Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

1 2,201 12
xuxu

xuxu Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,255 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:53

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -HĐơn vị : …………(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng nămLoại chứng từ gốc :…… .Ngày tháng ghi sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC)GHI ….TÀI KHOẢNTổng số tiềnGHI …CÁC TÀI KHOẢN1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …Cộng(Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… )Người lập biểu Phụ trách kế toán(Ký) (Ký)Họ tên :…… Họ tên :…… . 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng........nămLoại chứng từ gốc :……...Ngày tháng ghi sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI. sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC)GHI ….TÀI KHOẢNTổng số tiềnGHI …CÁC TÀI KHOẢN1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …Cộng(Kèm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại , Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Bình luận về tài liệu bang-tong-hop-chung-tu-goc-cung-loai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP