Đề thi lí thuyết - Thi GVG - Năm học 10-11

3 55 0 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 02:11

ĐỀ THI LÝ THUYẾT GV GIỎI Năm học 2010 2011 (Thời gian : 20 phút) ************* Số phách : …… Điểm : ……… Giám thị :……………… Giám khảo : ………… . Anh, chị hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và cho biết ý kiến riêng của mình theo yêu cầu : Câu 1. Theo thông tư 32/2009/BGD-ĐT về đánh giá xếp loại học sinh, trong năm học, học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào những thời điểm nào ? a. Cuối học kì I, cuối học kì II và cuối năm học b. Cuối năm học. c. Cuối học kì I và cuối năm học. d. Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối học kì II Câu 2. Chủ đề năm học 2010-2011 là : a. Năm học ứng dụng công nghệ thông tin. b. Năm học : Xây dựng Trường học thân thiện- học sinh tích cực. c. Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. d. Cả 3 ý trên đều đúng. Câu 3. Theo thông tư 32/2009/BGD-ĐT, các môn học được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm : a. Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Ngoại ngữ b. Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc,Tin học. c. Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Kĩ Thuật, Mĩ Thuật, Thể dục, Âm nhạc. d. Chỉ có Toán và Tiếng Việt Câu 4. Đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên cơ sở : a. Dựa trên các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu. b. Dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này. c. Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của 2 môn Toán và Tiếng Việt, không đánh giá các môn còn lại. d. Vẫn cho lên lớp mà không cần đánh giá. Câu 5. Theo luật giáo dục quy định, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là : a. Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm và có chứng chỉ dạy tiểu học. b. Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm. c. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm. d. Cả ba ý trên đều đúng. Câu 6. Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT Ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên bao gồm : a. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí. b. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí. c. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí. d. 5 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí. Câu 7. Theo luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào sau đây : a. Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt ; lí lịch bản thân rõ ràng. b. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ ; đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp. c. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống ; có kiến thức ; có năng lực sư phạm. c. Cả hai ý trên đều đúng. Câu 8. Theo Công văn số : 299 /SGD&ĐT-TH ngày 25/8/2008, quy định mỗi học sinh lớp 3 có mấy loại vở ô li ? a. 3 loại vở b. 4 loại vở c. 5 loại vở d. 6 loại vở Câu 9. Trong khi đang dạy học, một học sinh đứng dạy thưa cô giáo mình bị mất 50000đ. Nếu là bạn, bạn xử lí thế nào ? a. Hỏi học sinh cả lớp xem có “được” của bạn không thì cho bạn xin. Nếu không ai nhận thì cho học sinh khám cặp sách. b. Hỏi xem bạn nào nhặt được của bạn đó không và hỏi xem bạn đó mất trong hoàn cảnh nào. c. Việc mang tiền đến lớp và bị mất không phải trách nhiệm giáo viên giải quyết. d. Ý kiến riêng của bạn. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………. Câu 10. Một học sinh liên tục quên không mang sách đến trường. Nếu bạn là giáo viên thì bạn xử lí thế nào ? a. Yêu cầu em đó về nhà lấy sách. b. Phạt đứng xó vì đằng nào em đó cũng không thể viết bài. c. Yêu cầu về mượn vở của bạn để chép lại bài. d. Ý kiến riêng của bạn. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………. . năm học b. Cuối năm học. c. Cuối học kì I và cuối năm học. d. Giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II, cuối học kì II Câu 2. Chủ đề năm học 201 0-2 011. học 201 0-2 011 là : a. Năm học ứng dụng công nghệ thông tin. b. Năm học : Xây dựng Trường học thân thi n- học sinh tích cực. c. Năm học tiếp tục đổi mới
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi lí thuyết - Thi GVG - Năm học 10-11, Đề thi lí thuyết - Thi GVG - Năm học 10-11, Đề thi lí thuyết - Thi GVG - Năm học 10-11

Bình luận về tài liệu de-thi-li-thuyet-thi-gvg-nam-hoc-10-11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP