Người gác rừng tí hon

Eric Schmidt
Eric Schmidt(11610 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 94
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 22:11

Mô tả: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: - Em hiểu câu thơ Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế nào ? ngào” như thế nào ? - Hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói đến điều Hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói đến điều gì về công việc của bầy ong ? gì về công việc của bầy ong ? - Nêu nội dung chính của bài thơ ? Nêu nội dung chính của bài thơ ?  Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON Nguyễn Thị Cẩm Châu . bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON Nguyễn Thị Cẩm Châu

— Xem thêm —

Xem thêm: Người gác rừng tí hon, Người gác rừng tí hon, Người gác rừng tí hon

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu nguoi-gac-rung-ti-hon

Đăng ký

Generate time = 0.174225091934 s. Memory usage = 18.45 MB