Bản tự kiểm điểm (đánh giá chất lượng đảng viên)

3 10,682 84
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 09:11

ĐẢNG BỘ XÃ NHƠN HẬU CHI BỘ: TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nhơn Hậu, ngày 19/11/2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN Năm 2010. Họ và tên đảng viên: Trương Thế Thảo. Sinh năm: 20-04-1981. Chức vụ Đảng: Đảng viên.; Chức vụ chính quyền: Giáo viên giảng dạy THCS. Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Nhơn Hậu – Đảng bộ xã Nhơn Hậu. I. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM: 1. Tự kiểm điểm: a. Về tư tưởng chính trị: - Luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng; tuyệt đối trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của nhà nước, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. - Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân, phụ huynh và học sinh thực hiện theo đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác cho bản thân bằng cách tự học qua sách vỏ; trên các phương tiện truyền thong, học ở đồng nghiệp…. Kết quả là trong năm qua, bản thân đã phấn đấu hoàn thành xong chương trình chứng chỉ Ngoại ngữ B – Anh văn và chương trình chứng chỉ Tin học B… Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. b. Về phẩm chất đạo đức lối sống: - Có lối sống lành mạnh, giữ gìn phẩm chất, tư cách đạo đức của người Đảng viên, giáo viên. Có tinh thần đấu tranh và tích cực vận động nhân dân, gia đình tham gia chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác trong sinh hoạt, chi tiêu ở cơ quan, đơn vị và gia đình, sử dụng của công… chấp hành tốt Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm. - Luôn có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết trong các hoạt động ở chi bộ đảng và cơ quan, luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. - Tạo mối quan hệ thân thiện, hoà nhã với đồng nghiệp, nhân dân địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. c. Về thực hiện nhiệm vụ được giao: - Luôn ý thức được trách nhiệm công việc và nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc.Về công tác giảng dạy bản thân tôi luôn phấn đấu trau dồi chuyên môn,đọc sách báo, học hỏi ở đồng nghiệp nhằm tích lũy chuyên môn. Lên lớp đúng giờ,soạn giáo án đầy đủ,thực hiện đúng quy chế chuyên môn.Với các công việc tập thể, hoạt động ngoại khóa bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái và có trách nhiệm với các công viêc được giao. Kết quả là các lớp giảng dạy đều đạt và vượt các chỉ tiêu chất lượng so với mặt bằng chung của nhà trường; bản thân trong năm qua đã đạt được giải nhì trong cuộc thi GVDG cấp trường và giải ba trong cuộc thi GVDG cấp huyện; tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa khác như hiến máu nhân đạo, tổ chức các cuộc thi nghi thức Đội, TDTT, vẽ tranh… - Giữ mối quan hệ thường xuyên với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú. - Thường xuyên tham gia các hoạt động xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các tổ chức chính trị- xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị nơi công tác. - Kết quả một số nhiệm vụ chưa cao: Bồi dưỡng HSG; Thi GVDG cấp tỉnh… Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. d. Về ý thức tổ chức kỷ luật: - Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, phục tùng mọi sự phân công, điều động của tổ chức Đảng và các cấp có thẩm quyền lãnh đạo. - Tham gia sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đầy đủ theo quy định; thực hiện tốt quy chế của tổ chức đảng, nội quy của cơ quan, các đoàn thể đã đề ra. - Do điều kiện gia đình khó khăn nên thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa trong thời gian qua còn hạn chế. Tự đánh giá: Hoàn thành Tốt nhiệm vụ. 2. Biện pháp khắc phục khuyết điểm, nhược điểm: - Tiếp tục học tập tu dưỡng, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Bố trí, sắp xếp thời gian hợp lí để tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa. 3. Tự nhận loại: Đảng viên đủ tư cách, Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhơn Hậu, ngày 19 tháng 11 năm 2010 Người viết kiểm điểm Trương Thế Thảo II. Ý kiến nhận xét của Chi bộ (tóm tắt kết luận đánh giá của Chi bộ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… III. Kết quả bỏ phiếu của Chi bộ Tổng số đảng viên dự họp………., chính thức…………, dự bị………… ; Số đảng viên bỏ phiếu đồng ý………, tỷ lệ…………… Xếp loại chất lượng đảng viên:……………………………………………………… T/M CHI BỘ (Ký tên, (đóng dấu nếu là chi bộ cơ sở)) IV. Quyết định của Đảng ủy cơ sở xếp loại chất lượng đảng viên (đối với chi bô trực thuộc đảng ủy cơ …………………………………………………………… T/M ĐẢNG ỦY…………… (Ký tên, đóng dấu) . ĐẢNG BỘ XÃ NHƠN HẬU CHI BỘ: TRƯỜNG THCS NHƠN HẬU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Nhơn Hậu, ngày 19/11/2010 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN. THCS. Sinh hoạt tại chi bộ: Trường THCS Nhơn Hậu – Đảng bộ xã Nhơn Hậu. I. ĐẢNG VIÊN TỰ KIỂM ĐIỂM: 1. Tự kiểm điểm: a. Về tư tưởng chính trị: - Luôn có lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản tự kiểm điểm (đánh giá chất lượng đảng viên), Bản tự kiểm điểm (đánh giá chất lượng đảng viên), Bản tự kiểm điểm (đánh giá chất lượng đảng viên)

Bình luận về tài liệu ban-tu-kiem-diem-danh-gia-chat-luong-dang-vien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP