Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(11616 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 97
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 18:11

Mô tả: a) 3+5 =? b) 3.5 =? c) 5–3 =? d) 3–5 =? 15 8 ? 2 Những con số này có ý nghĩa gì? Vì sao ta cần đến số có dấu “–” đằng trước? 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Làm quen với Làm quen với số nguyên âm số nguyên âm Bài 1 Bài 1 Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng số với dấu trừ “–”đằng trước như :–1; –2; –3; –4 Số nguyên âm Số -1 -2 -3 -4 Cách đọc Âm một (Trừ một) Âm hai (Trừ hai) Âm ba (Trừ ba) Âm bốn (Trừ bốn) 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi 20 0 C 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi 0 0 C 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi -10 0 C 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Đọc chỉ số ghi trên nhiệt kế khi nó thay đổi -20 0 C . đến số có dấu “–” đằng trước? 0 -10 -20 -30 10 20 30 40 50 60 o C Làm quen với Làm quen với số nguyên âm số nguyên âm Bài 1 Bài 1 Trong thực tế, bên cạnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am, Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am, Thao giang:Bai1 Lam quen voi so nguyen am

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu thao-giang-bai1-lam-quen-voi-so-nguyen-am

Đăng ký

Generate time = 0.188657999039 s. Memory usage = 18.45 MB