với thầy giáo, cô giáo Kĩ năng giao tiếp/ ứng xử lễ phép với thầy giáo, cô giáo. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Động não. Bài 10: Em và các bạn - Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng trong quan hệ với bạn bè. - Kĩ năng giao tiếp/ ứng xử với bạn bè. - Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè. - Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi c xử cha tốt với bạn bè. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai. - Tổ chức trò chơi. - Trình bày 1 phút. Bài 11 : Đi bộ đúng quy định - Kĩ năng an toàn khi đi bộ. - Kĩ năng phê phán, đánh giá những hành vi đi bộ không đúng quy định. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai - Trò chơi. Bài 12: Cảm - Kĩ năng giao tiếp,ứng xử với mọi ng- - Thảo luận nhóm. ơn và xin lỗi ời, biết cảm ơn và xin lỗi phù hợp trong từng trờng hợp cụ thể. - Đóng vai, xử lí tình huống. - Động não. - Trò chơi. Bài 13 : Chào hỏi và tạm biệt - Kĩ năng giao tiếp/ ứng xử với mọi ngời, biết chào hỏi khi gặp gỡ và tạm biệt khi chia tay. - Thảo luận nhóm. - Đóng vai, xử lí tình huống. - Động não. - Trò chơi. Bài 14: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng - Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng. - Kĩ năng t duy phê phán những hành vi phá hoại cây và hoa nơi công cộng. - Thảo luận nhóm. - Động não. - Xử lí tình huống. III. Tự nhiên xã hội Tên bài học Các KNS cơ bản đợc giáo dục Các phơng pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng Bài 2: Chúng ta đang lớn - Kĩ năng tự nhận thức: Nhận thức đợc bản thân: cao/ thấp, gầy/ béo, mức độ hiểu biết. - Kĩ năng giao tiếp: Tự tin giao tiếp khi tham gia các hoạt động thảo luận và thực hành đo. - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Thực hành đo chiều cao, cân nặng. Bài 3: Nhận biết các vật xung quanh - Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét về các giác quan của mình: mắt, mũi, tai, tay(da). - Kĩ năng giao tiếp: Thể hiện sự cảm thông với những ngời thiếu giác quan. - Phát triển kĩ năng hớp tác thông qua thảo luận nhóm. - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Trò chơi. Bài 4: Bảo vệ mắt và tai - Kĩ năng tự bảo vệ : Chăm sóc mắt và tai. - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ mắt và tai. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Đóng vai, xử kí tình huống. động học tập. Bài 5: Vệ sinh thân thể - Kĩ năng tự bảo vệ : Chăm sóc thân thể. - Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ thân thể. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Đóng vai, xử kí tình huống. Bài 6: Chăm sóc và vảo vệ răng - Kĩ năng tự bảo vệ : Chăm sóc răng. - Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ răng. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Đóng vai, xử kí tình huống. bài 7: Thực hành: đánh răng và rửa mặt - Kĩ năng tự phục vụ bản thân: Tự đánh răng, rửa mặt. - Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để đánh răng đúng cách. - Phát triển kĩ năng t duy phê phán thông qua nhận xét các tình huống. - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Đóng vai, xử kí tình huống. - Suy nghĩ- thảo luận cặp đôi- chia sẻ. Bài 8: ăn uống hàng ngày - Kĩ năng làm chỉ bản thân: Không ăn quá no, không ăn bánh kẹo không đúng lúc. - Phát triển kĩ năng t duy phê phán - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Động não. - Tự nói với bản thân. Bài 9: Hoạt động và nghỉ ngơi - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát và phân tích về sự cần thiết, lợi ích của vận động và nghỉ ngơi th giãn. - Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các t thế đi, đứng, ngồi học của bản thân. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Trò chơi. - Động não. - Quan sát. - Thảo luận. Bài 11: Gia đình - Kĩ năng tự nhận thức: xác định vị trí của mình trong các mối quan hệ gia đình. - Kĩ năng làm chủ bản thân: - Thảo luận nhóm. - Trò chơi. - Viết tích cực. Đảm nhận trách nhiệm một số công việc trong gia đình. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. Bài 13: Công việc ở nhà - Đảm nhận trách nhiệm việc nhà vừa sức mình. - Kĩ năng giao tiếp: Thể hiện sự cảm thông, chia sẻ vất vả với bố mẹ. - Kĩ năng hợp tác: Cùng tham gia làm việc nhà với các thành viên trong gia đình. - Kĩ năng t duy phê phán: Nhà cửa bừa bộn. - Thảo luận nhóm. - Hỏi- đáp trớc lớp. - Tranh luận. Bài 14: An toàn khi ở nhà - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng tránh đứt tay, chân , bỏng, điện giật. - Kĩ năng tự bảo vệ: ứng phó với các tình huống khi ơ nhà. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luận nhóm. - Suy nghĩ- Thảo luận cặp đôi- Chia sẻ. - Đóng vai, xử lí tình huống. Bài 17: Giừ gìn lớp học sạch đẹp - Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm thực hiện một số công việc để giữ lớp học sạch đẹp. - Kĩ năng ta quyết định: nên và không nên làm gì để giữ lớp học sạch đẹp. - Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc. - Thảo luận nhóm. - Thực hành. - Trình bày 1 phút. Bài 18-19: Cuộc sống xung quanh - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát về cảnh vật và hoạt động sinh sống của ngời dân địa phơng. - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích, so sánh cuộc sống ở thành thị và nông thôn. - Phát triển kĩ năng sống hợp tác trong công việc. - Quan sát hiện trờng/ tranh ảnh. - Thảo luận nhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. Bài 20: An toàn trên đờng đi học - Kĩ năng t duy phê phán: Những hành vi sai, có thể gây nguy hiểm trên đờng đi học. - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ an toàn trên đờng đi học. - Kĩ năng tự bảo vệ: ứng phó với các tình huống trên đờng đi học. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luậnnhóm. - Hỏi đáp trớc lớp. - Đóng vai, xử kí tình huống. - Trò chơi. Bài 15: Cây rau - Nhận thức hậu quả không ăn rau và ăn rau không sạch. - Kĩ năng ra quyết định: Th- ờng xuyên ăn rau, ăn rau sạch. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luận nhóm/ cặp. - Tự nói với bản thân. - Trò chơi. Bài 23: Cây hoa - Kĩ năng kiên định: Từ chối lời rủ rê hái hoa nơi công cộng. - Kĩ năng t duy phê phán: Hành vi bẻ cây , hái hoa nơi công cộng. - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về cây hoa. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luận nhóm/ cặp. - Sơ đồ t duy. - Trò chơi. - Trình bày 1 phút. Bài 24: Cây gỗ - Kĩ năng kiên định: Từ chối lời rủ rê bẻ cành, ngắt lá. - Kĩ năng phê phán hành vi bẻ cành , ngắt lá. - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về cây gỗ. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luận nhóm/ cặp. - Sơ đồ t duy. - Trò chơi. - Trình bày 1 phút Bài 25: Con cá - Kĩ năng ra quyết định: Ăn - Trò chơi. Bài 28: Con muỗi cá trên cơ sở nhận thức đợc ích lợi của việc ăn cá. - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về cá. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về muỗi. - Kĩ năng tự bảo vệ: Tìm kiếm các lựa chọn và xác định cách phòng tránh muỗi thích hợp. - Kĩ nang làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm bảo vệ bản thân và tuyên truyền với gia đình cách phòng tránh muỗi. - Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi ngời cùng phòng trừ muỗi. - Hỏi- đáp. - Quan sát và thảo luận nhóm. - Tự nói với bản thân. - Trò chơi. - Động não. - Quan sát và thảo luận nhóm. Bài 30: Trời nắng, trời ma - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi đi d- ới trời nắng, trời ma. - Kĩ năng tự bảo vệ: Bảo vệ sức khoẻ của bản thân khi thời tiết thay đổi. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luận nhóm. - Suy nghĩ- Thảo luận cặo đôi- Chia sẻ. - Trò chơi. Bài 33: Trời nóng, trời rét - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi đtrời nóng, trời rét. - Kĩ năng tự bảo vệ: Bảo vệ sức khoẻ của bản thân ( ăn mặc phù hợp với trời nóng, rét) - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Thảo luận nhóm. - Suy nghĩ- Thảo luận cặo đôi- Chia sẻ. - Trò chơi. . việc. - Thảo luận nhóm. - Thực hành. - Trình bày 1 phút. Bài 18 -19 : Cuộc sống xung quanh - Kĩ năng tìm ki m và xử lí thông tin: Quan sát về cảnh vật và. thân. - Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập. - Trò chơi. - Động não. - Quan sát. - Thảo luận. Bài 11 : Gia đình - Kĩ năng tự
- Xem thêm -

Xem thêm: giao duc ki nang song lop 1, giao duc ki nang song lop 1, giao duc ki nang song lop 1

Bình luận về tài liệu giao-duc-ki-nang-song-lop-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP