BÀI TẬP KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

39 216 1
Đỗ Hằng

Đỗ Hằng Gửi tin nhắn

Tải lên: 2 tài liệu

  • Loading...
1/39 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 16:06

bài tập Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp BÀI TẬP KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Các bài tập kế toán giá thành sản phẩm sau đây đều áp dụng đối với các DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và HT hàng tồn kho theo phương pháp KKTX Bài 1 : Tại DN sản xuất thương mại Thanh Hà có các số liệu liên quan đến quá trình sản xuất được kế toán ghi nhận như sau: (ĐVT: 1.000 đ) Số dư đầu kỳ của TK 154 : 10.000 Trong kỳ, tại DN, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1. Mua NVL nhập kho chưa trả tiền cho người bán, giá chưa có thuế là 300.000, TGTGT 10%, CP vận chuyển NVL về nhập kho chưa thuế là 500, đã trả bằng tiền mặt, khoản giảm giá được hưởng 2% trên giá mua chưa thuế. 2. Xuất kho NVL sử dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000, bộ phận phục vụ sản xuất là 20.000, bộ phận bán hàng là 5.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 3.000 3. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất là 80.000, nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000, bộ phận bán hàng là 5.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 30.000 4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí liên quan kể cả phần trừ lương 5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 1 lần sử dụng ở các bộ phận sản xuất là 1.700, bộ phận quản lý doanh nghiệp 2.000, bộ phận bán hàng là 3.000 6. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở các bộ phận sản xuất là 5.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 1.000, bộ phận bán hàng là 2.000 7. Trong kỳ, bộ phận SX đã hoàn thành và nhập kho 10.000 SP A. Giá trị SPDD cuối kỳ là 2.400, DN đánh giá SPDD theo chi phí NVLC Callmemaybe.88567@gmail.com 1 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 8. Xuất kho 800 SP đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán là 50/sp, TGTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. 9. Nhận được giấy báo có của ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng ở NV8 10. Xuất kho 100 sp gửi đi bán, giá bán bao gồm 10% TGTGT là 61,5 Yêu cầu: Tính toán định khoản và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản có liên quan. Tính giá thành SP nhập kho trong kỳ. Biết rằng doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo pp kiểm kê thường xuyên và nộp TGTGT theo pp khấu trừ thuế Bài 2: Trong kỳ có tài liệu về tình hình SX sản phẩm A tại 1 DN như sau (ĐVT: 1.000 đ) I. Tình hình đầu tháng : Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang : 9.900 (đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu chính) II- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng : 1. Xuất vật liệu chính để trực tiếp sản xuất sản phẩm 400.000, để góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty H là 100.000, giá trị vốn góp thỏa thuận 120.000. 2. Xuất vật liệu phụ để trực tiếp sản xuất sản phẩm 25.000, để bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất 4.006 3. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng ở phân xưởng sản xuất là 17.400 4. Tính ra số tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp SX là 41.400, nhân viên quản lý phân xưởng là 5.000.000 đ. Trích các khoản theo lương với tỷ lệ 19% tính vào chi phí. 5. Điện mua ngoài sử dụng ở bộ phận sản xuất theo tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT 10% là 15.400. (Qua TK 331) 6. Bộ phận SX báo hỏng số công cụ lao động xuất dùng trước đây theo phương pháp phân bổ 50%. Giá thực tế của số công cụ báo hỏng là 16.000, giá trị phế liệu thu hồi nhập kho 500 7. Xuất công cụ lao động thuộc loại phân bổ 1 lần dùng vào sản xuất kinh doanh trị giá 10.000 8. Giá trị vật liệu chính sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 10.000, giá trị vật liệu phụ sử dụng không hết để tại phân xưởng 1.000 Callmemaybe.88567@gmail.com 2 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 9. Phế liệu thu hồi từ quá trình sản xuất nhập kho trị giá 1.927 10. Nhập kho 2.003 sản phẩm A, còn lại 577 sản phẩm dở dang đánh giá theo chi phí vật liệu chính. Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản cho đến khi nhập kho thành phẩm. Lập bảng giá thành sản phẩm Bài 3 : Tại một DN SX Thành Hưng, trong kỳ SX 1 loại SP có các số liệu liên quan được kế toán ghi nhận như sau: (ĐVT: 1.000 đ) I- Số dư đầu kỳ của TK 154: 3.000.000đ II- Tình hình phát sinh trong kỳ: 1. Nhập kho 120.000 NVL, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán, CP vận chuyển được trả bằng tiền mặt là 1.000, TGTGT 10 %. Khoản giảm giá mà bên bán cho doanh nghiệp được hưởng đối với số VL này là 2.000 (giá bán chưa thuế) 2. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất SP là 48.000, bộ phận quản lý phân xưởng SX 12.000 3. Nhập kho một số CCDC trả bằng chuyển khoản là 11.600, TGTGT được khấu trừ là 10 %, CPVC bốc dỡ thanh toán bằng tiền là 440, gồm TGTGT 10%. Khi nhập kho phát hiện thiếu một số CCDC trị giá 500, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý 4. Mua TS CĐHH, giá mua chưa có thuế là 370.000, TGTGT 10%, trả bằng TGNH. Chi phí trước khi sử dụng được trả bằng tiền mặt là 11.000 , gồm 10 % TGTGT 5. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân trực tiếp SX là 28.000, cho nhân viên phân xưởng là 12.000 6. Trích BHXH,BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định để tính vào CP có liên quan kể cả phần trừ lương của người lao động Callmemaybe.88567@gmail.com 3 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 7. Khấu hao TSCĐ tính cho phân xưởng sản xuất là 6.000 8. Trong tháng phân xưởng SX hoàn thành 800 SP, đã nhập kho TP, cho biết chi phí SXDD cuối tháng là 5.000 Yêu cầu: Tính toán định khoản và xác định giá thành đơn vị SP. Bài 4 : Tại một doanh nghiệp chuyên SXKD SPA, nộp TGTGT theo PP khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, xuât kho theo PP nhập trước xuất trước. Trong kỳ có các số liệu được kế toán ghi nhận như sau: (ĐVT: 1.000 đ) 1. Nhập kho 2.000 kg NVL chính đơn giá 800/kg, TGTGT 10%, chưa thanh toán cho khách hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ lô NVL chính về đến kho của DN là 3.150, gồm 5% thuế GTGT, DN thanh toán hộ cho người bán bằng tiền mặt. Một tuần sau, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán cho khách hàng sau khi trừ đi khoản thanh toán hộ tiền vận chuyển và bốc dỡ. 2. Nhập kho 2.000 kg vật liệu phụ, đơn giá 39/kg, TGTGT 10%, thanh toán cho người bán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển 2.100, trong đó gồm 5% TGTGT, doanh nghiệp thanh toán bằng tiền mặt. 3. Xuất kho 1.000kg NVL chính dùng trực tiếp sản xuất SP A 4. Xuất kho 2.000kg VL phụ, trong đó, dùng trực tiếp sản xuất SP A là 1.500kg, bộ phận quản lý phân xưởng là 500 kg 5. Xuất kho CCDC loại phân bổ 2 lần dùng cho phân xưởng trị giá 20.000 6. Tính ra tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất là 300.000, bộ phận quản lý phân xưởng là 100.000, bộ phận bán hàng là 50.000, và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 100.000 7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định. 8. Khấu hao TSCĐ trong kỳ 250.000, tính cho bộ phận sản xuất là 180.000, bộ phận bán hàng là 30.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 40.000 Callmemaybe.88567@gmail.com 4 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 9. Điện nước điện thoại phải trả theo hóa đơn là 44.000, trong đó TGTGT 10%, sử dụng cho bộ phận sản xuất là 20.000, bộ phận bán hàng là 10.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp là 10.000 10. Trong kỳ SX hoàn thành 4.000 SP A nhập kho. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 40.000, số lượng SP dở dang cuối kỳ là 200 SP . Biết rằng DN đánh giá SPDD theo phương pháp NVL chính Yêu cầu: Định khoán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tính giá thành đơn vị SP A Bài 5 :Trong kỳ có tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm M tại một DN như sau : I- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ : 30.505. Trong đó bao gồm 3 khoản mục chi phí như sau : (ĐVT: 1.000 đ) - Chi phí nguyên VL trực tiếp : 25.000 - Chi phí nhân công trực tiếp : 2.985 - Chi phí sản xuất chung : 2.520 II- Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ : (ĐVT: 1.000 đ) 1. Xuất kho vật liệu chính để chế tạo sản phẩm 450.000 2. Xuất vật liệu phụ trực tiếp sản xuất sản phẩm 19.790, phục vụ cho sản xuất 5.000 3. Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 60.000, nhân viên quản lý PX 5.000 4. Trích các khoản theo lương với tỷ lệ quy định 5. Chi phí điện mua ngoài phục vụ cho SX ở PX theo giá gồm cả thuế GTGT 10% là 8.800. (Qua TK 331) Callmemaybe.88567@gmail.com 5 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 6. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng 20.850. 7. Bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ xuất dùng trước đây thuộc loại phân bổ 2 lần : giá thực tế của số công cụ này là 12.000, phế liệu thu hồi bán thu tiền mặt 500. 8. Trích trước chi phí sửa chữa thiết bị sản xuất theo dự toán 3.000. 9. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ 5% trên tiền lương thực tế phải trả. 10. Cuối kỳ phân xưởng sản xuất báo cáo số vật liệu chính sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 4.000. Hoàn thành nhập kho 40.500 sản phẩm M, còn lại 9.500 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 60% được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương Yêu cầu : Tính toán và lập định khoản cho đến khi nhập kho thành phẩm. Lập bảng giá thành sản phẩm Bài 6: Một DN sản xuất một loại sản phẩm, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giávật liệu và CCDC xuất kho theo phương pháp Nhập trước – Xuất trước. Có tài liệu trong tháng 3/N như sau: (ĐVT: 1.000 đ) I – Số liệu vào ngày 1/03/N: Tồn kho 5.000 kg VL chính: 150.000 Tồn kho 1.000 kg VL phụ: 20.000 Giá trị sản phẩm dở dang đầu tháng: 8.000 II – Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1. Xuất kho 600 kg VL phụ, trong đó dùng để trực tiếp sản xuất 500kg, dùng để phục vụ chung cho sản xuất: 100kg. 2. Xuất kho 3.000 kg VL chính để trực tiếp chế tạo sản phẩm. 3. Mua nhiên liệu đưa ngay đến phục vụ cho phân xưởng sản xuất (không qua kho), giá mua chưa thuế: 1.000, thuế suất thuế GTGT: 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt. Callmemaybe.88567@gmail.com 6 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 4. Tính lương phải trả cho: - Công nhân trực tiếp sản xuất: 40.000 - Nhân viên quản lý phân xưởng: 15.000 5. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định. 6. Trính khấu hao TSCĐ ở phân xưởng sản xuất: 13.000 7. Tiền điện, nước tại phân xưởng sản xuất theo giá chưa thuế: 2.000, thuế GTGT: 200, đã thanh toán bằng tiền mặt. 8. VL chính dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm còn thừa nhập lại kho có giá trị: 4.000. 9. Cuối tháng, hoàn thành nhập kho 800 sản phẩm, dở dang 200 sản phẩm. Yêu cầu: a/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. b/ Lập Bảng tính giá thành sản phẩm. (Biết: DN đánh giá sản phẩm dở dang theo CP nguyên vật liệu trực tiếp.) Bài 7: Một doanh nghiệp sản xuất một loại sản phẩm X, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho theo phương pháp nhập trước- xuất trước như sau: (đv:1000 đ) I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản: - TK 152: 60.000. Trong đó, VLC (5.000 kg): 50.000. VLP (2.000 kg ) : 10.000 - TK 153 (chiếc) : 60.000 - TK 154: 3.000 II. Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh như sau: 1. Xuất kho 3.000 kg VLC, 500 kg VLP dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm. 2. Mua 4.000 kg VLC theo giá mua chưa thuế (10%) là 39.000 chưa trả tiền cho người bán A. Cuối tháng vật liệu chưa về nhập kho. 3. Xuất kho 1.500 kg VLC và 500 kg VLP dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm. 4. Mua 3.000 kg VL chính theo giá mua chưa thuế: 30.000 và 1.000 kg VL phụ theo giá mua chưa thuế: 5.000, thuế suất thuế GTGT 10%, chưa trả tiền cho người bán B. VL mua về được đưa vào sử dụng ngay để sản xuất sản phẩm mà không qua kho. 5. Xuất kho 100 chiếc CCDC sử dụng cho sản xuất thuộc loại phân bổ 2 lần. 6. Xuất kho 200 kg VL phụ dùng để phục vụ chung tại phân xưởng. Callmemaybe.88567@gmail.com 7 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 7. Tính lương phải trả: - Công nhân trực tiếp SX: 12.000 - Quản lý phân xưởng và nhân viên phục vụ phân xưởng: 6.000. 8. Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định. 9. Trích khấu hao TSCĐ tại bộ phận sản xuất: 6.580 10.Các khoản chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã chi bằng tiền mặt: 2.200 (trong đó, thuế suất thuế GTGT 10%) 11.Cuối kỳ hoàn thành nhập kho: 1.000 sản phẩm, dở dang 100 sản phẩm. Yêu cầu: 1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2. Lập Bảng tính giá thành sản phẩm (Biết: DN đánh giá sản phẩm dở dang theo Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) Bài 8: Tại một DN sản xuất 1 sản phẩm M, có số liệu như sau : ( ĐVT: 1.000 đ ) I. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: 61.168 . Trong đó bao gồm 3 khoản mục chi phí như sau: - Chi phí nguyên VL trực tiếp : 50.000. Trong đó: + Vật liệu chính : 48.000+ Vật liệu phụ : 2.000 - Chi phí nhân công trực tiếp : 6.528 - Chi phí sản xuất chung : 4.640 II. Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ: 1. Xuất kho vật liệu chính để chế tạo sản phẩm 900.000. 2. Xuất vật liệu phụ trực tiếp sản xuất sản phẩm 39.580, phục vụ cho sản xuất 10.000. 3. Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 120.000, nhân viên quản lý PX 10.000. 4. Trích các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí theo tỷ lệ quy định. 5. Chi phí điện mua ngoài phục vụ cho sản xuất ở PX theo giá gồm cả thuế GTGT 10% là17.600, chưa thanh toán. 6. Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng 41.800. 7. Bộ phận sản xuất báo hỏng số công cụ xuất dùng trước đây thuộc loại phân bổ 2 lần: giá thực tế của số công cụ này 24.000, phế liệu thu hồi đã bán và thu tiền mặt 1.000. Callmemaybe.88567@gmail.com 8 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 8. Trích trước chi phí sửa chữa thiết bị sản xuất theo dự toán 6.000. 9. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷlệ 5% trên tiền lương thực tế phải trả. 10.Cuối kỳ phân xưởng sản xuất báo cáo số vật liệu chính sử dụng không hết nhập lại kho trị giá 8.000 - Hoàn thành nhập kho 40.500 sản phẩm M, còn lại 9.500 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 60% được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Biết: Nguyên vật liệu chính được đưa vào ngay từ đầu quá trình sản xuất. Yêu cầu: 1/ Tính toán và định khoản cho đến khi nhập kho thành phẩm. 2/ Lập bảng giá thành sản phẩm. Bài 9: Doanh nghiệp sản xuất ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp NT-XT, sản xuất 2 loại sản phẩm M, N, có tài liệu như sau: (ĐVT: 1.000 đ) A – Số dư vào ngày 01/03/N như sau: - TK 152: 158.000. Trong đó: + VL chính (10.000 kg): 150.000 + VL phụ (4.000 kg): 8.000 - TK 153 (100 bộ): 50.000 - TK 154: 4.300. Trong đó: SP M: 2.000 ; SP N: 2.300 B B -Trong tháng 3/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 1. Xuất kho 5.000 kg vật liệu chính dùng trực tiếp cho sản xuất, trong đó: dùng cho SP M: 3.000 kg, SP N: 2.000 kg. 2. Vay ngắn hạn mua 4.000 kg vật liệu chính nhập kho theo giá mua đã có thuế: 63.800 (trong đó, thuế suất thuế GTGT 10%). Chi phí vận chuyển đã chi bằng tiền mặt: 2.000. 3. Mua 4.000 kg vật liệu phụ đưa ngay vào phân xưởng sản xuất theo giá mua chưa thuế: 8.000, thuế GTGT: 800, chưa thanh toán cho người bán, trong đó sử dụng trực tiếp cho sản xuất SP M: 2.500 kg, SP N: 1.500 kg. 4. Xuất kho 3.000 kg vật liệu chính dùng trực tiếp cho sản xuất, trong đó: dùng cho SP M: 2.000 kg, SP N: 1.000 kg. 5. Xuất kho 500 kg vật liệu phụ để phục vụ phân xưởng sản xuất. Callmemaybe.88567@gmail.com 9 Bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp 6. Xuất kho 15 bộ CCDC dùng cho sản xuất, loại phân bổ 3 lần. 7. Trích khấu hao máy móc thiết bị sử dụng tại bộ phận sản xuất: 16.550. 8. Tiền điện, tiền nước, điện thoại phát sinh tại phân xưởng đã thanh toán bằng TGNH, giá chưa thuế: 5.000, , thuế suất thuế GTGT 10%. 9. Chi phí khác phát sinh tại phân xưởng đã chi bằng tiền mặt: 1.500 10. Tính tiền lương phải trả cho: - Công nhân trực tiếp SX: 15.000, trong đó sản xuất SP M: 9.000, SP N: 6.000 - Nhân viên quản lý phân xưởng và nhân viên phục vụ phân xưởng: 5.000 10.Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN tính vào chi phí sản xuất theo tỷ lệ quy định. 11.Trong kỳ, DN hoàn thành nhập kho 100 SP M và 200 SP N, dở dang 10 SP M và 15 SP N. Biết: - Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tỷ lệ với tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất. - DN đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp. Yêu cầu: 1/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 2/ Lập bảng tính giá thành SP M, N. Bài 10: Doanh nghiệp sản xuất ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá hàng xuất kho theo phương pháp NT-XT, sản xuất 2 loại sản phẩm A, B, có tài liệu như sau: (ĐVT: 1.000 đ) . A – Số dư vào ngày 01/03/N như sau: TK 152: 215.000. Trong đó: + VL chính (10.000 kg): 200.000 + VL phụ (5.000 kg): 15.000 - TK 153 (100 bộ): 30.000 - TK 154: 14.270. Trong đó: Khoản mục SP A SP B - NVL trực tiếp 6.000 1.800 - Nhân công trực tiếp 2.100 470 - Chi phí SX chung 2.660 1.160 Cộng 10.760 3.430 Callmemaybe.88567@gmail.com 10
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, BÀI TẬP KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Bình luận về tài liệu bai-tap-ke-toan-tinh-gia-thanh-san-pham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP