ĐỀ KIẾN NGHỊ NGỮ VĂN 7

11 121 0 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 22:11

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS THỦ THIÊM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( ĐỀ KIẾN NGHỊ) Năm học: 2010-2011 Môn: Ngữ văn 7 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. CÂU HỎI ( 3đ) 1. Chép thuộc lòng bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. (1đ) Nêu nội dung ý nghóa của bài thơ. (1đ) 2. Điền vào chỗ trống các từ trái nghóa để hoàn thành các câu thành ngữ sau (1đ) - Gần nhà …… ngõ - Bên ……. bên khinh. - Buổi đực buổi……. - Chân ướt chân…… II. TỰ LUẬN (7 đ) 1. Viết đoạn văn ngắn ( 6 – 8 câu) phát biểu cảm nghó của em về bài ca dao sau: “ Công cha như núi ngất trời Nghóa mẹ như nước ở ngoài biển Đông Núi cao, biển rộng mênh mông Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi” ( 2đ) 2. Viết bài văn biểu cảm về người mà em yêu quý nhất. (5 đ) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I. CÂU HỎI (3 đ) 1. Học sinh chép lại nguyên văn bài thơ: 1đ Sai 2 lỗi chính tả: - 0.25đ - Nêu được nội dung, ý nghóa bài thơ: * Tình yêu thiên nhiên 0.5đ * Lòng yêu nước của Bác 0.5đ. 2. - Gần nhà …… ngõ - Bên ……. bên khinh. - Buổi đực buổi……. Chân ướt chân…… II. TỰ LUẬN ( 7đ) 1. HS viết đoạn văn nêu được cảm nghó của mình về bài ca dao tình cảm gia đình: Bài ca dao nhắc ta nhớ đến công ơn to lớn của cha mẹ. Bổn phận làm con phải ghi nhớ công ơn trời biển ấy. 2đ GV cân nhắc trên bài làm thực tế của HS. 2. Làm văn: - Kiểu bài: Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm. - Nội dung: Người mà em yêu quý nhất. ĐIỂM 4-5 Nắm vững u cầu loại thể. Trình bày đúng, đủ nội dung u cầu của đề. Diễn đạt tốt, có cảm xúc, có những suy nghĩ riêng. Có thể mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ. Chữ viết rõ ràng, sạch đẹp. ĐIỂM 2-3 Nắm được u cầu loại thể. Trình bày được ½ nội dung u cầu của đề. Diễn đạt khá, trung bình. Có thể mắc 4-5 lỗi diễn đạt. ĐIỂM 01 Khơng nắm được u cầu loại thể. Diễn đạt yếu. Chỉ làm đúng mở bài hoặc chỉ ghi đúng một đoạn ngắn trong thân bài. ĐIỂM 00 Trình bày khơng đúng một ý nào. Để giấy trắng PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS AN PHÚ ĐỀ KIẾN NGHỊ THI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN NGỮ VĂN KHỐI 7 Thời gian:90 phút Câu 1 : (2đ) a.Viết thuộc lòng phần phiên âm bài thơ “Sông núi nước Nam”. (1đ) b.Nêu ý nghóa của bài thơ “Sông núi nước Nam” . (1đ) Câu 2: (3đ) a.Xác đònh từ trái nghóa trong câu ca dao sau:(1đ) Chò em như chuối nhiều tàu, Tấm lành che tấm rách,đừng nói nhau nhiều lời. b.Viết đoạn văn ngắn(6-8 câu) tả cảnh quê hương em, trong đó có sử dụng từ láy.(2đ) Câu 3: (5đ) Cảm nghó về người thân(ông, bà,cha,mẹ,anh,chò,bạn,thầy giáo …). ĐÁP ÁN –BIỂU ĐIỂM KHỐI 7 Câu 1 : (2đ) a.HS chép đúng phiên âm bài”Sông núi nước Nam”(1đ) +HS chép sai 2 lỗi chính tả -0.25đ. +HS chép sai, thiếu 1 lỗi từ -0.25đ. b.HS nêu đúng nội dung bài(1đ) +Bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt,giọng thơ dõng dạc đanh thép,Sông núi nước Nam là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên khẳng đònh chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược. Câu 2: (3đ) a.HS xác đònh được từ trái nghóa:lành,rách.(1đ) b.HS viết đúng số câu, đúng chủ đề.(1đ) +HS có sử dụng từ láy.(1đ) Câu 3: HS nắm vững yêu cầu,vận dụng cách làm bài văn biểu cảm về người. +Điểm 4 -5:Nắm vững yêu cầu loại thể .Diễn đạt tốt ,có cảm xúc ,có những suy nghó riêng .Có thể mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ .Chữ viết sạch ,đẹp ,rõ ràng. +Điểm 2 -3: Nắm vững yêu cầu loại thể .Diễn đạt khá ,trung bình .Có thể mắc 4 -5 lỗi diễn đạt . +Điểm 1: Không nắm vững yêu cầu loại thể .Diễn đạt yếu .Chỉ làm đúng mở bài hoặc thêm một đoạn ngắn trong thân bài . +Điểm 00: Để giấy trắng Trường THCS Bình An ĐỀ KIỀN NGHỊ HỌC KÌ 1 - MƠN: NGỮ VĂN 7 - THỜI GIAN: 90PHÚT I. Câu hỏi – bài tập (5đ) 1) Chép thuộc lòng bài thơ “Cảnh khuya” của tác giả Hồ Chí Minh. Nêu hồn cảnh sáng tác và nội dung của bài thơ? (2đ) 2) Tìm từ sai và thay thế từ sai đó trong những câu sau đây: (1đ) a) Chiếc áo xanh là trang bò của thanh niên tình nguyện. b) Nếu bạn cứ chây lười trong học tập thì hệ quả sẽ khó lường. 3) Viết đoạn văn ( 6- 8 câu) về chủ đề gia đình trong đó có sử dụng từ láy và từ đồng âm. Gạch dưới các từ đó. (2đ) II. Tự luận (5đ) Cảm nghĩ về mái trường thân u của em. ĐÁP ÁN ĐỀ KIẾN NGHỊ HKI- MƠN: NGỮ VĂN 7 I. Câu hỏi – bài tập (5đ) 1) Chép đúng bài thơ: 1đ - Sai 2 lỗi từ: trừ 0.25đ - Sai 3 lỗi chính tả: trừ 0.25đ - Sai, thừa, thiếu: trừ 0.25đ Nêu được hồn cảnh sáng tác: trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (0.5đ) Nội dung bài thơ gồm: - Miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc (0.25đ) - Thể hiện tình u với thiên nhiên, lòng u nước sâu nặng. (0.25đ) 2) Tìm từ sai và thay thế - Tìm và sửa đúng mỗi câu: 0.5đ a) trang bò thay bằng trang phục b) hệ quả thay bằng hậu quả 3) Viết đoạn văn - Đủ số câu: 0.5đ - Có từ láy, từ đồng âm: 1đ - Đúng chủ đề: 0.5đ II. Tự luận (5đ) - Bài viết phải nêu rõ những tình cảm dành cho đối tượng, bên cạnh đó phải có những yếu tố miêu tả ghi lại những chi tiết nổi bật nhất về đối tượng nhằm khơi gợi cảm xúc. - HS có thể kể lại 1 vài kỉ niệm ấn tượng nhất gắn với đối tượng thơng qua tự sự nhằm bộc lộ cảm xúc. - Bố cục 3phần, trình bày rõ ràng, diễn đạt mạch lạc. GV tùy vào bài làm cụ thể của HS cho điểm phù hợp. 5 điểm: - Bài văn có bố cục rõ ràng, cân đối. - Đảm bảo nội dung, u cầu của đề bài. - Có suy nghĩ riêng thể hiện tình cảm chân thành, sâu sắc. - Diễn đạt mạch lạc, có thể sai 1, 2 lỗi chính tả. 3 - 4điểm: - Bài văn có bố cục cân đối. - Đúng nội dung, u cầu của đề bài, đảm bảo có các ý chính. - Diễn đạt rõ ràng, có thể mắc 2 – 3 lỗi chính tả. 1 - 2 điểm: - Bài làm sơ sài, khơng làm nổi bật được tình cảm, cảm xúc với đối tượng. - Nghiêng về tự sự hoặc miêu tả. - Chỉ làm một phần nhỏ của bài. - Viết lan man, diễn đạt lủng củng. 0 điểm: Bỏ giấy trắng. Phòng GD-ĐT Quận 2 Trường THCS Giồng Ơng Tố ĐỀ THI HỌC KÌ Il MƠN: NGỮ VĂN LỚP 7 THỜI GIAN: 9O phút NĂM HỌC :2010-2011 Câu 1 (2 điểm) a/Chép thuộc lòng bài thơ “Cảnh Khuya”của Hồ Chí Minh? (1 điểm) b/Nêu hồn cảnh sáng tác và nội dung của bài thơ? (1 điểm) Câu 2 (3 điểm) a/Xác đònh từ đồng nghóa, từ trái nghóa, trong các ví dụ sau: (gạch chân) (1 điểm) • . Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. • Tuổi lên mười con vẽ dòng sông, Sông không thẳng, có khúc bồi, khúc lở b/Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng từ đồng âm (5-7 câu)chủ đề tự chọn (2 điểm) Câu 2 ( 5điểm) Nêu cảm nghĩ của em về một người thân trong gia đình ĐÁP ÁN Câu 1 (2 điểm) a/Chép thuộc lòng bài thơ (1 điểm) b/Nêu đúng hồn cảnh sáng tác . (0.5 điểm) Nêu đúng nội dung bài thơ (0.5 điểm) Câu 2 (3 điểm) a/ Xác định đúng từ đồng nghĩa “non,núi” (0.5 điểm) Xác định đúng từ trái nghĩa “khúc bồi,khúc lở” (0.5 điểm) b/ (2 điểm) - Viết đúng nội dung - Số câu ,cách diễn đạt . - Có sử dụng từ đồng âm Câu 3(5 điểm) Điểm 4-5: - Nắm vững u cầu thể loại - Trình bày đúng,đủ nội dung ,u cầu của đề . - Diễn đạt tốt ,có cảm xúc,có những suy nghĩ riêng - Có thể mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ - Chữ viết sạch,đẹp,rõ. Điểm 2-3: - Nắm vững u cầu thể loại - Trình bày đúng .đủ nội dung ,u cầu của đề - Diễn đạt khá - Có thể mắc 4,5 lỗi diễn đạt. Điểm 1: - Khơng nắm vững u cầu thể loại - Diễn đạt yếu - Chỉ làm đúng mở bài hoặc chỉ viết một đoạn ngắn trong thân bài. Điểm oo: - Trình bày khơng đúng một ý nào . - Để giấy trắng. PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐỀ THI KIẾN NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2010- 2011 Mơn : Ngữ Văn 7 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2điểm) a) Viết 1 bài ca dao về chủ đề “Tình yêu quê hương, đất nước, con người”. (1điểm) b) Trình bày nghệ thuật và nội dung bài thơ “Nam quốc sơn hà” (1điểm) Câu 2: (3điểm) a) Chỉ ra và nêu công dụng của đại từ trong đoạn văn sau: (1 điểm) “Xe đã đến . Thôi . Chào tất cả các bạn, tôi đi” b) Viết đoạn văn (6-8 câu) trình bày những suy nghó của em về văn bản “Cổng trường mở ra”. (2điểm) Câu 3: (5điểm) Viết bài văn biểu cảm về một món đồ chơi mà em yêu thích. ---------------------------Hết------------------------------- PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIẾN NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NGỮ VĂN 7 Câu 1: (2 điểm) a) Viết đúng ca dao về “Tình yêu quê hương đất nước, con người” (1 điểm) +Sai 1 từ: - 0.25đ +Sai 2 lỗi chính tả: -0.25đ b) Nghệ thuật và nội dung văn bản “Nam quốc sơn hà”: (1 điểm) + Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ đanh thép. + Là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên khẳng đònh chủ quyền về lãnh thổ đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược. Câu 2: (3 điểm) a) Đại từ: (1 điểm) + “các bạn”: dùng để trỏ người (0.5đ) + “tôi” dùng để trỏ người (0.5đ) b) Học sinh viết đúng nội dung, hình thức đoạn văn. (2 điểm) Câu 3: (5 điểm) -Điểm 4-5: +Nắm vững u cầu thể loại +Trình bày đúng, đủ nội dung, u cầu của đề. +Diễn đạt tốt, có cảm xúc, có những suy nghĩa riêng. +Có thể mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ. +Chữ viết sạch, đẹp, rõ. -Điểm 2-3: +Nắm vững u cầu thể loại +Trình bày đúng, đủ nội dung, u cầu của đề. +Diễn đạt khá. +Có thể mắc 4,5 lỗi diễn đạt. -Điểm 1: +Khơng nắm vững u cầu thể loại. +Diễn đạt yếu. +Chỉ làm đúng mở bài hoặc chỉ viết một đoạn ngắn trong thân bài. -Điểm 00: +Trình bày khơng đúng một ý nào. +Để giấy trắng. TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI ĐỀ THI KIẾN NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2010- 2011- MÔN: NGỮ VĂN 7- THỜI GIAN: 90 PHÚT Câu 1 ( 2 điểm) a. Chép thuộc lòng bài thơ “Nam quốc sơn hà” ( phiên âm). (1đ) b. Cho biết nội dung, nghệ thuật của bài thơ trên. ( 1đ) Câu 2 ( 3đ) a. Xác định cặp từ trái nghĩa có trong bài ca dao sau: - Nước non lận đận một mình, Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. Ai làm cho bể kia đầy Cho ao kia cạn, cho gầy cò con? b. Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu ( chủ đề tự chọn), trong đó có sử dụng cặp từ đồng âm. Câu 3 ( 5 đ ) Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những “người lái đò” đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai. ĐÁP ÁN Câu 1 a. Học sinh chép đủ, đúng bài thơ theo yêu cầu của đề bài ( 1đ) - Học sinh chép thiếu, sai từ trừ 0.25 đ - Học sinh chép sai 2 lỗi chính tả trừ 0.25 đ b. Học sinh trình bày đúng nội dung và nghệ thuật của bài thơ trên ( 1đ) - Nội dung: Là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên khẳng định chủ quyền về lãnh thổ của đất nước và nêu cao ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước mọi kẻ thù xâm lược. - Nghệ thuật: Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ dõng dạc, đanh thép. Câu 2 a. Cặp từ trái nghĩa: lên – xuống ( 0.5đ) Đầy – cạn ( 0.5đ) b. Viết đúng yêu cầu của đề, diễn đạt mạch lạc, có cảm xúc - Đúng số câu ( 0.5 đ) - Đúng nội dung, diễn đạt tốt ( 0.5đ ) - Sử dụng cặp từ đồng âm 1đ. Câu 3 Yêu cầu: Thể loại: Biểu cảm Đối tượng biểu cảm: thầy cô + Điểm 4- 5 - Nắm vững yêu cầu thể loại - Trình bày đúng, đủ nội dung yêu cầu - Diễn đạt tốt, có cảm xúc cá nhân - Có thể mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ. - Chữ viết sạch sẽ, rõ ràng. + Điểm 2- 3 - Nắm vững yêu cầu thể loại - Trình bày đúng, đủ nội dung yêu cầu - Diễn đạt khá, cảm xúc thiếu chân thành - Diễn đạt thiếu mạch lạc. + Điểm 1 - Không nắm vũng yêu cầu thể loại - Diễn đạt yếu. - Chỉ làm mở bài hoặc chỉ viết một đoạn văn ngắn trong thân bài. + Điểm 00 - Trình bày không đúng một ý nào - Để giấy trắng. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ ĐỀ KIẾN NGHỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn: Ngữ văn 7 Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1: (2 điểm) a) Chép lại nguyên văn bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh. (1 điểm) b) Nêu nội dung, ý nghĩa của bài thơ. (1 điểm) Câu 2: (3 điểm) a) Thế nào là thành ngữ? Cho 2 ví dụ về thành ngữ, nêu ý nghĩa của chúng. (1 điểm) b) Viết một đoạn văn ngắn (6 – 8 câu), nói lên suy nghĩ của em về công ơn của thầy cô, trong đó có sử dụng ít nhất một thành ngữ thích hợp. (2 điểm) Câu 3: (5 điểm) Cảm nghĩ về người thân. ĐÁP ÁN NGỮ VĂN 7 Câu 1: (2 điểm) a) HS chép lại đúng nghuyên văn bài thơ. (1 điểm) - Sai từ 2 lỗi chính tả trở lên -0,25đ - Sai 1 lỗi từ -0,25đ b) Nêu đúng nội dung ý nghĩa của bài thơ. (1 điểm) Câu 2: (3 điểm) a) - Nêu đúng khái niệm về thành ngữ. (0,5đ) - Cho và nêu đúng được ý của 2 thành ngữ (0,5đ) b) - Viết được đoạn văn đủ số câu, đúng nội dung yêu cầu (2đ) - Có sử dụng thành ngữ thích hợp (0,5đ) - Lời văn hay, lưu loát, có cảm xúc (0,5đ) Câu 3: (5 điểm) TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM ĐIỂM 4-5 Nắm vững yêu cầu loại thể. Trình bày đúng, đủ, nội dung yêu cầu của đề. Diễn đạt tốt, có cảm xúc, có những suy nghĩ riêng. Có thể mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ. Chữ viết sạch, đẹp, rõ ràng. ĐIỂM 2-3 Nắm vững yêu cầu loại thể. Trình bày đúng, đủ nội dung yêu cầu của đề. Diễn đạt khá. Có thể mắc 4->5 lỗi diễn đạt. ĐIỂM 1 Không nắm vững yêu cầu loại thể. Diễn đạt yếu. Chỉ làm đúng mở bài hoặc chỉ ghi đúng một đoạn ngắn trong thân bài. ĐIỂM 0 Trình bày không đúng một y nào. Để giấy trắng. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI ĐỀ KIẾN NGHỊ THI HỌC KỲ I MÔN : NGỮ VĂN 7 Câu 1 (2đ ) Thế nào là ca dao ? Viết một câu ca dao về tình cảm gia đình và nêu ý nghĩa câu ca dao đó Câu 2 (1đ ) Đặt câu với các cặp quan hệ từ sau: _Nếu…………………………….thì…… _Vì………………………………nên……. _Tuy…………………………….nhưng…… _Không những………………….mà còn…… Câu 3 (2đ) Viết một đoạn vă từ 6->8 câu trình bày cảm nhận của em về thân phận người phụ nữ qua bài thơ “ Bánh Trôi Nước” (Hồ Xuân Hương) trong đó có sử dụng cặp từ trái nghĩa và gạch dưới cặp từ trái nghĩa đó Câu 4 (5đ) Đề: Cảm nghĩ về người thân ( ông , bà , cha , mẹ , anh , chị , em…… ) PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI ĐÁP ÁN(TML) MÔN : NGỮ VĂN 7 Câu 1 _Viết đúng khái niệm ca dao (1đ) _Viết một bài ca dao về tình cảm gia đình và giải thích được ý nghĩa (1đ) Câu 2 _Đặt câu đúng với mỗi cặp quan hệ từ (0,5đ) Câu 3 _Viết đúng chủ đề (1đ) _Đúng số câu quy định (0,5đ) _Có sử dụng cặp từ trái nghĩa và gạch dưới (0,5đ) Câu 4 Điểm 4 -5 . DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN 2 TRƯỜNG THCS THỦ THIÊM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I ( ĐỀ KIẾN NGHỊ) Năm học: 2010-2011 Môn: Ngữ văn 7 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. CÂU HỎI. ĐỊNH CỦA ĐỀ THI KIẾN NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC: 2010- 2011 Mơn : Ngữ Văn 7 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2điểm) a) Viết 1 bài ca dao về chủ đề “Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIẾN NGHỊ NGỮ VĂN 7, ĐỀ KIẾN NGHỊ NGỮ VĂN 7, ĐỀ KIẾN NGHỊ NGỮ VĂN 7

Bình luận về tài liệu de-kien-nghi-ngu-van-7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP