HỌC VẦN BÀI 64.TUẦN 16: IM, UM

Đỗ Anh Tú
Đỗ Anh Tú(9796 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 21
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 15:11

Mô tả: em, êm ch em, ban đêmị Con cò mà đi n đêmă u ph i cành m m l n c Đậ ả ề ộ ổ xu ng ao. ố em, êm con tem, sao đêm gh ế đ mệ tr emẻ que kem chim caâu m ch i e im chim caâu im chim i tr u truøm khaên m umØ chim caõu im chim truứm khaờn um truứm Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần Bài 64: im , um im chi m câ u um trùm kh nă con nhímim t m t mủ ỉum tr n tìmố im m m ũ m mĩ um im im con nhím tr n ố tìm . khaên m um chim caõu im chim truứm khaờn um truứm Thứ ngày tháng năm 2010 Học vần Bài 64: im , um im chi m câ u um trùm kh nă con nhímim t m t mủ um tr. mĩ um im im con nhím tr n ố tìm t m ủ t mỉ m m ũ m mĩ im um chim trùm chim câu trùm khăn con nhím tủm tỉm trốn tìm mũm móm Học vần Bài: 64: im, um

— Xem thêm —

Xem thêm: HỌC VẦN BÀI 64.TUẦN 16: IM, UM, HỌC VẦN BÀI 64.TUẦN 16: IM, UM, HỌC VẦN BÀI 64.TUẦN 16: IM, UM

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 2.82779788971 s. Memory usage = 17.57 MB