Bai 21: Quy luat dia doi va quy luat phi dia doi

31 203 0 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 01:11

Tiết 24 – Bài 21: Khí quyển Thạch quyển Thuỷ quyển Thổ nhưỡng quyển Sinh quyển Con người * Kiểm tra bài cũ: Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí ? NỘI DUNG CHÍNH: I. QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI - Khái niệm - Nguyên nhân - Biểu hiện II. QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI - Khái niệm - Nguyên nhân - Biểu hiện I. Quy luật địa đới 1. Khái niệm: Là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần địa lí và cảnh quan địa lí theo vĩ độ. * Nguyên nhân: - Do dạng hình cầu của Trái Đất - Bức xạ Mặt Trời Xích đạo Tia sáng Mặt Trời Góc nhập xạ Cực Giả sử Trái Đất có dạng hình trụ và trục của Trái Đất trùng với trục của hình trụ thì trên Trái Đất sẽ xảy ra hiện tượng gì ? Tại sao ? 2. Biểu hiện của quy luật: 2. Biểu hiện của quy luật: a. a. Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất: Sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất: 7 vòng đai nhiệt 7 vòng đai nhiệt - Vòng đai nóng: Nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20 Vòng đai nóng: Nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm +20 0 0 C C của hai bán cầu. của hai bán cầu. - Hai vòng đai ôn hoà: Nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm Hai vòng đai ôn hoà: Nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm + 20 + 20 0 0 C và đường đẳng nhiệt + 10 C và đường đẳng nhiệt + 10 0 0 C của tháng nóng nhất. C của tháng nóng nhất. - Hai vòng đai lạnh: Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10 Hai vòng đai lạnh: Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10 0 0 C và C và 0 0 0 0 C của tháng nóng nhất. C của tháng nóng nhất. - Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu: Nhiệt độ quanh năm đều dưới - Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu: Nhiệt độ quanh năm đều dưới 0 0 0 0 C. C. b. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất: b. Các đai khí áp và các đới gió trên Trái Đất: Kể tên các đai khí áp và các đới gió ? - 7 đai khí áp - 6 đới gió c. Các đới khí hậu trên Trái Đất: Mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu ? Kể tên các đới khí hậu ? - Mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu d. Các kiểu thảm thực vật và nhóm đất : - 10 kiểu thảm thực vật - 10 nhóm đất chính . – Bài 21: Khí quy n Thạch quy n Thuỷ quy n Thổ nhưỡng quy n Sinh quy n Con người * Kiểm tra bài cũ: Trình bày khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa của quy luật. như thế nào ? II. Quy lu II. Quy lu ật phi địa đới: ật phi địa đới: 1. Khái niệm: 1. Khái niệm: L L à quy luật phân bố không phụ thuộc à quy luật phân bố
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 21: Quy luat dia doi va quy luat phi dia doi, Bai 21: Quy luat dia doi va quy luat phi dia doi, Bai 21: Quy luat dia doi va quy luat phi dia doi

Bình luận về tài liệu bai-21-quy-luat-dia-doi-va-quy-luat-phi-dia-doi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP