Giáo án thể dục 9

82 668 3
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/82 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 14:03

Giáo án thể dục 9 Tuần : 1 GIÁO ÁN 1 NS : 9-8-2010 Tiết : 1 ND: 10-8-2010TÊN BÀI: LÝ THUYẾT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN PHÁT TRIỂN SỨC BỀN. I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: Môt số hướng dẫn tập Luyện tập sức bền. 2/. Yêu cầu: biết được ý nghóa và cách thức tập luyện nâng cao sức bền. biết vận dụng những hiểu biết đã học để tập luyện nâng cao sức khỏe.II/. Đòa điểm – Phương tiện: 1/. Đòa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. 2/. Phương Tiện: HS chuẩn bò tập viết. A/ Phần mở đầu: 2-4 phút.Nhận lớp: Cán sự báo cáo, GV nhận lớp nêu mục tiêu – yêu cầu tiết học. B/ Phần cơ bản:1/ Một số hiểu biết cần thiết.- Sức bền có một vò trí vô cùng quan trọng trong đời sống, nếu không có sức bền con người vừa mới làm việc, học tập đã mệt mỏi, như vậy sẽ không làm được việc gì có kết quả cao.+ Sức bền là khả năng của cơ thể chóng lại mệt mỏi, khi học tập lao động, hay tập luyện TDTT.- Sức bền gồm có: Sức bền chung và sức bền chuyên môn.+ Sức bền chung: là khả năng của cơ thể khi thực hiện các công việc nói chung trong một thời gian dài.+ Sức bền chuyên môn: là khả năng của cơ thể khi thực hiện chuyên sâu một hoặc động lao động, hay bài tập thể thao trong một thời gian dài VD: khả năng của VĐV chạy 10km, 20km, 42,195km.*- Khi giảng dạy nội dung chạy bền GV nên gợi ý để HS tự tìm các VD sau đó phân tích giúp các em hiểu bài, có thể áp dụng phương pháp phân nhóm để các nhóm tự trao đổi để đưa ra các ví dụ minh họa phần kiến thức C/- Phần kết thúc:- Nhận xét: GV đánh giá ưu - khuyết điểm buổi học của lớp.- Dặn dò: Tiết sau các em học thực hành ngòai sân, về nhà thường xuyên tập luyện TDTT và biết vận dụng những gì đã học để tập luyện. giữ gìn sức khỏe nâng cao thể lực - Xuống lớp : GV “ giải tán !” HS: “ Khỏe .!”NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY: * ƯU ĐIỂM: NGƯỜI SOẠN ……………………………………………………………………………………………… NGUỄN VĂN TẠI * KHUYẾT ĐIỂM: DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU ……………………………………………… ………………………………………… ………… ………………………………… ………………………………………… Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 1 Tuần : 1 GIÁO ÁN 2 NS : 11-8-2010Tiết : 2 ND : 12-8-2010TÊN BÀI: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - CHẠY NGẮN I/-Mục tiêu – Yêu cầu: 1/. Mục tiêu: - ĐHĐN: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, ngiêm, nghỉ, quay phải, trái, đằng sau, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, dàn hàng ngang, dồn hàng, biến đổi đội hình 0-2-4. - Chạy nhanh: Trò chơi chạy nhanh tiếp sức XP từ 1 số tư thế khác nhau: đứng mặt vai hoặc lưng hướng chạy . 2/. Yêu cầu: Lớp trật tự nghiêm túc tập luyện, tham gia trò chơi tích cực.- Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác đã học.II/. Đòa điểm – Phương tiện: 1/. Đòa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. 2/. Phương Tiện: GV chuẩn bò 1 còi, vôi kẽ vạch đường chạy. -III/. Tiến trình Dạy – Học:NỘI DUNG LVĐ YẾU LĨNH KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚPA/ PHẦN MƠÛ ĐẦU: 1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung: 3. Khởi động: a/. Khởi động chung: Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. b/. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, đạp sau, tốc độ B/ PHẦN CƠ BẢN: 1/ Đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc. -GV nhắc lại 1 số yếu lónh k/thuật thò phạm cho HS xem, sau đó điều khiển cho HS tập luyện.8-10Phút 4p 5p 30p 15p* GV nhận lớp, kiểm tra só số, chónh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh.* GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học.- Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Tích cực hết cự ly quy đònh. - Khẩu lệnh: “ Thành 1.2,3,4 hàng dọc tập hợp.- Dóng hàng: khẩu lệnh “ Nhìn trước . thẳng”- Điểm số: “ Từ 1 đến hết điểm số”.- Dóng hàng: khẩu lệnh “ Nhìn phải . thẳng”- Điểm số: “ Từ 1 đến hết điểm số”                           CSL            - ĐH như trên luyện tập, tổ trưởng điều khiển.Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 2 - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4 .2/- Chạy nhanh: + Mặt hướng chạy: + Vai hướng chạy: + Lưng hướng chạy: * Trò chơi: Chạy tiếp sức:*Củng cố: - Hệ thống lại ND của tiết họcC/ PHẦN KẾT THÚC: 1/.Thả lỏng cơ khớp : 2/.Nhận xét - đánh giá tiết học. 3/.Nêu nhiệm vụ giáo án sau 4/. Giao bài tập về nhà: 5/. Xuống lớp: 12p 3p 5p 2p 2p 1p Mặt hướng chạy Lưng hướng chạy- GV nêu mục đích và yêu cầu của trò chơi, sau tổ chức và hướng dẫn HS tham gia trò chơi thi đua giửa các tổ.-Gọi 1- 2 HS lên thực hiện nội dung đã học. GV nhận xét chung. -GV nêu lên những mặt HS thực hiện tốt cần phát huy và những mặt còn hạn chế.-HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh.Để giúp cơ thể hồi tỉnh.-Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học.-GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau.-HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp.- GV: “giải tán!              - Chia thành 2 đội đều nhau.                             - ”HS: “ khỏe!”./ Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 3 Tuần : 2 GIÁO ÁN 3 NS : 16-8-2010 Tiết : 3 ND :17-8-2010TÊN BÀI: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: ĐHĐN ôn đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhòp , đi đều vòng các phía, đội hình 0-3-6-9. - Chạy ngắn: Trò chơi chạy “tiếp sức con thoi”. Tư thế sẳn sàng XP - Chạy bền:chạy bềntrên đòa hình tự nhiên,Giới thiệu cực điểm và cách khắc phục.2/. Yêu cầu:- Lớp trật tự nghiêm túc tập luyện, tham gia trò chơi tích cực. - Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác đã học.II/. Đòa điểm – Phương tiện: 1/. Đòa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. 2/. Phương Tiện: GV chuẩn bò 1 còi, vôi kẽ vạch đường chạy. -III/. Tiến trình Dạy – Học:NỘI DUNG LVĐ YẾU LĨNH KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚPA/ PHẦN MƠÛ ĐẦU:1.Nhận lớp : 2. Phổ biến nội dung:3. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khuỷu tay, cánh tay, khớp gối ; ép ngang – ép dọc, gập duỗi. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Nâng cao đùi. - Gót chạm mông. - Đạp sau. - Tốc độ.4. Kiểm tra bài cũ: - ĐH 0, 2, 4.B/ PHẦN CƠ BẢN:1/ Đội hình đội ngũ: - Đi đều - đứng lại.8 -10p1p2p3p.5p2x15m1-3hs 30p10p 3-4l* GV nhận lớp, kiểm tra só số, chónh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh.* GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học.- Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Gọi 1-2 HS thực hiện, GV nhận xét chung, cho điểm.KL “ Giậm chân tại chổ… . giậm”.- Đứng lại: KL “ Đứng lại…                            CSL            - HS còn lại xem nhận xét. - ĐH như trên nghe phân tích và xem thò phạm kỹ thụât động Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 4 - Đổi chân khi đi đều sai nhòp.- Biến đổi đội hình 0-3-6-9. 2/- Chạy nhanh: Trò chơi Chạy thoi tiếp sức.*Củng cố : -Hệ thống lại ND của tiết học 3-4l 1-2l15p 3pđứng”.Động tác: Động lệnh và dự lệnh rơi vào chân phải sau khi nghe động lệnh đứng thì còn giậm 2 nhòp.- Đi đều: KL “ Đi đều … bước”.Động tác: thực hiện như giậm chân tại chổ nhưng bước về trước.- Đổi chân khi đi đều sai nhòp.- Sai nhòp: khi đang đi đều chân trái bước về trước chạm đất rơi vào nhòp hô 2, và ngược lại.- Động tác đổi chân: thay bằng bước chân sau về trước như bình thường thì nhanh chóng chuyển thành bước trượt đễ chân trướt tiếp tục bước về trước, sau đó tiếp tục đi đều bình thường. nếu đổi chân 1 lần chưa được thì tiếp tục thực hiện bước trượt thứ 2 hoặc 3 cho đến khi chân trái bước về trước đúng nhòp 1 - Biến đổi đội hình 0-3-6-9. + Tập hợp HS theo hàng dọc hoặc hàng ngang dóng hàng và điểm số 0-3-6-9.KL: “ từ phải sang trái 0-3-6-9 … điểm số.”- Dàn hàng: KL: “ theo số đã điểm … bước.”- Dồn dàng: KL: “ về vò trí củ ….bước!”- Chia lớp ra làm 4 tổ, mỗi tổ chia làm 2 đứng 2 bên vạch giới hạn.- HS còn lại xem, nhận xét. tác.- Luyện tập đồng loạt cả lớp.x x x x x x x x x x x O TT x x x x O T T  x x GV O TT x x x x x x x x x x x x xO TT- ĐH như trên luyện tập, tổ trưởng điều khiển.               - ĐH như trên luyện tập, tổ trưởng điều khiển. - Chia làm 2 đội đều nhau về số lượng.   Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 5 3/- Chạy bền: - Nam- NữC/ PHẦN KẾT THÚC: 1/.Thả lỏng 2/. Nhận xét: 3/. Giao bài tập về nhà: 4/.Nêu nhiệm vụ giáo án sau 5/. Xuống lớp: 3p 2p5phút 2p 2p 1p-GV nhắc lại 1 số yếu lónh k/thuật thò phạm cho HS xem, giới thiệu hiện tượng “cực điểm và cách khắc phục; sau đó điều khiển cho HS tập luyện.- HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh …. Để giúp cơ thể hồi tỉnh.- Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học.-HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp.-GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau.- GV: “giải tán!                                 CSL-”HS: “ khỏe!”./.NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY: NGƯỜI SOẠN * ƯU ĐIỂM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NGUỄN VĂN TẠI * KHUYẾT ĐIỂM: DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 6  GVTuần : 2 GIÁO ÁN 4 NS :17-8-2010Tiết : 4 ND:19-8-2010TÊN BÀI : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: ĐHĐN ôn một số kỹ năng HS thực hiện còn yếu. - Chạy ngắn: Trò chơi chạy đuổi, Ngồi mặt hướng chạy - XP. Tư thế sẳn sàng - XP.2/. Yêu cầu: - Lớp trật tự nghiêm túc tập luyện, tham gia trò chơi tích cực. - Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác đã học.II/. Đòa điểm – Phương tiện: 1/. Đòa điểm: Sân trường, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. 2/. Phương Tiện: GV chuẩn bò 1 còi, vôi kẽ vạch đường chạy. -III/. Tiến trình Dạy – Học:NỘI DUNG LVĐ YẾU LĨNH KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚPA/ PHẦN MƠÛ ĐẦU: 1/. Nhận lớp : 2/. Phổ biến nội dung: 3/.Khởi động: a/ Khởi động chung: Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. b/ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, Chạy đạp sau, tốc độ 4/. Kiểm tra bài cũ: - Tư thế sẳn sàng xuất phát.B/ PHẦN CƠ BẢN:1/ Đội hình đội ngũ: - Đứng nghó - nghiêm, quay các hướng. - Giậm chân - đii đều - đứng lại. - Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9. 8-10p1p2x8N2x10m1-3hs 30p12p* GV nhận lớp, kiểm tra só số, chónh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh.* GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học.-Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Gọi 1-2 HS thực hiện, GV nhận xét chung, cho điểm.-GV nhắc lại 1 số yếu lónh k/thuật HS thực hiện còn yếu, cho HS luyện tập.- GV quan sát sửa sai cho HS.                           CSL            - HS còn lại xem nhận xét.- ĐH như trên nghe phân tích và xem thò phạm kỹ thụât động tác.- Luyện tập đồng loạt cả lớp. x GV O TT x x x x x x x x x x x x xGiáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 7 2/- Chạy nhanh: Trò chơi Chạy thoi tiếp sức. - Học: Ngồi xỏm mặt hướng chạy……. XP.* Củng cố : - Hệ thống lại ND của tiết họcC/ PHẦN KẾT THÚC: 1/.Thả lỏng: 2/.Nhận xét-đánh giá tiết học. 3/. Nêu nhiệm vụ giáo án sau 4/. Giao bài tập về nhà: 5/. Xuống lớp: 10p1-3hs5p 2p 2p 1p- Chia lớp ra làm 4 tổ, mỗi tổ chia làm 2 đứng 2 bên vạch giới hạn.- GV nhắc lại1 số yếu lónh k/thuật thò phạm cho HS xem, sau đó điều khiển cho HS tập luyện.- GV quan sát sửa sai cho HS.- HS còn lại xem, nhận xét. - HS thực hiện các động tác vung tay-chân, kết hợp hít sâu thở mạnh …. Để giúp cơ thể hồi tỉnh-Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ học.-GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau.-HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp- GV: “giải tán!O TT - Chia lớp thành 2 nhóm.-ĐH như trên cán sự điều khiển luyện tập.                             -”HS: “ khỏe!”./.NHẬN XÉT SAU GIỜ DẠY: NGƯỜI SOẠN * ƯU ĐIỂM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… NGUỄN VĂN TẠI * KHUYẾT ĐIỂM: DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 8 GIÁO ÁN 5Tuần : 3 NS : 22-8-2010Tiết : 5 ND : 24-8-2010TÊN BÀI: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – CHẠY NGẮN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu:- ĐHĐN: tiếp tục ôn tập một số kó năng học sinh thực hiện còn yếu. - Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, tại chổ đánh tay. - Chạy bền:chạy bền trên đòa hình tự nhiên, giới thiệu hiện tượng chuột rút và cách khắc phục. 2/. Yêu cầu: Lớp trật tự nghiêm túc tập luyện.- Biết và thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật động tác đã học.II/. Đòa điểm – Phương tiện: 1/. Đòa điểm: Trường THCS Phú Hưng, vệ sinh sạch sẻ nơi luyện tập. 2/. Phương Tiện: GV chuẩn bò 1 còi. -III/. Tiến trình Dạy – Học:NỘI DUNG LVĐ YẾU LĨNH KỸ THUẬT TỔ CHỨC LỚPA/ PHẦN MƠÛ ĐẦU: 1/.Nhận lớp : 2/. Phổ biến nội dung: 3/. Khởi động: a. Khởi động chung: Xoay các khớp : cổ tay - cổ chân, khuỷu tay, khớp vai, cánh tay, hông, gối ; ép ngang – ép dọc. b. Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, đạp sau, tốc độ 4/. Kiểm tra bài cũ: ĐHĐN một số nội dung đã học.B/ PHẦN CƠ BẢN:1/ Đội hình đội ngũ: 8-10p1p2p2x8N2x10m1-3hs28-30p 10p* GV nhận lớp, kiểm tra só số, chónh đốn trang phục, kiểm tra sức khoẻ học sinh.* GV nêu Mục tiêu – Yêu cầu tiết học.-Giáo viên quan sát động viên học sinh khởi động tích cực. - Tích cực, hết cự ly quy đònh.- Gọi 1-2 HS thực hiện, GV nhận xét chung, cho điểm.- GV nhắc lại 1 số yếu lónh k/thuật HS thực hiện còn yếu, cho HS luyện tập.+ Những sai lầm thường mắc: -                                       - ĐH như trên luyện tập, tổ trưởng điều khiển.- Chia thanh 2 nhóm: + nhóm1: Tập ĐHĐNGiáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 9 1/.Chạy ngắn: - Ôn: một số động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ, + Chạy nâng cao đùi, +Chạy gót chạm mộng, + Chạy đạp sau. - Tại chổ đánh tay: + Đứng chân trước chân sau 2 đầu gối khụyu, 2 tay co tự nhiên, thân trên thẳng, khi có lệnh đánh tay theo nhòp độ tăng dần, góc độ giũa cánh tay và cẳng tay nhỏ vần đến mức độ thích hợp, khi đánh tay chủ yếu đánh mạnh khủyu tay ra phía sau. *Củng cố: 2/- Chạy Bền: Hiện tượng chuột rút.-GV nhắc lại 1 số yếu lónh k/thuật, giới thiệu hiện tượng “ chuột rút” ; Yêu cầu HS biết phân phối sức và kết hợp nhòp thở khi chạy, sau đó điều khiển cho HS tập luyện.2x20m3lần2-3 hs 4-6vòngKhi đi đều nâng đầu gói cao quá mức cần thiết và bước ngắn, khi đứng lại quá đà nên thân trên lao về trước, khi đi sai nhòp chưa thục hiện được động tác đổi chân.- GV quan sát sửa sai cho HS.- Tích cực đúng động tác. - Gọi 1- 2 HS lên thực hiện nội dung đã học. GV nhận xét chung.“ Chuột rút” là hiện tượng thường gập trong tập luyện TDTT, do cơ co quá mức không duỗi ra được, “ chuột rút” thường xuất hiện ở các nhóm cơ sau cẳng chân và ở cơ bụng, Để hạn chế hiện tượng này, cần phải khởi động kỹ và trong khi tập luyện không nên nghỉ giửa các lần quá lâu làm cho cơ thể gần về trang thái bình thường, rồi mới tập, khi bò chuột rút cần xoa bóp, ấn tay vào chổ bò chuột rút. nếu có hiểu biết về huyệt có thể bấm huyệt. GV + nhóm2: Tập Chạy ngắn tổ1     Tổ2  - Đổi nhóm - nội dung.                             - HS còn lại xem, nhận xét. - ĐH hàng ngang nghe giới thiệu hiện tượng “ chuột rút”.    xxxxxxxxx  -ĐH như trên luyện tập.Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 10  GV[...]... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 6  GV GIÁO ÁN 14Tuần : 7 NS :20 -9- 2010Tiết : 14 ND : 21 -9- 2010TÊN BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: - Bài thể dục: Ôn từ nhịp 1 > 36 nam, 1 > 29 nữ. - Học từ nhịp 30 >34 nữ, từ nhịp 37>40 nam - Chạy ngắn: Ôân chạy bước nhỏ,...                GV* Chia lớp thành 2 nhóm: - Nhóm 1 Tập ND thể dục. Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 24 GIÁO ÁN 12Tuần : 6 NS : 15 -9- 2010Tiết : 12 ND : 16 -9- 2010TÊN BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: BÀI TD: ôn từ nhịp 1>26 nam, 1 >26 nữ, học từ nhịp 26> 29 nữ.- Chạy ngắn: luyện tập chạy bước nhỏ chạy đạp sau,xuất phát thấp - chạy... o o Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 47 ………………………………………………………………………………………… NGUỄN VĂN TẠI * KHUYẾT ĐIỂM: DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… GIÁO ÁN 9 Tuần : 5 NS : 5 -9- 2010Tieát : 9 ND : 7 -9- 2010TEÂN BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY...   - HS thực hiện GV quan sát và sữa sai cho HS.+ Nhóm 2: Tập Chạy ngắn: Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 30 GIÁO ÁN 10 Tuần : 5 NS : 8 -9- 2010Tiết : 10 ND : 9- 9-2010TÊN BÀI: BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: - Bài TD ôn từ nhịp 1 > 17 nam, từ nhịp 1>18 nữ, học từ nhịp 19& gt;25 nữ. - Chạy ngắn: ôn một số bài tập bỗ trợ, trò chơi chạy tiếp sức con...            - ĐH như trên luyện tập, tổ trưởng điều khiển. Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 2 GIÁO ÁN 11Tuần : 6 NS : 13 -9- 2010Tiết : 11 ND : 14 -9- 2010 TÊN BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN - CHẠY BỀN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: BÀI TD: ôn từ nhịp 1> 19 nam, từ 1>25 nữ, học từ nhịp 20>26 nam.- Chạy ngắn: Ôn xuất phát thấp – chạy lao và chạy... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 21  GV GIÁO ÁN 13Tuần : 7 NS : 20 -9- 2010Tiết : 13 ND : 21 -9- 2010TÊN BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY NGẮN – CHẠY BỀN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: Bài TD ôn từ nhịp 1>26 nam, 1> 29 nữ, học 27 > 36 nam - Chạy nhanh: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, chạy... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 16 ………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………… GIÁO ÁN 19 Tuần : 10 NS : 18-10-2010Tiết : 19 ND : 19- 20/10-2010TÊN BÀI: KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: -Kiểm tra 45 động tác bài TD phát triển chung Nam, Nữ.2/.... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 39 lần, trường hợp đặc biệt GV cho kiểm tra lần 2.*- Thang Điểm:- 9 -10 điểm: Thuộc và thực hiện đúng, đẹp 45 nhịp bài thể dục. - 7 – 8 điểm: Thuộc cả bài, có 2 > 5 nhịp động tác bị sai sót nhỏ.- 5 -6 điểm: Có 5 – 9 nhịp động tác thực hiện sai, còn lại thực hiện tương đối chính xác.-... ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 45 GIÁO ÁN 16Tuần : 8 NS : 29- 9-2010Tiết : 16 ND : 30 -9- 2010TÊN BÀI: MỘT SỐ HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP SỨC BỀN.( PHẦN LÝ THUYẾT). I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: Môt số hướng dẫn kuyện tập sức bền. 2/. Yêu... sai.C/ PHẦN KẾT THÚC:1/.Nhận xét - đánh giá tiết KT:2/. Giao bài tập về nhà: 3/. Nêu nhiệm vụ giáo án sau 4/. Xuống lớp: 3-5p2p2p1p- Giáo viên quan sát đánh giá, cho điểm xếp loại .-Nhận xét ưu, khuyết điểm và xếp loại giờ KT.-HS tập luyện nội dung đã học vào mỗi buổi sáng hoặc thời gian thích hợp.-GV nêu ngắn gọn nội dung giáo án sau.- GV: “giải tán!- Sau khi kiểm tra xong HS tự thả . GIÁO ÁN 9Tuần : 5 NS : 5 -9- 2010Tiết : 9 ND : 7 -9- 2010TÊN BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY NHANH – CHẠY BỀN I/-Mục tiêu – Yêu cầu:1/. Mục tiêu: - Bài thể. Giáo án thể dục khối 9 /NGUYỄN VĂN TẠI 3 Tuần : 2 GIÁO ÁN 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục 9, Giáo án thể dục 9, Giáo án thể dục 9

Bình luận về tài liệu giao-an-the-duc-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP