Tu nhien xa hoi - lop 2

Jeff Bezos
Jeff Bezos(11313 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 189
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 20:11

Mô tả: Trửụứng Tieồu hoùc Myừ An Các thành viên trong nhà trường Th nm ngy 26 thỏng 8 nm 2010 BI 16: Tự nhiên xã hội Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa Quan sát các tranh ở trang 34, 35; tho lun nhúm rồi cho bi t : Người trong tranh là ai và họ làm công việc gỡ? 4 6 Chỉ và nói về các thành viên trong nhà trường 1 2 5 3 Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 1 Cô Hiệu trưởng Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 2 Cô giáo Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 3 Bác bảo vệ Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 4 C« y t¸ Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 5 Bác lao công Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2009 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 6 Nhân viên thư viện . tháng 12 năm 20 09 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 2 Cô giáo Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 20 09. tháng 12 năm 20 09 Tự nhiên và xã hội Các thành viên trong nhà trường. Hoạt động 1: Làm việc với sách giáo khoa. 4 C« y t¸ Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 20 09

— Xem thêm —

Xem thêm: Tu nhien xa hoi - lop 2, Tu nhien xa hoi - lop 2, Tu nhien xa hoi - lop 2

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tu-nhien-xa-hoi-lop-2

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.267068862915 s. Memory usage = 18.45 MB