giao an mi thuat lop 3

78 522 2
David Brewster

David Brewster

Tải lên: 11,543 tài liệu

  • Loading...
1/78 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 02:11

Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn Ngày soạn : (Tiết 1) Ngày giảng : Bài 1 :thờng thức mĩ thuật Xem tranh thiếu nhi Đề tài Môi trờng I. Mục tiêu: - Giúp HS làm quen, tiếp xúc với tranh vẽ của thiếu nhi, của hoạ sĩ về đề tài môi trờng - Biết cách mô tả hình ảnh, màu sắc trên tranh. - Có ý thức bảo vệ môi trờng. II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Su tầm một số tranh thiếu nhi vẽ về đề tài bảo vệ môi trờng và một số đề tài khác 2. Chuẩn bị của học sinh: - Su tầm tranh, ảnh về đề tài môi trờng - Giấy, màu vẽ, chì, vtv 3. Phơng pháp: Sử dụng các phơng pháp: Trực quan, quan sát, gợi mở và vấn đáp. III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổ n định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3. Bài mới: Hoạt động 1 : Xem tranh - Giới thiệu tranh về đề tài: Môi trờng - Nêu yêu cầu của bài học - Treo tranh mẫu đã chuẩn bị, đặt câu hỏi gợi ý: + Tranh vẽ những hoạt động gì? + Nêu hình mảng chính, hình mảng phụ? + Hình dáng,động tác của các bạn trong tranh? + Những màu sắc nào có nhiều trong tranh? + Em đã làm những gì để bảo vệ môi trờng? * Tranh 1: Chăm sóc cây xanh * Tranh 2: Chúng em với cây xanh - HS để đồ dùng lên bàn - Quan sát tranh. - Tìm ra đề tài trong tranh. - Xem tranh, trả lời các câu hỏi. - Tiếp cận với nội dung của bức tranh. - Thảo luận theo cặp. ( 5 phút) - Các nhóm phát biểu. - Các nhóm bổ sung. - Lắng nghe. Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 1 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn + Em thích bức tranh nào nhất? Vì sao? - Nhận xét các nhóm * Tóm tắt nội dung 2 tranh Hoạt động 2 : Nhận xét, đánh giá - Khen ngợi, động viên, khích lệ HS, các nhóm có ý thức học tập Nhấn mạnh, bổ sung- Tóm tắt Kết luận: Hệ thống lại nội dung: Những bức tranh vừa xem rất đẹp. Xem tranh là tìm hiểu muốn thởng thức cái hay, cái đẹp của tranh cần quan sát và trả lời các câu hỏi và đa ra nhận xét riêng của mình về tranh đó - Đánh giá tiết học. - Tập quan sát, nhận xét tranh, su tầm thêm tranh. - Tiếp thu. - Nhắc lại cách xem tranh thiếu nhi vui chơi. - Ghi nhớ. 4/ Củng cố- Dặn dò: - Hệ thống kiến thức bài học. - Chuẩn bị cho bài học sau: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đờng diềm *********************************** Ngày soạn : (Tiết 2) Ngày giảng : Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 2 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn Bài 2 : Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đờng diềm I/ Mục tiêu: - Học sinh vẽ đợc tiếp hoạ tiết ( đều và cân đối ) . - Vẽ màu vào đờng diềm theo ý thích. - Rèn kĩ năng vẽ hoạ tiết và dùng màu. II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Hình đờng diềm trong vở tập vẽ phóng to. - Bài vẽ đờng diềm hoàn chỉnh. - Một số bài vẽ trang trí đờng diềm. 2/ Học sinh: - Vở tập vẽ. - Màu vẽ, chì, tẩy, III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ ( 2' ) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS a Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét ( 5' ) * Yêu cầu HS quan sát một số bài vẽ hoàn chỉnh - Các hoạ tiết giống nhau đợc vẽ nh thế nào ? - Màu sắc ở hoạ tiết chính đợc vẽ nh thế nào ? Hoạt động 2 : Cách vẽ ( 7' ) - HS để đồ dùng lên bàn - Học sinh quan sát - Vẽ bằng nhau về kích thớc và giống nhau về màu sắc. - Vẽ nổi bật trên nền. * Yêu cầu HS quan sát hình đờng diềm vẽ dở trong VTVẽ: - Trong bài có mấy hoạ tiết? - Đợc vẽ theo quy luật gì ? + Hớng dẫn HS vẽ: - Vẽ các hoạ tiết nhỏ phía trong mỗi hoạ tiết lớn trớc, sau đó vẽ ở phía ngoài - Nhìn hình vẽ cho trớc để vẽ cho giống và bằng về kích thớc. - Vẽ màu. + Hoạ tiết giống nhau vẽ màu nh thế nào ? + Nên dùng mấy màu để tô ? + Có đợc tô chờm ra ngoài hình vẽ không? - Quan sát - Quan sát GV vẽ. - Vẽ màu giống nhau. - Từ 3 đến 4 màu. - Tô gọn gàng trong hình. Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 3 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn Hoạt động 3: Thực hành - Nêu yêu cầu bài thực hành. - Quan sát HS làm bài, hớng dẫn bổ sung . d. Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá ( 4' ) - Học sinh làm bài. - Trình bày bài vẽ của HS lên bảng. - Yêu cầu học sinh cùng tham gia nhận xét và đánh giá. + Bài nào đạt ? Cha đạt ? Vì sao ? + Em thíc nhất bài nào ? Vì sao ? - GV bổ sung, xếp loại các bài Khen ngợi động viên HS cố gắng Nhận xét chung giờ học của cả lớp - Cùng GV trình bày . - HS nhận xét, nếu ý kiến của bản thân. 4/ Củng cố- Dặn dò: - Hệ thống kiến thức bài học. - Chuẩn bị cho bài học sau: Vẽ Quả ****************************************** Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 4 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn Ngày soạn : (Tiết 3) Ngày giảng : Bài 3 : Vẽ theo mâũ Vẽ Quả I/ Mục tiêu: - Học sinh phân biệt đợc hình dáng, màu sắc một vàI loại quả. - Biết cách vẽ và vẽ đợc một vàI loại quả và vẽ màu theo ý thích, - Cảm nhận đợc vẻ đẹp của các loại quả. II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Một vài quả cây: Táo , cam, nho - BàI vẽ quả của học sinh năm trớc. - Phấn màu. 2/ Học sinh: - Vở tập vẽ. - Màu vẽ, chì, tẩy, - Mang theo quả hoặc tranh, ảnh về quả ( Nếu có ) III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ ( 2' ) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS a. Hoạt động 1 : Quan sát và nhận xét ( 4' ) - Giới thiệu bài : Cho HS hát bài đố quả - Giới thiệu một vài loại quả: + Kể tên các loại quả bày mẫu ? - Đặc đIểm, hình dáng của các loại quả đó ? - Màu sắc của các quả đó ? * GV tóm tắt đặc đIểm về hình dáng, màu sắc một số loại quả, nêu mục đích của bài vẽ quả. - HS để đồ dùng học tập lên bàn - Học sinh quan sát trả lời : - Quả cam, quả nho, táo . - Có dạng hình tròn. - Cam màu vàng cam, nho màu tím, táo màu đỏ. b. Hoạt động 2: Cách vẽ ( 7' ) * Đặt mẫu ở vị trí thích hợp - Hớng dẫn: + So sánh ớc lợng chiều ngang và chiều cao của - Quan sát mẫu vẽ và nhận xét: - Qủa cam, táo nằm trong khung hình vuông, chùm nho nằm trong khung hình chữ nhật. - Quan sát GV vẽ mẫu. Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 5 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn mẫu để tìm ra khung hình chung. + Phác hình quả. + Sửa hình cho giống mẫu. + Vẽ màu theo ý thích. A b c d 3 : Hoạt động 3 : Thực hành ( 17' ) - Cho Hs quan sát một số bài vẽ đẹp của HS năm trớc. - Yêu cầu HS nhắc lại các bớc vẽ ? - Quan sát HS làm bài, hớng dẫn bổ sung . - Lu ý HS bố cục giấy cho cân đối. d. Hoạt động 4 : Nhận xét và đánh giá ( 4' ) - Học sinh đặt mẫu theo nhóm để vẽ. - Trả lời. - Làm bài - Trình bày bài vẽ của HS lên bảng. - Gợi ý để HS nhận xét bài. - GV bổ sung, xếp loại các bài theo các mức độ : A; A+ - Cùng GV trình bày . - HS nhận xét, nếu ý kiến của bản thân. - Chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau. - Quan sát quang cảnh trờng học - Ghi nhớ 4/ Củng cố- Dặn dò: - Hệ thống kiến thức bài học. - Chuẩn bị cho bài học sau: Đề tài: Trờng em ************************************************ Ngày soạn : Ngày giảng : Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 6 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn (Tiết 4) Bài 4 : Vẽ tranh Đề tàI: Trờng em I/ Mục tiêu: - Học sinh biết tìm chọn nội dung phù hợp với đề tài. - Biết cách vẽ và vẽ đợc tranh về đề tàI Trờng em. - Hs thêm yêu mến trờng lớp. II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Tranh của Hs về đề tài nhà trờng. - Phấn màu. - Hình gợi ý cách vẽ tranh. 2/ Học sinh: - Vở tập vẽ. - Màu vẽ, chì, tẩy, III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu. Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 7 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ ( 2 ) - Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 2. Bài mới - Giới thiệu bài : (1p ) Yêu cầu HS hát bàI " Em yêu trờng em " sau đó GV dẫn dắt vào nội dung bài a. Hoạt động 1: Tìm , chọn nội dung đề tài (4p ) - Treo tranh mẫu và đặt câu hỏi: - Trong tranh vẽ những cảnh gì ? - Các hình ảnh nào thể hiện đợc nội dung chính trong tranh ? - Với vẽ về đề tài Trờng em thì ta có thể vẽ những cảnh gì ? - Cách sắp xếp hình ảnh, vẽ màu nh thế nào để làm rõ nội dung ? b. Hoạt động 2 : Cách vẽ tranh ( 7p ) - HS để đồ dùng lên bàn Học sinh quan sát trả lời : - Cảnh trờng học. - Nhà, sân chơI, cây cối, cột cờ, học sinh, vờn hoa. - Cảnh trong lớp học, giờ ra chơI , giờ lao động, hoạt động tập thể. - Hình ảnh chính vẽ chiếm nhiều diện tích và vẽ màu nổi bật. - Gợi ý để HS chọn nội dung phù hợp với khả năng: - Có thể vẽ những cảnh gì ? Hoặc những hoạt động gì ? * Chọn hình ảnh chính, phụ sao cho rõ nội dung sau đó: - Phác hình ảnh chính, phụ. - Khi phác hình ảnh chính, phụ cần chú ý gì ? * Giáo viên minh hoạ bảng: - Phác xong hình rồi ta làm gì ? - Vẽ màu nh thế nào ? a b c d c. Hoạt động 3 :Thực hành ( 7 ) - Cảnh vui chơI ở sân trờng. - Cảnh đI học, giờ học tập trên lớp, sân trờng ngày lễ, lao động trồng cây ở trờng . - Cân đối với tờ giấy, hình ảnh chính cần rõ ràng để thể hiện đợc nội dung đề tài. - Học sinh quan sát. -Sửa hình và vẽ màu - Vẽ màu theo ý thích, tơI sáng, phù hợp nội dung. . - GV quan sát và hớng dẫn bổ sung. - Nhắc nhở HS cách sắp xếp hình ảnh cho cân đối. - Gợi ý HS tìm hình dáng, động tác của nhân vật trong tranh và tìm màu cho phù hợp. d : Hoạt động 4: Nhận xét và đánh giá ( 4p ) - Vẽ bài - Gợi ý để HS nhận xét. - Bổ sung ý kiến và xếp loại * Củng cố- dặn dò: - Củng cố bài. Quan sát các bài vẽ, nhận xét và xếp loại. - Chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau. Lắng nghe. 8 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn 4/ Củng cố- Dặn dò: - Hệ thống kiến thức bài học. - Chuẩn bị cho bài học sau: Nặn hoặc vẽ, xé dán hình quả. ***************************************** Ngày soạn : Ngày giảng : (Tiết 5) Bài 5 : Tập nặn tạo dáng tự do. Nặn hoặc vẽ, xé dán hình quả. I/ Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đợc hình khối của một số quả. - Biết cách nặn và nặn đợc một vàI quả gần giống với mẫu. - Thấy dợc vẻ đẹp của các loại quả, trái cây II/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: - Tranh, ảnh một số loại quả có màu sắc và hình dáng đẹp. - Quả thực làm mẫu: Táo , cam, chuối. - Bài nặn quả của HS. 2/ Học sinh: - Đất nặn hoặc giấy mầu. - Giấy, VTvẽ, màu III/ Các hoạt động dạy - học chủ yếu. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Kiểm tra bài cũ ( 2 ) - Kiểm tra đồ dùng của học sinh 2. Bài mới - Giới thiệu bài: (1p ) Dùng tranh, ảnh để giới thiệu. a. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét ( 4 phút ) - Gíơi thiệu một vài loại quả: -Nêu tên của quả? Những quả này có đặc đIểm, hình dáng và màu sắc nh thế nào ? -Em thích nặn hay xé dán quả nào ? - Để đồ dùng cho Gv kiểm tra. - Quan sát và trả lời: -Quả cam, chuối, táo. Cam và táo có dạng hình tròn, chuối thì dài . Cam màu vàng, chuối màu vàng hoặc xanh, táo chín màu đỏ. Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 9 Năm học: 2010- 2011 Trờng TH & THCS Đồng Sơn b. Hoạt động 2 : Cách nặn quả ( 4 phút ) - Hớng dẫn HS: - Nhào đất cho dẻo. - Nặn thành khối có dáng quả trớc. - Nắn, gọt cho giống với mẫu. - Sủa hoàn chỉnh và gán kết các chi tiết nh lá, cuống. a b c d c. Hoạt động 3 : Thực hành ( 17 phút ) * Lu ý HS chọn màu đất cho giống với màu quả. - Cho Hs quan sát một số bài nặn của HS lớp trớc. - yêu cầu HS kê đất nặn lên bảng con. * GV quan sát và hớng dẫn bổ sung. d. Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá ( 4 phút ) - Gợi ý để HS nhận xét: + BàI nào đẹp ? bài nào cha đẹp ? Vì sao ? - Bổ sung và xếp loại. + Nhận xét tiết học. Quan sát G làm mẫu Quan sát mẫu và nặn. - Quan sát và nhận xét các bài. - Cùng GV nêu ý kiến xếp loại. 4/ Củng cố- Dặn dò: - Hệ thống kiến thức bài học. - Chuẩn bị cho bài học sau: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông. ***************************************** Giáo viên soạn: Nguyễn Xuân Quảng Giáo án mĩ thuật lớp 3 10 . trờng? * Tranh 1: Chăm sóc cây xanh * Tranh 2: Chúng em với cây xanh - HS để đồ dùng lên bàn - Quan sát tranh. - Tìm ra đề tài trong tranh. - Xem tranh, trả. riêng của mình về tranh đó - Đánh giá tiết học. - Tập quan sát, nhận xét tranh, su tầm thêm tranh. - Tiếp thu. - Nhắc lại cách xem tranh thiếu nhi vui chơi.
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an mi thuat lop 3, giao an mi thuat lop 3, giao an mi thuat lop 3

Bình luận về tài liệu giao-an-mi-thuat-lop-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP