Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(9696 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 58
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 18:11

Mô tả: a) 3+5 =? b) 3.5 =? c) 5–3 =? d) 3–5 =? 15 8 ? 2 Những con số này có ý nghĩa gì? Vì sao ta cần đến số có dấu “–” đằng trước? 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Làm quen với Làm quen với số nguyên âm số nguyên âm Bài 1 Bài 1 Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng số với dấu trừ “–”đằng trước như :–1; –2; –3; –4 Số nguyên âm Số -1 -2 -3 -4 Cách đọc Âm một (Trừ một) Âm hai (Trừ hai) Âm ba (Trừ ba) Âm bốn (Trừ bốn) 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi 20 0 C 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi 0 0 C 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi -10 0 C 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi -20 0 C . đến số có dấu “–” đằng trước? 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Làm quen với Làm quen với số nguyên âm số nguyên âm Bài 1 Bài 1 Trong thực tế, bên cạnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am, Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am, Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.1288189888 s. Memory usage = 17.56 MB