kế hoach giảng dạy môn toán

69 51 0 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/69 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 16:11

TRƯỜNG THPT MƯỜNG LUÂN TỔ: TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1. Môn học: ĐẠI SỐ - Lớp 10 2. Chương trình: Cơ bản 3. Học kỳ: I Năm học: 2010-2011 4. Họ và tên giáo viên: Bùi Tân Hiệp…… Điện thoại: Trần Đình Văn … Điện thoại: Hoàng Văn Kiên… Điện thoại: Trần Đức Đạt…… Điện thoại: 5. Địa điểm Văn phòng Tổ bộ môn: Điện thoại: E-mail: tokhtnmuongluan@gmail.com Lịch sinh hoạt Tổ: vào tuần thư 2 hàng tháng Phân công trực Tổ: ca sáng: Bùi Tân Hiệp; ca chiều: Hoàng Văn Kiên 6. Các chuẩn của môn học (Theo chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành): Sau khi kết thúc môn học, học sinh sẽ a. Về kiến thức: - Hiểu và phân tích được khái niệm mệnh đề, phủ định của mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương, điều kiện cần, điều kiện đủ, . - Hiểu được khái niệm tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau, các phép toán về tập hợp; các tập hợp số; số gần đúng, sai số. - Hiểu định nghĩa về hàm số, hàm số bậc nhất, hàm hằng, hàm số bậc hai .và sự biến thiên và đồ thị của nó. - Hiểu định nghĩa phương trình và hệ phương trình và các cách giải phương trình và hệ phương trình - Biết định nghĩa và các tính chất của bất đẳng thức. b. Về kỹ năng - Biết lấy ví dụ về mệnh đề - Tìm được hợp giao, hiệu, phần bù của hai tập hợp. - Lập được bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, bậc hai 1 - Giải được phương trình quy về bậc nhất, bậc hai, phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. - Chứng minh được các bất đẳng thức đơn giản. c. Thái độ: Nhận biết một số ứng dụng của toán học trong thực tiễn, rèn tính cần cù cẩn thận, phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo. Có ý thức rèn luyện năng lực tự học, tự sáng tạo. 7. Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung MỤC TIÊU CHI TIẾT Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Chương I (Lớp 10) – Mệnh đề, tập hợp 1. Mệnh đề A1. Nêu được quy luật logic của mệnh đề, phủ định của mệnh đề, mệnh đề tương đương, mệnh đảo, mệnh đề kéo theo A2. Biết được kí hiệu ∀ và kí hiệu ∃ , biết phủ định mệnh đề có chứa các kí hiệu ∀ và ∃ B1. Lấy ví dụ mệnh đề. Phủ định của mệnh. B2. Lập được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương, mệnh đề đảo từ hai mệnh đề cho trước, xét được tính đúng sai của chúng. C1. Chứng minh được mệnh đề bằng phương pháp phản chứng 2. Tập hợp và Các phép toán tập hợp. A1. Nêu các cách xác định tập hợp, khái niệm tập con, tập rỗng, tập hợp bằng nhau. A2. Hiểu được các phép toán: hợp, giao, hiệu của hai tập hợp, phần bù của một tập hợp con B1. Biểu diễn tập hợp. Chứng minh được hai tập hợp bằng nhau. B2. thực hiện được các phép toán lấy giao, hợp của hai tập hợp, phần bù của tập hợp con.Biết dựa vào biểu đồ ven để biểu diễn hợp, giao của hai tập hợp 2 3. Các tập hợp số.Số gần đúng, sai số A1. Biết được các khái niệm khoảng, đoạn, nửa khoảng. A2. Biết được khái niệm số gần đúng, sai số tuyệt đối và sai số tương đối, số quy tròn, chữ số chắc và cách viết chuẩn số gần đúng, kí hiệu khoa học của số thập phân B1. Tìm hợp, giao, hiệu của các khoảng, đoạn, và biểu diễn chúng trên trục số. B2. Tìm được số gần đúng của một số với độ chính xác cho trước C1. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán số gần đúng Chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai 1. Hàm số A1. Biết được khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số. A2. Biết được khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, đồ thị hàm số lẻ. B1. Tìm được tập xác định của hàm số đơn giản. B2. Chứng minh hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ trên một tập cho trước. B3. Xác định được một điểm nào đó có thuộc một đồ thị hàm số cho trước hay không. 3 2. Hàm số y = ax + b A1Biết được tập xác định, sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. A2. Biết cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y x= , hàm số y ax b= + B1. Xác định được chiều biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. B2. Vẽ được đồ thị y=b , đồ thị hàm số y x= , hàm số y ax b= + C1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số cho bởi các hàm số bậc nhất trên các khoảng khác nhau 3. Hàm số bậc hai A1. Biết được tập xác định, sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc hai B1. Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai, xác định được tọa độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai. B2. Đọc được đồ thị hàm số bậc hai: từ đồ thị xác định được trục đối xứng, đỉnh của parabol, giá trị của x để y > 0 ; y < 0 B3. Tìm được phương trình parabol khi biết một số điều kiện xác định C1. Biện luận được số nghiệm của phương trình dựa vào đồ thị Chương III – Phương trình và hệ phương trình 1. Đại cương về phương trình A1. Biết được khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình, nghiệm đúng của phương trình, phương trình tương đương, phép biến đổi tương đương B1. Nêu điều kiện của phương trình B2. Biến đổi tương đương phương trình C1. Giải được các phương trình bậc cao. C2. Nhận dạng được các phương trình. 4 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai A1. Biết cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai A2. Biết cách giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa ẩn trong dấu căn B1. Giải và biện luận phương trình bậc nhất, bậc hai. B2. Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai. B3. Vận dụng định lí viet để nhẩm nghiệm các phương trình bậc hai B4. Tìm hai số khi biết tổng và tích B5. Giải được phương trình bằng sự hỗ trợ của máy tính. C1. Tìm điều kiện của tham số để phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước. C2. Chuyển bài toán có nội dung thực tế về bài toán giải được bằng cách lập phương trình bậc nhất, bậc hai 7. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn A1.Nêu được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn,hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. B1. Giải và biểu diễn tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. B2. Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn đơn giản. C1. Giải và biện luận phương trình bậc nhất hai ẩn. C2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số. C3. Chuyển bài toán có nội dung thực tế về bài toán giải được bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. 8. Khung phân phối chương trình (dựa theo khung PPCT của Bộ GD-ĐT ban hành) Nội dung bắt buộc/số tiết ND tự chọn Tổng số tiết Ghi chú Lí thuyết Bài tập Thực hành Ôn tập Kiểm tra 12 13 1 16 Có hướng 42 42 TIẾT ĐẠI SỐ 5 dẫn riêng 9. Lịch trình chi tiết (Dựa theo phân phối chương trình lớp 10 THPT - Phần Đại số, học kì I). Chương Bài học Tiết HTTC DH Chuẩn bị PP, học liệu, PTDH KTĐG Ghi chú I. Mệnh đề, tập hợp 1. Mệnh đề 1-2 Tự học ở nhà --------- Trên lớp: Lí thuyết Học liệu: 01 phiếu HT (Mục tiêu A1,A2) ----------------------------- PPDH: GVVĐ, hướng dẫn học sinh tự học. Học liệu: + SGK, Bài trình bày powerpoint + Các câu hỏi phát vấn ( B1, B2) + 01 phiếu HT (MT B1, B2) Phương tiện: + Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu. Phiếu HT Phát vấn Phiếu HT ĐG cải tiến: Phiếu quan sát, ghi chép phản hồi của học sinh. 3 Trên lớp: Bài tập --------- Về nhà PPDH: Hoạt động theo nhóm Học liệu: + 04 Phiếu HT (01 phiếu/01 nhóm với các mệnh đề khác nhau) + Bài tập củng cố ----------------------------- Học liệu: + Phiếu HT cá nhân + Bài tập về nhà Bài tập về nhà 2. Tập hợp và Các phép toán về tập hợp 4 Trên lớp: Lý thuyết PPDH: đàm thoại phát hiện Học liệu: + Bảng phụ ghi các ví dụ về tập hợp + Các câu hỏi phát vấn để học sinh phát hiện ra tập hợp) Phát vấn Phiếu học tập ĐG cải tiến: Phiếu quan sát, ghi chép phản hồi của học sinh, Bài tập 1 phút (dùng cuối giờ học). 6 + 02 phiếu HT (MT A1, B1,B2) + SGK Phương tiện: + Bảng, phấn 5 Trên lớp: Bài tập PPDH: Hoạt động theo nhóm Học liệu: + 04 Phiếu HT (01 phiếu/01 nhóm với các mệnh đề khác nhau) + Bài tập củng cố Bài tập về nhà Về nhà Học liệu: 01 Phiếu học tập cá nhân giao về nhà Phiếu HT Bài TN nhanh. 3. . Các tập hợp số và . số gần đúng, sai số 6 Tự học ở nhà --------- Trên lớp Lý thuyết Học liệu: 01 phiếu học tập (MT B1, B2) ----------------------------- PPDH: đàm thoại, gợi mở. Học liệu: + 01 phiếu học tập dành cho học sinh thực hành (MT A1). + Các câu hỏi pháp vấn (MT A1) + 01 phiếu học tập (MT B4, B2) + SGK, Sách tham khảo Phương tiện: + Bảng, phấn Phát vấn Phiếu HT 01 bài trắc nghiệm nhanh vận dụng lý thuyết. ĐG cải tiến: Phiếu quan sát, ghi chép phản hồi của học sinh. 7 Trên lớp Bài tập --------- Về nhà PPDH: Thực hành Học liệu: Phiếu học tập cá nhân (MT B1, B2) ----------------------------- Học liệu: Phiếu học tập. Phát vấn Phiếu HT 7 8 Trên lớp Bài tập --------- Về nhà PPDH: Thực hành Học liệu: Phiếu học tập cá nhân (MT B1, B2) ----------------------------- Học liệu: Phiếu học tập. Kiểm tra 15 phút Tự học ở nhà --------- Trên lớp Lý thuyết Học liệu: 01 phiếu học tập (MT A1, B1, C1) ----------------------------- PPDH: đàm thoại phát hiện. Học liệu: + Các câu hỏi phát vấn. + SGK, Bài trình bày ppt Phương tiện: Bảng, phấn, máy tính cầm tay Phát vấn Ôn tập 9-10 Tự học ở nhà --------- Trên lớp: Ôn tập Học liệu: 01 phiếu HT (Ôn tập lại hệ thống lý thuyết của chương) ----------------------------- PPDH: thực hành Học liệu: + Hệ thống bài tập. Phiếu học tập Bài tập thực hành II. Hàm số bậc nhất và bậc hai 1. Hàm số 11 Tự học ở nhà --------- Trên lớp: Lý thuyết --------- Học liệu: 01 phiếu HT (MT A1,A2, B1, B2, B3) ----------------------------- PPDH: thuyết trình, vấn đáp gợi mở. Học liệu: + Hệ thống câu hỏi phát vấn. + Phiếu học tập tìm tập xác định hàm số (B1) + 01 phiếu bài tập xác định tính chẵn lẻ(B2) + SGK Phương tiện: bảng, phấn. ----------------------------- Bài tập SGK Phát vấn Phiếu HT Trắc nghiệm nhanh. ĐG cải tiến: Phiếu quan sát, ghi chép phản hồi của học sinh. 8 Về nhà 12 Trên lớp Bài tập --------- Về nhà PDH: Hoạt động theo nhóm Học liệu: + 04 Phiếu HT (01 phiếu/01 nhóm với các hàm số khác nhau) + Bài tập củng cố ----------------------------- Học liệu: + Phiếu HT cá nhân + Bài tập về nhà Phiếu HT Bài TN nhanh. 2. Hàm số y=ax+b 13 Trên lớp lý thuyết --------- Bài tập -------- Về nhà PPDH: Thuyết trình, Vấn đáp, Thực hành, hoạt động theo nhóm. ----------------------------- Học liệu: Bài tập thực hành (B1, B2) Bài trắc nghiệm Phương tiện: Bảng, phấn,máy tính, máy chiếu. ----------------------------- 01 Phiếu học tập cá nhân giao về nhà (MT B1,B2, C1) Phiếu HT 14 9 15 --------- Bài tập -------- Về nhà Học liệu: Bài tập thực hành (B1, B2) Bài trắc nghiệm Phương tiện: Bảng, phấn,máy tính, máy chiếu. ----------------------------- 01 Phiếu học tập cá nhân giao về nhà (MT B1,B2, C1) Phiếu HT 3. Hàm số bậc hai 16 Tự học ở nhà --------- Trên lớp: Lý thuyết Học liệu: SGK ----------------------------- PPDH: đàm thoại, vấn đáp gợi mở. Học liệu: + Bảng phụ + 03 phiếu học tập dành cho học sinh thực hành (MT B1,B2, B3). + SGK Phương tiện: + Bảng, phấn, Bảng phụ 17 Tự học ở nhà --------- Trên lớp: Lý thuyết Học liệu: SGK ----------------------------- PPDH: đàm thoại, vấn đáp gợi mở. Học liệu: + Bảng phụ + 03 phiếu học tập dành cho học sinh thực hành (MT B1,B2, B3). + SGK Phương tiện: + Bảng, phấn, Bảng phụ 10 . TRƯỜNG THPT MƯỜNG LUÂN TỔ: TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1. Môn học: ĐẠI SỐ - Lớp 10 2. Chương trình: Cơ bản 3. Học kỳ: I Năm. 90’ 1 3 Cuối học kì TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN HIỆU TRƯỞNG Bùi Tân Hiệp Trần Đức Đạt 15 TRƯỜNG THPT MƯỜNG LUÂN TỔ: TOÁN KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1. học: Hình học – Lớp 10
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoach giảng dạy môn toán, kế hoach giảng dạy môn toán, kế hoach giảng dạy môn toán

Bình luận về tài liệu ke-hoach-giang-day-mon-toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP