Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục

28 805 0
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,605 tài liệu

  • Loading...
1/28 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 12:11

Sinh viên : Hạ Thị Kim Nhung Lớp : Văn Sử K14 Người hướng dẫn: Thầy Trần Văn Tác Giảng viên khoa : Xã hội Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 1. Nhà văn Mô li e là nhà văn của nước nào ? A. Nga C. Đức B. Mỹ Đ. Pháp 2. Lớp kịch “Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục “ nằm ở vị trí nào trong vở kịch? A. Kết thúc hồi hai của vở kịch C. Kết thúc cả vở kịch B. Mở đầu hồi hai của vở kịch D. Kết thúc hồi ba của vở kịch 3. Hoàn cảnh xuất thân của ông Giuốc Đanh là gì? A. Trong một gia đình thượng lưu quí tộc B. Trong một gia đình thương nhân giàu có C. Trong một gia đình trí thức D. Trong một gia đình nông dân. I. I. Đọc- hiểu chú thích: Đọc- hiểu chú thích: 1.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm: 1.Tìm hiểu tác giả, tác phẩm: a. Tác giả: a. Tác giả: - - Mô-li-e Mô-li-e ( ( 1622-1673 1622-1673 ) là bút danh của ) là bút danh của Giăng Báp-ti- Giăng Báp-ti- xtơ pô-cơ-lanh xtơ pô-cơ-lanh . Ông là nhà viết kịch nổi tiếng của chủ . Ông là nhà viết kịch nổi tiếng của chủ nghĩa cổ điển Pháp thế kỷ XVII. nghĩa cổ điển Pháp thế kỷ XVII. Mô-li-e Mô-li-e đã sáng tác đã sáng tác 34 vở kịch lớn nhỏ. 34 vở kịch lớn nhỏ. Ng vn 8. Ng vn 8. Ti t 117 Ti t 117 : : ễng Giu c-anh m c ễng Giu c-anh m c l l ph c ph c Trích Trưởng gỉa học làm sang Trích Trưởng gỉa học làm sang M M ô -li e ô -li e - Ông sinh trưởng tại pa-ri được gia đình cho học Ông sinh trưởng tại pa-ri được gia đình cho học luật nhưng vì quá say mê kịch nên ông đã thành lập luật nhưng vì quá say mê kịch nên ông đã thành lập đoàn kịch vào năm 1643. Sau khi không thành công đoàn kịch vào năm 1643. Sau khi không thành công ở kinh thành, ông quyết định cùng anh em đi lưu ở kinh thành, ông quyết định cùng anh em đi lưu diễn ở các tỉnh nhỏ của nước pháp. diễn ở các tỉnh nhỏ của nước pháp. Sau 13 năm ( 1645-1658) sống trong điều kiện Sau 13 năm ( 1645-1658) sống trong điều kiện khó khăn, đoàn kịch của ông đã gặt hái thành khó khăn, đoàn kịch của ông đã gặt hái thành công và Mô-li-e quyết định đưa đoàn kịch trở công và Mô-li-e quyết định đưa đoàn kịch trở lại kinh thành. lại kinh thành. Mô-li-e Mô-li-e chuyên viết hài kịch, đồng thời là diễn viên chuyên viết hài kịch, đồng thời là diễn viên và thường đóng vai chính trong một số vở kịch của và thường đóng vai chính trong một số vở kịch của chính mình. Ông đã kết thúc sự nghiệp nghệ sĩ vinh chính mình. Ông đã kết thúc sự nghiệp nghệ sĩ vinh quang của mình bằng vở kịch quang của mình bằng vở kịch Người bệnh tưởng Người bệnh tưởng và trong đêm diễn vở kịch này, ông đóng vai chính và trong đêm diễn vở kịch này, ông đóng vai chính và đã và đã kiệt sức kiệt sức gục ngã rồi qua đời gục ngã rồi qua đời (Ngày17-2- (Ngày17-2- 1673) như vậy ông đã cống hiến trọn đời cho sự 1673) như vậy ông đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đến giây phút cuối cùng. nghiệp đến giây phút cuối cùng. Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117ế Ti t 117ế : : Ông Giu c-đanh m c ố ặ Ông Giu c-đanh m c ố ặ l ph cễ ụ l ph cễ ụ TrÝch “Tr­ëng gØa häc lµm sang““ TrÝch “Tr­ëng gØa häc lµm sang““ M M « -li “ e « -li “ e Ch©n dung t¸c gi M«-li-eả Ch©n dung t¸c gi M«-li-eả Các tác phẩm chính: Các tác phẩm chính: - - Ng vn 8. Ng vn 8. Ti t 117 : Ti t 117 : ễng Giu c-anh ễng Giu c-anh m c l ph c m c l ph c Trích Trưởng gỉa học làm sang Trích Trưởng gỉa học làm sang M M ô -li e ô -li e b. Tác phẩm: b. Tác phẩm: - - Lão hà tiện Lão hà tiện , Tác tuýt (1664), Đông gioăng , Tác tuýt (1664), Đông gioăng (1665) Anh ghét đời (1666),Những bà thông (1665) Anh ghét đời (1666),Những bà thông thái(1672) thái(1672) Người bệnh tưởng Người bệnh tưởng (1673) (1673) Trưởng Trưởng giả học làm sang giả học làm sang (1670) (1670) Trưởng giả học làm sang Trưởng giả học làm sang là một trong những kiệt là một trong những kiệt tác của Mô-li-e. tác của Mô-li-e. - Văn bản được trích từ vở kịch - Văn bản được trích từ vở kịch Trưởng giả học Trưởng giả học làm sang làm sang vở kich có 5 hồi, văn bản là lớp kịch vở kich có 5 hồi, văn bản là lớp kịch kết thúc hồi 2. kết thúc hồi 2. - Nhân vật trung tâm: - Nhân vật trung tâm: Ông Giuốc -đanh Ông Giuốc -đanh Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117ế Ti t 117ế : : Ông Giu c-đanh ố Ông Giu c-đanh ố m c l ph cặ ễ ụ m c l ph cặ ễ ụ TrÝch “Tr­ëng gØa häc lµm sang““ TrÝch “Tr­ëng gØa häc lµm sang““ M M « -li “ e « -li “ e Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117 :ế Ti t 117 :ế Ông Giu c-đanh ố Ông Giu c-đanh ố m c l ph cặ ễ ụ m c l ph cặ ễ ụ TrÝch “Tr­ëng gØa häc lµm sang““ TrÝch “Tr­ëng gØa häc lµm sang““ M M « -li “ e « -li “ e . kich 5.Bố cục: cảnh 1 :ông Giuốc- đanh và bác phó may (Giuốc- đanh nhận lễ phục) cảnh 2: : ông Giuốc- đanh và thợ phụ (Giuốc- đanh mặc lễ phục) Hai nhân vật:. - Nhân vật trung tâm: Ông Giuốc -đanh Ông Giuốc -đanh Ng văn 8.ữ Ng văn 8.ữ Ti t 117ế Ti t 117ế : : Ông Giu c -đanh ố Ông Giu c -đanh ố m c l ph cặ ễ ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục, Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục, Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục

Bình luận về tài liệu ong-giuoc-danh-mac-le-phuc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP