GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15

31 52 2 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 12:11

Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Tuần 15 Thứ / ngày Môn Tên bài Thứ 2 23 - 11 Đạo đức Tập đọc - kể chuyện Tốn Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( tt ) Hũ bạc của người cha Chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số Thứ 3 24 - 11 Tốn Chính tả Thủ cơng Tự nhiên xã hội Thể dục Chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số ( tt ) Nghe - viết : Hũ bạc của người cha Cắt , dán chữ V Các hoạt động thơng tin liên lạc Tiếp tục hồn thiện bài thể dục Thứ 4 25 - 11 Tốn Tập đọc Âm nhạc Luyện từ Và câu Giới thiệu bảng nhân Nhà rơng ở Tây Ngun Học hát bài : Ngày mùa vui Từ ngữ về các dân tộc . Luyện tập về so sánh Thứ 5 04 - 12 Tập viết Chính tả Tốn Thể dục Ơn chữ hoa L Nghe - viết : Nhà rơng ở Tây Ngun Giới thiệu bảng chia Bài thể dục phát triển chung Thứ 6 26 - 11 Tập làm văn Tốn Mỹ thuật Tự nhiên xã hội Sinh hoạt Nghe - kể : Giấu cày . Giới thiệu về tổ em Luyện tập Nặn con vật Hoạt động nơng nghiệp Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 Tiết : 1 Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 1 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Mơn : Đạo đức Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( tt ) I - Mục tiêu : 1 .Kiến thức : - Nêu được một số việclàm thể hiện quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng . - Hàng xóm láng giềng là những người sống bên cạnh , gần gũi với gia đình ta , vì thế chúng ta cần quan tâm , giúp đỡ họ lúc khó khăn , hoạn nạn . 2 . Kĩ năng : - HS biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng . - Thực hiện hành động cụ thể biểu hiện sự quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng giềng . 3. Thái độ : - HS có thái độ tơn trọng , quan tâm tới hàng xóm láng giềng . * Giáo dục cho HS biết quan tâm giúp đỡ tới hàng xóm láng giềng . cho học sinh thực hành nói về viịec quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng . II - Tài liệu và phương tiện : - Vở bài tập Đạo đức , phiếu giao việc . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB + Hoạt động 1 : Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm được . - Mục tiêu : Nâng cao nhận thức thái độ cho học sinh về tình nghĩa làng xóm . - Tiến hành : Cho học sinh trưng bày tranh vẽ , bài thơ , ca dao . . . học sinh sưu tầm được . - Gọi HS lên trình bày trước lớp - Tổng kết , khen ngợi + Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi - Mục tiêu : HS biết đáng giá những hành vi việc làm đối với hàng xóm , láng giềng . - Tiến hành : Nêu u cầu , chia nhóm - Gọi các nhóm trình bày kết quả * Kết luận : Các câu a , d , e , g là những việc làm tốt thể hiện sự quan tâm giúp đỡ hàng xóm . Các câu b , c , đ là những việc khơng nên làm . - Trưng bày tranh vẽ , thơ , ca dao , tục ngữ … - Lần lượt lên trình bày trước lớp - Các nhóm thảo luận theo u cầu - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - Lắng nghe Giúp HS nắm nội dung câu hỏi Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 2 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 - Cho HS liên hệ việc làm trên - Nhận xét , khen ngợi + Hoạt động 3 : Xử lí tình huống và đóng vai - Mục tiêu : HS biết kĩ năng ra quyết định và ứng xử đúng với đối với hàng xóm láng giềng . - Tiến hành : Chia nhóm , giao việc . - u cầu các nhóm thảo luận xử lí tình huống - Gọi các nhóm lên đóng vai trước lớp . * Kết luận : - Tình huống 1 : Em nên đi gọi người nhà giúp bác Hai . - Tình huống 2 : Em nên trơng hộ nhà bác Nam - Tình huống 3 : Em nên nhắc nhở các bạn giữ n lặng để khỏi ảnh hưởng đến người ốm . - Tình huống 4 : Em nên cầm giúp thư , khi bác Hai về sẽ đưa lại . - Củng cố , dặn dò : u cầu HS chuẩn bị bài học sau . - Tự liên hệ các việc làm trên - Các nhóm thảo luận xử lí tình huống và đóng vai - Các nhóm lên đóng vai trước lớp - Lắng nghe Hướng dẫn kĩ cho các nhóm yếu Tiết : 2 , 3 Mơn : Tập đọc - kể chuyện Hũ bạc của người cha I - Mục tiêu : A : Tập đọc Kiến thức : - Chú ý các từ ngữ : siêng năng , lười biếng , nghiêm giọng , kiếm nổi . - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật . - Hiểu ý nghĩa :âHi bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải . - Trả lời được các câu hỏi trong SGK . 2. Kĩ năng : - Đọc đúng các câu, đoạn trong bài, biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm 3. Thái độ : - Tích cực tham gia xây dựng bài trong giờ học . Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 3 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 B : Kể chuyện - Sắp xếp lại các tranh theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh họa . * Cho học sinh đọc từ ngữ khó , câu , đọan nhiều lần . II - Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa chuyện trong SGK . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi học sinh đọc bài Nhớ Việt Bắc và trả lời nội dung bài . B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài, nghi bảng . 2. Luyện đọc : a/ Đọc tồn bài - Gọi 1 HS đọc lại bài . b/ Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ . - Gọi học sinh đọc từng câu - Gọi học sinh đọc từng đoạn - Rút từ ngữ giải nghĩa - Chia nhóm - Gọi 1 học sinh đọc cả bài 3 . Hướng dẫn tìm hiểu bài : - Gọi học sinh đọc thầm đoạn 1 + Ơng lão người Chăm buồn vì chuyện gì ? ( Vì con trai lười biếng . ) + Ơng lão muốn con trai trở thành người như thế nào ? ( Ơng muốn con trai trở thành người siêng năng , chăm chỉ , tự mình kiếm nổi bát cơm . ) - Cho học sinh đọc thầm đoạn 2 + Ơng lão vứt tiền xuống ao để làm gì ? ( Vì ơng muốn thử xem những đồng tiền ấy có phải tự tay con mình làm ra khơng . . . ) - Gọi 1 học sinh đọc thầm đoạn 3 . + Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ? ( Anh đi xay thóc th mỗi ngày được 2 2 học sinh đọc và trả lời - Nhắc đầu bài - Theo dõi SGK - 1 học sinh đọc lại bài - Nối tiếp đọc - Nối tiếp đọc - Đọc đoạn trong nhóm - 1 học sinh đọc - Đọc thầm - Trả lời - Trả lời - Đọc thầm - Trả lời - 1 học sinh đọc Luyện đọc câu nhiều lần Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 4 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 bát gạo , chỉ dám ăn 1 bát . Ba tháng sau dành dụ được 90 bát , anh bán lấy tiền mang về ) - Gọi 1 học sinh đọc đoạn 4 , 5 + Khi ơng lão vứt tiền vào bếp lửa , người con làm gì ? ( người con vội thọc tay vào lửa để lấy tiền ra , khơng hề sợ bỏng . ) + Vì sao người con phản ứng nhanh như vậy ? ( Vì anh vất vả 3 tháng trời mới kiếm được từng ấy tiền nên anh q và tiếc những đồng tiền mình làm ra . ) + Thái độ của ơng lão như thế nào khi tthấy con thay đổi như vậy ? ( ơng cười chảy nước mắt , vì vui mừng cảm động trước sự thay đổi của con trai . ) 4 . Luyện đọc lại : - Đọc đoạn 4 , 5 , hướng dẫn cách đọc - Gọi 1 học sinh đọc cả chuyện . Kể chuyện 1 . Nêu nhiệm vụ : 2 . Hướng dẫn học sinh sắp xếp tranh và kể - Chia nhóm đơi - Gọi 1 học sinh kể trước lớp - Gọi 2 học sinh kể cả truyện Củng cố , dặn dò : - nhận xét , nhắc nhở . - Trả lời - 1 học sinh đọc - Trả lời - Trả lời - Trả lời - Thi đọc đoạn văn - 1 học sinh đọc - 3 - 5 - 4 - 1 - 2 - Từng cặp tập kể - Thi kể trước lớp - 2 kể cả truyện Gợi ý HS yếu trả lời Nhiều h/s thi đọc Giúp h/s ú thi kể Tiết : 4 Mơn : Tốn Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số I - Mục tiêu : 1. Kiến thức : + Biết đặt tính và tính chia csố có 3 chữ số cho số có một chữ số .(chia hết và chia có dư ) 2 . Kĩ năng : + HS thực hiện đúng phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số . 3 . Thái độ : Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 5 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 + HS nhiệt tình tham gia xây dưng bài và làm bài tập một cách tích cực . * Cho nhiều HS nêu cách đặt tính và cách tính III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập - Nhận xét , ghi điểm B. Bài mới : - Giới thiệu bài, nghi bảng . 1 . Giới thiệu phép chia 648 : 3 - Để thực hiện phép tính này ta phải làm thế nào ? - Ta bắt đầu tính từ bên nào sang bên nào ? 648 3 6 chia 3 bằng mấy ? 04 216 4 chia 3 bằng mấy ? 18 18 chia 3 bằng mấy ? 0 Vậy : 648 : 3 = 216 2 . Thực hành : Bài 1 : Cho HS tự làm và chữa bài (Giảm cột 2) Bài 2 : Hướng dẫn HS giải . Bài 3 : Hướng dẫn học sinh làm Muốn giảm 432m đi 8 lần ta phải làm thế nào ? Củng cố , dặn dò : u cầu HS về nhà làm bài tập trong vở . - 2 HS lên bảng làm - Lắng nghe - Phải đặt tính rồi tính - Tính từ bên trái sang bên phải . - 6 chia 3 bằng 2 - 4 chia 3 bằng 1 - 18 chia 3 bằng 6 872 4 375 5 07 218 25 75 32 0 0 Giải : Số hàng có tất cả là : 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số : 26 hàng 432 : 8 = 54; 432 : 6 = 72 Giúp hS nêu cách đặt tính và cách tính Đặt câu hỏi cho nội dung bài Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 6 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 Tiết : 1 Mơn : Tốn Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tt ) I - Mục tiêu : 1. Kiến thức : + Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị . 2 . Kĩ năng : + HS làm đúng các bài tập . 3 . Thái độ : + HS nhiệt tình tham gia xây dưng bài và làm bài tập một cách tích cực . * Cho nhiều HS nêu cách đặt tính và cách tính III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập - Nhận xét , ghi điểm B. Bài mới : - Giới thiệu bài, nghi bảng . 1 . Giới thiệu phép chia 560 : 8 - Để thực hiện phép tính này ta phải làm thế nào ? 560 8 56 chia 8 bằng mấy ? 56 70 56 chia 56 bằng mấy ? 00 0 chia 8 bằng mấy ? 0 Vậy : 560 : 8 = 70 2 . Giới thiệu phép chia 632 : 7 + Để thực hiện phép tính ta phải làm thế nào ? 632 7 63 chia 7 bằng mấy ? 63 90 63 chia 63 bằng mấy ? 02 2 chia 7 bằng mấy ? 0 0 nhân 7 bằng mấy ? 2 + Vậy 632 : 7 = 90 ( dư 2 ) - 2 HS lên bảng làm - Lắng nghe - Phải đặt tính rồi tính - 56 chia 8 bằng 7 - 56 trừ 56 bằng 0 - 0 chia 8 bằng 0 - Phải đặt tính rồi tính - 63 chia 7 được 9 - 63 trừ 63 bằng 0 - 2 chia 7 bằng 0 - 0 nhân 7 bằng 0 - 2 trừ 0 bằng 2 . Giúp hS nêu cách đặt tính và cách tính Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 7 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 2 . Thực hành : Bài 1 : Cho HS tự làm và chữa bài (Giảm cột 3) Bài 2 : Hướng dẫn HS giải . Bài 3 : Hướng dẫn học sinh nhận xét VD : phép chia 185 : 6 = 30 ( dư 5 ) là đúng Củng cố , dặn dò : u cầu HS về nhà làm bài tập trong vở . 350 7 420 6 00 50 00 70 0 0 Giải : Số tuần lễ và số ngày của năm đó là : 365 : 7 = 52 ( dư1 ) Vậy năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày Đáp số : 52 tuần lễ và 1 ngày 185 6 283 7 18 30 Đ 28 4 S 05 03 0 5 Đặt câu hỏi cho nội dung bài Tiết : 2 Mơn : Chính tả Nghe - viết : Hũ bạc của người cha I - Mục tiêu : 1 . Kiến thức : - Nghe - viết đúng bài chính tả , trình bày đúng hình thức bài văn xi . - Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ui / i (BT2) . - Làm đúng BT3 a/b hoặc BT chính tả phương ngữ do GV soạn . 2 . kĩ năng : - Học sinh nghe viết đúng, đẹp, trình bày đẹp sạch sẽ - Làm đúng các bài tập . 3 . Thái độ : - Học sinh có ý thức viết bài và làm bài tập một cách tích cực Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 8 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 II - Đồ dùng dạy học : - Bảng lớp viết bài tập 2 , 3 . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 học sinh lên bảng viết : màu sắc, nong, tằm, lá trầu . - Nhận xét, ghi điểm . B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài, nghi đầu bài . 2. Hướng dẫn học sinh nghe - viết : a/ Hướng dẫn chuẩn bị . - Đọc đoạn chính tả - Gọi 1 HS đọc lại bài . + Lời nói của người cha được viết như thế nào ? ( Viết sau dấu 2 chấm , xuống dòng , gạch đầu dòng, đầu câu viết hoa ). - Cho học sinh viết bảng con : sưởi lửa, làm lụng, ném ln . b/ Đọc cho học sinh viết bài . - Đọc chính tả - Đọc lại bài c/ Chấm , chữa bài . 3 . Hướng dẫn bài tập : a/ Bài tập 2 : Nêu u cầu bài - Cho học sinh đọc thầm làm bài cá nhân - Gọi 2 nhóm lên bảng làm * Chốt lời giải : Mũi dao - con muỗi Hạt muối - múi bưởi Núi lửa - ni nấng Tuổi trẻ - tủi thân 3 . Bài tập 3 : Lựa chọn - Gọi học sinh đọc u cầu - Cho học sinh làm bài trong vở bài tập - Gọi 2 học sinh lên bảng làm * Chốt lời giải : sót - xơi - sáng 4 . Củng cố , dặn dò : - Nhắc nhở những HS mắc lỗi về nhà sửa lỗi . 2 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết bảng con - Nhắc đầu bài - Theo dõi SGK - 1 học sinh đọc lại bài - Trả lời - Viết : sưởi lửa , làm lụng , nún ln . - Viết chính tả - Dò sốt lỗi - Rút kinh nghiệm - Làm bài trong vở bài tập . - Lên bảng điền nối tiếp - Lớp nhận xét - Đọc kết quả đúng , sửa bài trong vở bài tập . - 1 học sinh đọc u cầu - Làm bài trong vở bài tập - 2 học sinh lên bảng . - Đọc kết qủa đúng . Luyện viết nhiều từ ngữ khó Kèm HS yếu viết Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 9 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Tiết : 3 Mơn : Thủ cơng Cắt , dán chữ V I - Mục tiêu : 1 . Kiến thức : - Học sinh biết cách kẻ , cắt, dán chữ V. - Kẻ cắt dán được chữ V. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 2 . Kĩ năng : - Kẻ , cắt dán được chữ V đẹp, đúng quy trình kỹ thuật . 3 . Thái độ : - HS hứng thú cắt chữ , tham gia một cách nhiệt tình . * Cho học sinh thực hành kẻ , cắt chữ V nhiều lần II - Giáo viên chuẩn bị : - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V chưa dán . - Tranh quy trình kẻ , cắt , dán chữ V - Thước kẻ , giấy màu , kéo , hồ . . . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB + Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát , nhận xét - Giới thiệu mẫu chữ V + Chữ V nét rộng mấy ơ ? + Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải như thế nào ? - Dùng mẫu chữ để gấp ( trùng khít nhau ) . + Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Bước 1 : Kẻ chữ V - Lật mặt trái của tờ giấy thủ cơng , kẻ , cắt một hình chữ nhật có chiều dài rộng 5ơ , rộng 3ơ . - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ V vào hình chữ nhật . Sau đó , kẻ chữ V theo các điểm đã đánh đấu . Bước 2 : Cắt chữ V - Gấp đơi hình chữ nhật đã kẻ chữ V theo đường dấu giữa ( mặt trái ra ngồi ) .Cắt theo đường kẻ nữa chữ V , bỏ phần gạch chéo . Mở ra được chữ V như chữ mẫu . Bước 3 : Dán chữ V - Quan sát và nhận xét - Rộng 1 ơ - Giống nhau - Học sinh quan sát - Quan sát giáo viên hướng dẫn mẫu Nhiều học sinh nhắc lại Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 10 . chia 3 bằng 2 - 4 chia 3 bằng 1 - 18 chia 3 bằng 6 872 4 37 5 5 07 218 25 75 32 0 0 Giải : Số hàng có tất cả là : 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số : 26 hàng 432 . EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Tuần 15 Thứ / ngày Môn Tên bài Thứ 2 23 - 11 Đạo đức Tập đọc - kể chuyện Tốn Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( tt ) Hũ bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-3-tuan-15

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP