Bài 6: Giai bai toan tren may tinh

13 119 4
Felix Bloch

Felix Bloch

Tải lên: 11,535 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/13 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 17:11

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính Việc giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua các bước sau: • Bước 1:  Xác định bài toán. • Bước 2:  Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán. • Bước 3:  Viết chương trình. • Bước 4:  Hiệu chỉnh. • Bước 5:  Viết tài liệu. Bài toán: • Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M và N. M = 25; N = 5. M = 88; N = 121. Bước 1: Xác định bài toán. • Xác định rõ 2 thành phần Input, Output và mối quan hệ giữa 2 thành phần này. • Các thông tin này cần được nghiên cứu cẩn thận để có thể lựa chọn thuật toán, cách thể hiện các đại lượng đã cho. • VD: Input: 2 số nguyên dương M và N Output: UCLN (M,N) Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán a. Lựa chọn thuật toán Là bước quan trọng nhất để giải một bài toán Các yếu tố cần quan tâm khi lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán:  Thời gian thực hiện.  Số lượng ô nhớ.  Độ phức tạp của thuật toán và chương trình. Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán b. Diễn tả thuật toán. • VD: Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M và N. • Ý tưởng:  M=N thì UCLN (M,N)=M=N.  M<N thì UCLN (M,N)= UCLN (M,N-M).  M>N thì UCLN (M,N)= UCLN (M,M-N). • Sơ đồ khối: Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán § § S S 5101010 551525 321 Lượt Nhập M, N M =N ? M > N ? N ←N - M M ←M - N Đưa ra M, Kết thúc M=25, N=10 25 = 10 ? 25 >10 M ←25 - 10 15 = 10 ? 15 >10 M ←15 - 10 5 = 10 ? 5 > 10 ? N = 10 - 5 5 = 5 ? UCLN (25,10)=5 M N Bước 3: Viết chương trình • Lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diển tả thuật toán. • Ta cần lựa chọn ngôn ngữ lập trình thích hợp. Bước 4: Hiệu chỉnh. • Sau khi viết chương trình xong ta cần phải thử lại. • Thử chương trình với một số bộ Input tiêu biểu (căn cứ vào Output). • Nếu có sai sót ta phải sửa chương trình rồi thử lại. • Nếu kết quả hiệu chỉnh cho thấy ngôn ngữ lập trình hay thuật toán không phù hợp, ta có thể quay lại lựa chọn hay thiết kế thuật toán. . Bài 6: Giải bài toán trên máy tính Việc giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua các bước sau: • Bước 1:  Xác định bài toán. •. Viết tài liệu. Bài toán: • Tìm ước số chung lớn nhất của 2 số nguyên dương M và N. M = 25; N = 5. M = 88; N = 121. Bước 1: Xác định bài toán. • Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6: Giai bai toan tren may tinh, Bài 6: Giai bai toan tren may tinh, Bài 6: Giai bai toan tren may tinh

Bình luận về tài liệu bai-6-giai-bai-toan-tren-may-tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP