bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày

Max Born
Max Born(9584 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 46
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 11:11

Mô tả: Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Trình bày quá trình tiêu hoá lí học, hoá học ở khoang miệng? Trả lời: + Quá trình tiêu hoá lý học ở khoang miệng là: tiết nước bọt, nhai đảo trộn thức ăn nhằm làm mềm nhuyễn thức ăn giúp thức ăn thấm nước bọt, tạo viên vừa để nuốt. +Quá trình tiêu hoá hoá học ở khoang miệng là: hoạt động của enzim trong nước bọt nhằm biến đổi một phần tinh bột chín trong thức ăn thành đường Mantôzơ. Bµi 27: . Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Trình bày quá trình tiêu hoá lí học, hoá học ở khoang miệng? Trả lời: + Quá trình tiêu hoá lý học ở khoang miệng là:. thức ăn giúp thức ăn thấm nước bọt, tạo viên vừa để nuốt. +Quá trình tiêu hoá hoá học ở khoang miệng là: hoạt động của enzim trong nước bọt nhằm biến đổi

— Xem thêm —

Xem thêm: bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày, bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày, bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.139358043671 s. Memory usage = 17.56 MB