Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

xuxu
xuxu(1256 tài liệu)
(37 người theo dõi)
Lượt xem 1034
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:53

Mô tả: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Bộ, (Sở) : ………. Mẫu số: S04 -HĐơn vị : …………(Ban hành theo quy định số: 999 - TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng nămLoại chứng từ gốc :…… .Ngày tháng ghi sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC)GHI ….TÀI KHOẢNTổng số tiềnGHI …CÁC TÀI KHOẢN1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …Cộng(Kèm theo ………………………………………gồm các số ……… )Người lập biểu Phụ trách kế toán(Ký) (Ký)Họ tên :…… Họ tên :…… . 2/11/1996 của Bộ tài chính)BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠISố…………….Ngày……tháng........nămLoại chứng từ gốc :……...Ngày tháng ghi sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI. sổCHỨNG TỪSố hiệu Ngày thángNỘI DUNG NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH (CHỨNG TỪ GỐC)GHI ….TÀI KHOẢNTổng số tiềnGHI …CÁC TÀI KHOẢN1 2 3 4 5 6 7 8 … … … …Cộng(Kèm

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại , Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.139000892639 s. Memory usage = 17.67 MB