Người gác rừng tí hon

3 109 0 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 22:11

Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: - Em hiểu câu thơ Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế nào ? ngào” như thế nào ? - Hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói đến điều Hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói đến điều gì về công việc của bầy ong ? gì về công việc của bầy ong ? - Nêu nội dung chính của bài thơ ? Nêu nội dung chính của bài thơ ?  Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON Nguyễn Thị Cẩm Châu . bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON Nguyễn Thị Cẩm Châu
- Xem thêm -

Xem thêm: Người gác rừng tí hon, Người gác rừng tí hon, Người gác rừng tí hon

Bình luận về tài liệu nguoi-gac-rung-ti-hon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP