TH. Xác định TLR của sỏi

2 55 0 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 09:11

Vậït lý 6 - Bài 12: Thực hành – Năm học : 2006 - 2007 Tuần 13 – tiết 13 BÀI 12. THỰC HÀNH Ngày soạn : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA SỎI Ngày dạy : ……. I / MỤC TIÊU. • Kiến thức + Biết cách xác đònh KLR của vật rắn. + Biết cách tiến hành một bài tập vật lý. II / CHUẨN BỊ * GV chuẩn bò : Mỗi nhóm - 1 cân rôbécvan có ĐCNN là 10g. - 1 Bình chia độ có GHĐ 100cm 3 , ĐCNN 1cm 3 . + 1 cốc nước. * HS chuẩn bò : + Phiếu học tập được HD từ trước. + 15 viên sỏi to bằn đốt ngón tay, rửa sạch, lau khô. + Khăn lau. III / TỔ CHỨC THỰC HÀNH. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài củ (5phút) 1) Kiểm tra : Hs1 : Khối lượng riêng của vật là gì ? công thức tính ? đơn vò ?. Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m 3 có nghóa là gì ? Kiểm tra sự chuẩn bò của HS : Phiếu học tập “báo cáo thực hành”, sỏi, dụng cụ ? Tổ chức khoảng 12 HS thành một nhóm. TL Hoạt động dạy – học Nội dung bài học 25 p Hoạt động 2 : Thực hành • GV y/c HS đọc bài–phần 2 và 3 trong :10 phút. • Đo đạc : 10 phút • Y/C HS điền các thông tin về lý thuyết vào báo cáo thực hành : 20 phút. 2) Tiến hành đo ( hoạt động nhóm ) GV theo dỏi hoạt động của các nhóm để đánh giá ý Trang 1 Vậït lý 6 - Bài 12: Thực hành – Năm học : 2006 - 2007 10 p thức hoạt động của các nhóm Cho điểm. Tốt : 3 điểm ; khá : 2 điểm ; TB : 1 điểm. HD HS đo xong mỗi đại lượng nhớ ghi vào báo cáo thực hành ngay. Hoạt động 3 : Tổng kết đánh giá buổi thực hành. * GV đánh giá kỷ năng thực hành, kết quả thực hành, thái độ, tác phong trong giờ thực hành của các nhóm. * Đánh giá điểm thực hành : + Ý thức 3 điểm. + Kết quả 6 điểm. + Đúng thời gian 1 điểm. Trang 2 . lý 6 - Bài 12: Th c hành – Năm học : 2006 - 2007 Tuần 13 – tiết 13 BÀI 12. TH C HÀNH Ngày soạn : XÁC ĐỊNH KHỐI LƯNG RIÊNG CỦA SỎI Ngày dạy : …… cáo th c hành ngay. Hoạt động 3 : Tổng kết đánh giá buổi th c hành. * GV đánh giá kỷ năng th c hành, kết quả th c hành, th i độ, tác phong trong giờ th c
- Xem thêm -

Xem thêm: TH. Xác định TLR của sỏi, TH. Xác định TLR của sỏi, TH. Xác định TLR của sỏi

Bình luận về tài liệu th-xac-dinh-tlr-cua-soi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP