Tu truong ong day co dong dien chay qua

15 68 1 Gửi tin nhắn cho Jonathan Hạnh Nguyễn
Jonathan Hạnh Nguyễn

Jonathan Hạnh Nguyễn

Tải lên: 11,506 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 14:11

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1:Nêu chiều đường sức từ xuyên dọc nam châm và bên ngoài nam châm Câu 2: Xác đònh chiều đường sức từ? DD S Bài 24: TỪ TRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA • I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua Bài 24: TỪTRƯỜNG CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA • C1: Từ phổ ở H.1 và H.2 có gì giống và khác nhau? H.1 • H.2 Giống nhau: có từ phổ bên ngoài ống dây và nam châm Khác nhau: trong ống dây các mạt sắt sắp xếp gần như song song với nhau. -Bên ngoài có gì chung? -Trong lòng ống dây mạt sắt sắp xếp như thê nào? Vẽ vài đường sức từ trong và ngoài ống dây I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA 1 2 3 4 C2: Nhận xét về hình dạng của đường sức từ 1,2,3,4 C2:Đường sức từ bên trong và ngoài ống dây tạo thành đường cong khép kín Vẽ chiều đường sức từ Nhận xét chiều đường sức từ ở 2 đầu ống dây và 2 cực Nam châm C3: Tại 2 đầu ống dây đường sức từ đi vào 1 đầu và đi ra đầu còn lại Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA Kết luận: I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín Hai đầu ống dây đường sức từ ……………………cùng đi vào một đầu và đi ra ở đầu kia có chiều Đầu có đường sức từ đi ra gọi là cực …… đi vào gọi là cực ……… Bắc Nam Trong lòng ống dây có các …………………………… được sắp xếp gần như song song với nhau đường sức từ II. II. Quy tắc nắm tay phải Quy tắc nắm tay phải II. II. Quy tắc nắm tay phải Quy tắc nắm tay phải I. I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua I. I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA A Nếu đổi chiều dòng điện thì chiều đường sức từ có đổi không? Chiều đường sức từ ống dây phụ thuộc vào chiều dòng điện qua vòng dây Q u y t a é c n a é m t a y p h a û i Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA II. II. Quy tắc nắm tay phải Quy tắc nắm tay phải II. II. Quy tắc nắm tay phải Quy tắc nắm tay phải I. I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua I. I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua N m bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay ắ hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ trong lòng ống dây Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA II. II. Quy tắc nắm tay phải Quy tắc nắm tay phải II. II. Quy tắc nắm tay phải Quy tắc nắm tay phải I. I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua I. I. Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Từ phổ, đường sức từ của ống dây có d điện chạy qua Dùng quy tắc bàn tay phải để xác đònh chiều đường sức từ? Đổi chiều dòng điện thì đường sức từ có chiều? Bốn ngón tay chỉ chiều dòng điện, ngón cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ  Ghi Ghi Nhớ Nhớ Phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua giống từ phổ bên ngoài thanh Nam Châm 1 Hai đầu cuộn dây cũng có hai cực như thanh nam châm 2 3 Dùng quy tắc bàn tay phải để xác đònh chiều đường cảm ứng từ trong lòng cuộn dây 4 Nắm bàn tay phải sao cho ngón tay chỉ chiều dòng điện. Ngón cái choãi ra chỉ chiều đường sức từ Bài 24: TỪ PHỔ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA . ống dây và nam châm Khác nhau: trong ống dây các mạt sắt sắp xếp gần như song song với nhau. -Bên ngoài có gì chung? -Trong lòng ống dây mạt sắt sắp xếp. DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA Kết luận: I.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín Hai đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu truong ong day co dong dien chay qua, Tu truong ong day co dong dien chay qua, Tu truong ong day co dong dien chay qua

Bình luận về tài liệu tu-truong-ong-day-co-dong-dien-chay-qua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP