CHUYÊN ĐỀ TẬP ĐỌC LỚP 5

15 1,065 11 Gửi tin nhắn cho Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 09:11

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HỒNG DÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN TẤT. Người thực hiện : Hoàng Văn Tám I . Đặt vấn đề : -Phân môn tập đọc không những rèn cho học sinh các kĩ năng đọc, nghe và nói mà còn cung cấp cho các em những hiểu biết về tự nhiên ,xã hội và con người ,cung cấp vốn từ ,vốn diễn đạt ,những hiểu biết về tác phẩm văn học góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh .Chính vì thế trong một tiết học tập đọc thời gian phân bố cho phần tìm hiểu bài là gần chiếm đến một phần ba thời gian của một tiết học . VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Việc hình thành các kiến thức cho học sinh trong Việc hình thành các kiến thức cho học sinh trong một tiết học tập đọc để các em nắm được bài một tiết học tập đọc để các em nắm được bài ,trả lời thành thạo nội dung các câu hỏi và học ,trả lời thành thạo nội dung các câu hỏi và học sinh giỏi dễ dàng cảm thụ được bài học hiệu quả sinh giỏi dễ dàng cảm thụ được bài học hiệu quả thì phần tìm hiểu bài đối với HS lớp 5 là rất thì phần tìm hiểu bài đối với HS lớp 5 là rất quan trọng chính vì thế tôi đã chọn chuyên đề quan trọng chính vì thế tôi đã chọn chuyên đề “Vài biện pháp giúp học sinh lớp 5 tìm hiểu bài “Vài biện pháp giúp học sinh lớp 5 tìm hiểu bài tốt ở phân môn tập đọc ” tốt ở phân môn tập đọc ” VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC II. II. Các biện pháp thực hiện hướng dẫn tìm hiểu bài: Các biện pháp thực hiện hướng dẫn tìm hiểu bài: 1.Giúp học sinh hiểu nghĩa các từ mới: 1.Giúp học sinh hiểu nghĩa các từ mới: - - Đối với những từ ngữ Đối với những từ ngữ đã được giải thích đã được giải thích trong sách giáo khoa trong sách giáo khoa :Giáo viênkhông nhất thiết phải yêu cầu học sinh giải thích tất cả :Giáo viênkhông nhất thiết phải yêu cầu học sinh giải thích tất cả các từ ngữ này mà có thể chọn một số từ ngữ khó để giải thích cho các từ ngữ này mà có thể chọn một số từ ngữ khó để giải thích cho rõ. rõ. • VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Đối với những từ ngữ đã được giải thích trong SGK mà HS vẫn chưa nắm chắc hoặc còn khó hiểu , GV có thể hướng dẫn HS giải thích bằng các biện pháp sau: + Dùng các từ đồng nghĩa , trái nghĩa hoặc tữ ngữ thông dụng ở địa phương để giải thích từ ngữ đó. + Đặt câu với từ ngữ đó. + Miêu tả sự vật ,hoạt động,trạ ng thái,đặc điểm hoặc tính chất được gọi tên bằng từ ngữ đó. VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC – 2. Giúp HS nắm vững câu hỏi tìm hiểu bài: Có thể áp dụng các biện pháp: -Cho học sinh đọc thầm câu hỏi rồi trình bày lại yêu cầu của câu hỏi đó. -Giáo viên giải thích thêm cho rõ yêu cầu của câu hỏi. -Tách câu hỏi trong SGK thành một số câu hỏi nhỏ hoặc bổ sung câu hỏi phụ để HS thực hiện. • -Tổ chức cho HS trả lời hay thực hiện làm mẫu một phần của câu hỏi để cả lớp nắm được yêu cầu của câu hỏi đó. Ví dụ : Ví dụ : 1.Câu hỏi 2 trong bài 1.Câu hỏi 2 trong bài Cái gì quý nhất Cái gì quý nhất ? (Tập ? (Tập đọc tuần 9 ) đọc tuần 9 ) Mỗi bạn đưa ra một lí lẽ như thế Mỗi bạn đưa ra một lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình ?- nào để bảo vệ ý kiến của mình ?- nên tách nên tách thành 3 ý nhỏ để HS trả lời : thành 3 ý nhỏ để HS trả lời : - - Hùng Hùng đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của mình ((quý nhất là lúa gạo ) ? mình ((quý nhất là lúa gạo ) ? - - Quý đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của Quý đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của mình (quý nhất phải là vàng )? mình (quý nhất phải là vàng )? -Nam đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của -Nam đưa ra lí lẽ thế nào để bảo vệ ý kiến của mình (quý nhất phải là thì giờ ) ? mình (quý nhất phải là thì giờ ) ? VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC 2.Hay trước khi trả lời câu hỏi 2 trong bài Chuyện một khu vườn nhỏ (tập đọc tuần 11 ) -Mỗi loài cây trên ban công nhà bé Thu có những đặc điểm gì nổi bật ? -Giáo viên yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 (có thể kết hợp cho 1 học sinh đọc thành tiếng )và trả lời câu hỏi phụ :Ban công nhà bé Thu trồng những cây gì ? Sau khi Học sinh nêu được 4 loài cây ( cây quỳnh ,cây hoa ti gôn ,cây hoa giấy ,cây hoa Ấn Độ ) Giáo viên cho HS đọc thầm đoạn 2 để trả lời câu hỏi như trên hoặc tách thành từng ý cho nhiều HS trả lời (nêu được đặc điểm nổi bật của từng loài cây ) VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC 3. Hoặc để giúp học sinh trả lời câu hỏi 3 trong bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít (tuần 6 ) -Em hiểu thái độ của ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như thế nào ?-Giáo viên có thể gợi ý học sinh bằng hai câu hỏi phụ : - Không đáp lời tên sĩ quan phát xít bằng tiếng Đức,có phải ông cụ ghét tiếng Đức không ? - Ông cụ có căm ghét người Đức không ? Hoặc HS trả lời theo cách lựa chọn đơn giản : Ông cụ ghét người Đức và tiếng Đức hay chỉ ghét những tên phát xít Đức độc ác ? VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC . sinh lớp 5 tìm hiểu bài “Vài biện pháp giúp học sinh lớp 5 tìm hiểu bài tốt ở phân môn tập đọc ” tốt ở phân môn tập đọc ” VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5. SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC - VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 TÌM HIỂU BÀI TỐT Ở PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Ví dụ: Ví dụ: Dạy bài Tập đọc:
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ TẬP ĐỌC LỚP 5, CHUYÊN ĐỀ TẬP ĐỌC LỚP 5, CHUYÊN ĐỀ TẬP ĐỌC LỚP 5

Bình luận về tài liệu chuyen-de-tap-doc-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP