bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày

22 94 0
Max Born

Max Born

Tải lên: 11,373 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 11:11

Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Trình bày quá trình tiêu hoá lí học, hoá học ở khoang miệng? Trả lời: + Quá trình tiêu hoá lý học ở khoang miệng là: tiết nước bọt, nhai đảo trộn thức ăn nhằm làm mềm nhuyễn thức ăn giúp thức ăn thấm nước bọt, tạo viên vừa để nuốt. +Quá trình tiêu hoá hoá học ở khoang miệng là: hoạt động của enzim trong nước bọt nhằm biến đổi một phần tinh bột chín trong thức ăn thành đường Mantôzơ. Bµi 27: . Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Trình bày quá trình tiêu hoá lí học, hoá học ở khoang miệng? Trả lời: + Quá trình tiêu hoá lý học ở khoang miệng là:. thức ăn giúp thức ăn thấm nước bọt, tạo viên vừa để nuốt. +Quá trình tiêu hoá hoá học ở khoang miệng là: hoạt động của enzim trong nước bọt nhằm biến đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày, bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày, bài 27- Tiêu hóa ở dạ dày

Bình luận về tài liệu bai-27-tieu-hoa-o-da-day

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP