TH. Xác định TLR của sỏi

Larry Page
Larry Page(11560 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 39
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 09:11

Mô tả: Vậït lý 6 - Bài 12: Thực hành – Năm học : 2006 - 2007 Tuần 13 – tiết 13 BÀI 12. THỰC HÀNH Ngày soạn : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA SỎI Ngày dạy : ……. I / MỤC TIÊU. • Kiến thức + Biết cách xác đònh KLR của vật rắn. + Biết cách tiến hành một bài tập vật lý. II / CHUẨN BỊ * GV chuẩn bò : Mỗi nhóm - 1 cân rôbécvan có ĐCNN là 10g. - 1 Bình chia độ có GHĐ 100cm 3 , ĐCNN 1cm 3 . + 1 cốc nước. * HS chuẩn bò : + Phiếu học tập được HD từ trước. + 15 viên sỏi to bằn đốt ngón tay, rửa sạch, lau khô. + Khăn lau. III / TỔ CHỨC THỰC HÀNH. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài củ (5phút) 1) Kiểm tra : Hs1 : Khối lượng riêng của vật là gì ? công thức tính ? đơn vò ?. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m 3 có nghóa là gì ? Kiểm tra sự chuẩn bò của HS : Phiếu học tập “báo cáo thực hành”, sỏi, dụng cụ ? Tổ chức khoảng 12 HS thành một nhóm. TL Hoạt động dạy – học Nội dung bài học 25 p Hoạt động 2 : Thực hành • GV y/c HS đọc bài–phần 2 và 3 trong :10 phút. • Đo đạc : 10 phút • Y/C HS điền các thông tin về lý thuyết vào báo cáo thực hành : 20 phút. 2) Tiến hành đo ( hoạt động nhóm ) GV theo dỏi hoạt động của các nhóm để đánh giá ý Trang 1 Vậït lý 6 - Bài 12: Thực hành – Năm học : 2006 - 2007 10 p thức hoạt động của các nhóm Cho điểm. Tốt : 3 điểm ; khá : 2 điểm ; TB : 1 điểm. HD HS đo xong mỗi đại lượng nhớ ghi vào báo cáo thực hành ngay. Hoạt động 3 : Tổng kết đánh giá buổi thực hành. * GV đánh giá kỷ năng thực hành, kết quả thực hành, thái độ, tác phong trong giờ thực hành của các nhóm. * Đánh giá điểm thực hành : + Ý thức 3 điểm. + Kết quả 6 điểm. + Đúng thời gian 1 điểm. Trang 2 . lý 6 - Bài 12: Th c hành – Năm học : 2006 - 2007 Tuần 13 – tiết 13 BÀI 12. TH C HÀNH Ngày soạn : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA SỎI Ngày dạy : …… cáo th c hành ngay. Hoạt động 3 : Tổng kết đánh giá buổi th c hành. * GV đánh giá kỷ năng th c hành, kết quả th c hành, th i độ, tác phong trong giờ th c

— Xem thêm —

Xem thêm: TH. Xác định TLR của sỏi, TH. Xác định TLR của sỏi, TH. Xác định TLR của sỏi

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu th-xac-dinh-tlr-cua-soi

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.21520900726318 s. Memory usage = 18.57 MB