GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15

Fritjof Capra
Fritjof Capra(11589 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 45
2
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 12:11

Mô tả: Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Tuần 15 Thứ / ngày Môn Tên bài Thứ 2 23 - 11 Đạo đức Tập đọc - kể chuyện Tốn Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( tt ) Hũ bạc của người cha Chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số Thứ 3 24 - 11 Tốn Chính tả Thủ cơng Tự nhiên xã hội Thể dục Chia số có ba chữ số cho số có 1 chữ số ( tt ) Nghe - viết : Hũ bạc của người cha Cắt , dán chữ V Các hoạt động thơng tin liên lạc Tiếp tục hồn thiện bài thể dục Thứ 4 25 - 11 Tốn Tập đọc Âm nhạc Luyện từ Và câu Giới thiệu bảng nhân Nhà rơng ở Tây Ngun Học hát bài : Ngày mùa vui Từ ngữ về các dân tộc . Luyện tập về so sánh Thứ 5 04 - 12 Tập viết Chính tả Tốn Thể dục Ơn chữ hoa L Nghe - viết : Nhà rơng ở Tây Ngun Giới thiệu bảng chia Bài thể dục phát triển chung Thứ 6 26 - 11 Tập làm văn Tốn Mỹ thuật Tự nhiên xã hội Sinh hoạt Nghe - kể : Giấu cày . Giới thiệu về tổ em Luyện tập Nặn con vật Hoạt động nơng nghiệp Thứ hai ngày tháng 11 năm 2010 Tiết : 1 Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 1 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Mơn : Đạo đức Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( tt ) I - Mục tiêu : 1 .Kiến thức : - Nêu được một số việclàm thể hiện quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng . - Hàng xóm láng giềng là những người sống bên cạnh , gần gũi với gia đình ta , vì thế chúng ta cần quan tâm , giúp đỡ họ lúc khó khăn , hoạn nạn . 2 . Kĩ năng : - HS biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng . - Thực hiện hành động cụ thể biểu hiện sự quan tâm , giúp đỡ hàng xóm láng giềng . 3. Thái độ : - HS có thái độ tơn trọng , quan tâm tới hàng xóm láng giềng . * Giáo dục cho HS biết quan tâm giúp đỡ tới hàng xóm láng giềng . cho học sinh thực hành nói về viịec quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng . II - Tài liệu và phương tiện : - Vở bài tập Đạo đức , phiếu giao việc . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB + Hoạt động 1 : Giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm được . - Mục tiêu : Nâng cao nhận thức thái độ cho học sinh về tình nghĩa làng xóm . - Tiến hành : Cho học sinh trưng bày tranh vẽ , bài thơ , ca dao . . . học sinh sưu tầm được . - Gọi HS lên trình bày trước lớp - Tổng kết , khen ngợi + Hoạt động 2 : Đánh giá hành vi - Mục tiêu : HS biết đáng giá những hành vi việc làm đối với hàng xóm , láng giềng . - Tiến hành : Nêu u cầu , chia nhóm - Gọi các nhóm trình bày kết quả * Kết luận : Các câu a , d , e , g là những việc làm tốt thể hiện sự quan tâm giúp đỡ hàng xóm . Các câu b , c , đ là những việc khơng nên làm . - Trưng bày tranh vẽ , thơ , ca dao , tục ngữ … - Lần lượt lên trình bày trước lớp - Các nhóm thảo luận theo u cầu - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - Lắng nghe Giúp HS nắm nội dung câu hỏi Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 2 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 - Cho HS liên hệ việc làm trên - Nhận xét , khen ngợi + Hoạt động 3 : Xử lí tình huống và đóng vai - Mục tiêu : HS biết kĩ năng ra quyết định và ứng xử đúng với đối với hàng xóm láng giềng . - Tiến hành : Chia nhóm , giao việc . - u cầu các nhóm thảo luận xử lí tình huống - Gọi các nhóm lên đóng vai trước lớp . * Kết luận : - Tình huống 1 : Em nên đi gọi người nhà giúp bác Hai . - Tình huống 2 : Em nên trơng hộ nhà bác Nam - Tình huống 3 : Em nên nhắc nhở các bạn giữ n lặng để khỏi ảnh hưởng đến người ốm . - Tình huống 4 : Em nên cầm giúp thư , khi bác Hai về sẽ đưa lại . - Củng cố , dặn dò : u cầu HS chuẩn bị bài học sau . - Tự liên hệ các việc làm trên - Các nhóm thảo luận xử lí tình huống và đóng vai - Các nhóm lên đóng vai trước lớp - Lắng nghe Hướng dẫn kĩ cho các nhóm yếu Tiết : 2 , 3 Mơn : Tập đọc - kể chuyện Hũ bạc của người cha I - Mục tiêu : A : Tập đọc Kiến thức : - Chú ý các từ ngữ : siêng năng , lười biếng , nghiêm giọng , kiếm nổi . - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật . - Hiểu ý nghĩa :âHi bàn tay lao động của con người chính là nguồn tạo nên mọi của cải . - Trả lời được các câu hỏi trong SGK . 2. Kĩ năng : - Đọc đúng các câu, đoạn trong bài, biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm 3. Thái độ : - Tích cực tham gia xây dựng bài trong giờ học . Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 3 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 B : Kể chuyện - Sắp xếp lại các tranh theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn của câu chuyện theo tranh minh họa . * Cho học sinh đọc từ ngữ khó , câu , đọan nhiều lần . II - Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa chuyện trong SGK . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi học sinh đọc bài Nhớ Việt Bắc và trả lời nội dung bài . B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài, nghi bảng . 2. Luyện đọc : a/ Đọc tồn bài - Gọi 1 HS đọc lại bài . b/ Hướng dẫn học sinh luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ . - Gọi học sinh đọc từng câu - Gọi học sinh đọc từng đoạn - Rút từ ngữ giải nghĩa - Chia nhóm - Gọi 1 học sinh đọc cả bài 3 . Hướng dẫn tìm hiểu bài : - Gọi học sinh đọc thầm đoạn 1 + Ơng lão người Chăm buồn vì chuyện gì ? ( Vì con trai lười biếng . ) + Ơng lão muốn con trai trở thành người như thế nào ? ( Ơng muốn con trai trở thành người siêng năng , chăm chỉ , tự mình kiếm nổi bát cơm . ) - Cho học sinh đọc thầm đoạn 2 + Ơng lão vứt tiền xuống ao để làm gì ? ( Vì ơng muốn thử xem những đồng tiền ấy có phải tự tay con mình làm ra khơng . . . ) - Gọi 1 học sinh đọc thầm đoạn 3 . + Người con đã làm lụng vất vả và tiết kiệm như thế nào ? ( Anh đi xay thóc th mỗi ngày được 2 2 học sinh đọc và trả lời - Nhắc đầu bài - Theo dõi SGK - 1 học sinh đọc lại bài - Nối tiếp đọc - Nối tiếp đọc - Đọc đoạn trong nhóm - 1 học sinh đọc - Đọc thầm - Trả lời - Trả lời - Đọc thầm - Trả lời - 1 học sinh đọc Luyện đọc câu nhiều lần Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 4 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 bát gạo , chỉ dám ăn 1 bát . Ba tháng sau dành dụ được 90 bát , anh bán lấy tiền mang về ) - Gọi 1 học sinh đọc đoạn 4 , 5 + Khi ơng lão vứt tiền vào bếp lửa , người con làm gì ? ( người con vội thọc tay vào lửa để lấy tiền ra , khơng hề sợ bỏng . ) + Vì sao người con phản ứng nhanh như vậy ? ( Vì anh vất vả 3 tháng trời mới kiếm được từng ấy tiền nên anh q và tiếc những đồng tiền mình làm ra . ) + Thái độ của ơng lão như thế nào khi tthấy con thay đổi như vậy ? ( ơng cười chảy nước mắt , vì vui mừng cảm động trước sự thay đổi của con trai . ) 4 . Luyện đọc lại : - Đọc đoạn 4 , 5 , hướng dẫn cách đọc - Gọi 1 học sinh đọc cả chuyện . Kể chuyện 1 . Nêu nhiệm vụ : 2 . Hướng dẫn học sinh sắp xếp tranh và kể - Chia nhóm đơi - Gọi 1 học sinh kể trước lớp - Gọi 2 học sinh kể cả truyện Củng cố , dặn dò : - nhận xét , nhắc nhở . - Trả lời - 1 học sinh đọc - Trả lời - Trả lời - Trả lời - Thi đọc đoạn văn - 1 học sinh đọc - 3 - 5 - 4 - 1 - 2 - Từng cặp tập kể - Thi kể trước lớp - 2 kể cả truyện Gợi ý HS yếu trả lời Nhiều h/s thi đọc Giúp h/s ú thi kể Tiết : 4 Mơn : Tốn Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số I - Mục tiêu : 1. Kiến thức : + Biết đặt tính và tính chia csố có 3 chữ số cho số có một chữ số .(chia hết và chia có dư ) 2 . Kĩ năng : + HS thực hiện đúng phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số . 3 . Thái độ : Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 5 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 + HS nhiệt tình tham gia xây dưng bài và làm bài tập một cách tích cực . * Cho nhiều HS nêu cách đặt tính và cách tính III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập - Nhận xét , ghi điểm B. Bài mới : - Giới thiệu bài, nghi bảng . 1 . Giới thiệu phép chia 648 : 3 - Để thực hiện phép tính này ta phải làm thế nào ? - Ta bắt đầu tính từ bên nào sang bên nào ? 648 3 6 chia 3 bằng mấy ? 04 216 4 chia 3 bằng mấy ? 18 18 chia 3 bằng mấy ? 0 Vậy : 648 : 3 = 216 2 . Thực hành : Bài 1 : Cho HS tự làm và chữa bài (Giảm cột 2) Bài 2 : Hướng dẫn HS giải . Bài 3 : Hướng dẫn học sinh làm Muốn giảm 432m đi 8 lần ta phải làm thế nào ? Củng cố , dặn dò : u cầu HS về nhà làm bài tập trong vở . - 2 HS lên bảng làm - Lắng nghe - Phải đặt tính rồi tính - Tính từ bên trái sang bên phải . - 6 chia 3 bằng 2 - 4 chia 3 bằng 1 - 18 chia 3 bằng 6 872 4 375 5 07 218 25 75 32 0 0 Giải : Số hàng có tất cả là : 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số : 26 hàng 432 : 8 = 54; 432 : 6 = 72 Giúp hS nêu cách đặt tính và cách tính Đặt câu hỏi cho nội dung bài Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 6 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009 Tiết : 1 Mơn : Tốn Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số ( tt ) I - Mục tiêu : 1. Kiến thức : + Biết đặt tính và tính chia số có ba chữ số cho số có một chữ số với trường hợp thương có chữ số 0 ở hàng đơn vị . 2 . Kĩ năng : + HS làm đúng các bài tập . 3 . Thái độ : + HS nhiệt tình tham gia xây dưng bài và làm bài tập một cách tích cực . * Cho nhiều HS nêu cách đặt tính và cách tính III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập - Nhận xét , ghi điểm B. Bài mới : - Giới thiệu bài, nghi bảng . 1 . Giới thiệu phép chia 560 : 8 - Để thực hiện phép tính này ta phải làm thế nào ? 560 8 56 chia 8 bằng mấy ? 56 70 56 chia 56 bằng mấy ? 00 0 chia 8 bằng mấy ? 0 Vậy : 560 : 8 = 70 2 . Giới thiệu phép chia 632 : 7 + Để thực hiện phép tính ta phải làm thế nào ? 632 7 63 chia 7 bằng mấy ? 63 90 63 chia 63 bằng mấy ? 02 2 chia 7 bằng mấy ? 0 0 nhân 7 bằng mấy ? 2 + Vậy 632 : 7 = 90 ( dư 2 ) - 2 HS lên bảng làm - Lắng nghe - Phải đặt tính rồi tính - 56 chia 8 bằng 7 - 56 trừ 56 bằng 0 - 0 chia 8 bằng 0 - Phải đặt tính rồi tính - 63 chia 7 được 9 - 63 trừ 63 bằng 0 - 2 chia 7 bằng 0 - 0 nhân 7 bằng 0 - 2 trừ 0 bằng 2 . Giúp hS nêu cách đặt tính và cách tính Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 7 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 2 . Thực hành : Bài 1 : Cho HS tự làm và chữa bài (Giảm cột 3) Bài 2 : Hướng dẫn HS giải . Bài 3 : Hướng dẫn học sinh nhận xét VD : phép chia 185 : 6 = 30 ( dư 5 ) là đúng Củng cố , dặn dò : u cầu HS về nhà làm bài tập trong vở . 350 7 420 6 00 50 00 70 0 0 Giải : Số tuần lễ và số ngày của năm đó là : 365 : 7 = 52 ( dư1 ) Vậy năm đó gồm 52 tuần lễ và 1 ngày Đáp số : 52 tuần lễ và 1 ngày 185 6 283 7 18 30 Đ 28 4 S 05 03 0 5 Đặt câu hỏi cho nội dung bài Tiết : 2 Mơn : Chính tả Nghe - viết : Hũ bạc của người cha I - Mục tiêu : 1 . Kiến thức : - Nghe - viết đúng bài chính tả , trình bày đúng hình thức bài văn xi . - Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ui / i (BT2) . - Làm đúng BT3 a/b hoặc BT chính tả phương ngữ do GV soạn . 2 . kĩ năng : - Học sinh nghe viết đúng, đẹp, trình bày đẹp sạch sẽ - Làm đúng các bài tập . 3 . Thái độ : - Học sinh có ý thức viết bài và làm bài tập một cách tích cực Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 8 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 II - Đồ dùng dạy học : - Bảng lớp viết bài tập 2 , 3 . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB A. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 học sinh lên bảng viết : màu sắc, nong, tằm, lá trầu . - Nhận xét, ghi điểm . B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài, nghi đầu bài . 2. Hướng dẫn học sinh nghe - viết : a/ Hướng dẫn chuẩn bị . - Đọc đoạn chính tả - Gọi 1 HS đọc lại bài . + Lời nói của người cha được viết như thế nào ? ( Viết sau dấu 2 chấm , xuống dòng , gạch đầu dòng, đầu câu viết hoa ). - Cho học sinh viết bảng con : sưởi lửa, làm lụng, ném ln . b/ Đọc cho học sinh viết bài . - Đọc chính tả - Đọc lại bài c/ Chấm , chữa bài . 3 . Hướng dẫn bài tập : a/ Bài tập 2 : Nêu u cầu bài - Cho học sinh đọc thầm làm bài cá nhân - Gọi 2 nhóm lên bảng làm * Chốt lời giải : Mũi dao - con muỗi Hạt muối - múi bưởi Núi lửa - ni nấng Tuổi trẻ - tủi thân 3 . Bài tập 3 : Lựa chọn - Gọi học sinh đọc u cầu - Cho học sinh làm bài trong vở bài tập - Gọi 2 học sinh lên bảng làm * Chốt lời giải : sót - xơi - sáng 4 . Củng cố , dặn dò : - Nhắc nhở những HS mắc lỗi về nhà sửa lỗi . 2 học sinh lên bảng viết. Cả lớp viết bảng con - Nhắc đầu bài - Theo dõi SGK - 1 học sinh đọc lại bài - Trả lời - Viết : sưởi lửa , làm lụng , nún ln . - Viết chính tả - Dò sốt lỗi - Rút kinh nghiệm - Làm bài trong vở bài tập . - Lên bảng điền nối tiếp - Lớp nhận xét - Đọc kết quả đúng , sửa bài trong vở bài tập . - 1 học sinh đọc u cầu - Làm bài trong vở bài tập - 2 học sinh lên bảng . - Đọc kết qủa đúng . Luyện viết nhiều từ ngữ khó Kèm HS yếu viết Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 9 Trường tiểu học EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Tiết : 3 Mơn : Thủ cơng Cắt , dán chữ V I - Mục tiêu : 1 . Kiến thức : - Học sinh biết cách kẻ , cắt, dán chữ V. - Kẻ cắt dán được chữ V. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. 2 . Kĩ năng : - Kẻ , cắt dán được chữ V đẹp, đúng quy trình kỹ thuật . 3 . Thái độ : - HS hứng thú cắt chữ , tham gia một cách nhiệt tình . * Cho học sinh thực hành kẻ , cắt chữ V nhiều lần II - Giáo viên chuẩn bị : - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V chưa dán . - Tranh quy trình kẻ , cắt , dán chữ V - Thước kẻ , giấy màu , kéo , hồ . . . III - Các hoạt động dạy học : GIÁO VIÊN HỌC SINH HTĐB + Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát , nhận xét - Giới thiệu mẫu chữ V + Chữ V nét rộng mấy ơ ? + Chữ V có nửa bên trái và nửa bên phải như thế nào ? - Dùng mẫu chữ để gấp ( trùng khít nhau ) . + Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu Bước 1 : Kẻ chữ V - Lật mặt trái của tờ giấy thủ cơng , kẻ , cắt một hình chữ nhật có chiều dài rộng 5ơ , rộng 3ơ . - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ V vào hình chữ nhật . Sau đó , kẻ chữ V theo các điểm đã đánh đấu . Bước 2 : Cắt chữ V - Gấp đơi hình chữ nhật đã kẻ chữ V theo đường dấu giữa ( mặt trái ra ngồi ) .Cắt theo đường kẻ nữa chữ V , bỏ phần gạch chéo . Mở ra được chữ V như chữ mẫu . Bước 3 : Dán chữ V - Quan sát và nhận xét - Rộng 1 ơ - Giống nhau - Học sinh quan sát - Quan sát giáo viên hướng dẫn mẫu Nhiều học sinh nhắc lại Giáo viên Nguyễn Phi Tuấn Năm học 2010-2011 10 . chia 3 bằng 2 - 4 chia 3 bằng 1 - 18 chia 3 bằng 6 872 4 37 5 5 07 218 25 75 32 0 0 Giải : Số hàng có tất cả là : 234 : 9 = 26 (hàng) Đáp số : 26 hàng 432 . EaBá Kế Hoạch Bài Học Lớp 3 Tuần 15 Thứ / ngày Môn Tên bài Thứ 2 23 - 11 Đạo đức Tập đọc - kể chuyện Tốn Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng ( tt ) Hũ bạc

— Xem thêm —

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15, GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 15

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-lop-3-tuan-15

Đăng ký

Generate time = 0.41068005561829 s. Memory usage = 18.59 MB