so sanh ADN va ARN

1 649 5 Gửi tin nhắn cho André-Marie Ampère
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 18:11

**Giống nhau: a, Cấu tạo: _ Đều là những đại phân tử, có cấu trúc đa phân. _ Đều được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học: C, H, O, N và P. _ Đơn phân đều là các nuclêôtit. Có cùng 3 trong 4 loại nu giống nhau là: ađênin, guanin và xitozin. _ Giữa các đơn phân có các liên kết cộng hóa trị tạo thành mạch. b, Chức năng: đều có chức năng trong quá trình tổng hợp prôtêin để truyền đạt thông tin di truyền. ** Khác nhau: a, Cấu trúc: + ADN (theo Watson và Crick 1953): - Gồm 2 mạch polinuclêotit xoắn đều, ngược chiều nhau. - Số lượng đơn phân lớn (hàng triệu). Có 4 loại đơn phân chính: A, T, G, X. - Đường kính: 20A, chiều dài vòng xoắn 34A (gồm 10 cặp nu cách đều 3,4A). - Liên kết trên 2 mạch theo NTBS bằng liên kết hiđrô ( A vs T 2 lk; G vs X 3 lk). - Phân loại: dạng B, A, C, T, Z. - ADN là cấu trúc nằm trong nhân. + ARN: - một mạch poliribnucleotit dạng thẳng hoặc xoắn theo từng đoạn. - Số lượng đơn phân ít hơn (hàng trăm, hàng nghìn). Có 4 loại đơn phân chính: A, U, G, X - Tùy theo mỗi loại ARN có cấu trúc và chức năng khác nhau. - Liên kết ở những điểm xoắn (nhất là rARN): A vs U 2lk; G vs X 3 lk. - Phân loại: mARN, tARN, rARN. - ARN sau khi được tổng hợp sẽ ra khỏi nhân thực hiện chức năng. b, Chức năng: + ADN: - có tính đa dạng và đặc thù là cơ sở hình thành tính đa dạng, đặc thù của các loài sinh vật. - lưu giữ bảo quản thông tin di truyền. - quy định trình tự các ribônucletit trên ARN ----> quy định trình tự a.a của prôtêin. - Những đột biến trên ADN có thể dẫn đến biến đổi kiểu hình. + ARN: (tùy từng loại có chức năng riêng): - truyền đạt thông tin di truyền (mARN). - Vận chuyển a.a đến nơi tổng hợp prôtêin (dịch mã). - Sau quá trình dịch mã, mARN biến mất, không làm ảnh hưởng đến kiểu hình . loại ARN có cấu trúc và chức năng khác nhau. - Liên kết ở những điểm xoắn (nhất là rARN): A vs U 2lk; G vs X 3 lk. - Phân loại: mARN, tARN, rARN. - ARN. các ribônucletit trên ARN ----> quy định trình tự a.a của prôtêin. - Những đột biến trên ADN có thể dẫn đến biến đổi kiểu hình. + ARN: (tùy từng loại
- Xem thêm -

Xem thêm: so sanh ADN va ARN, so sanh ADN va ARN, so sanh ADN va ARN

Bình luận về tài liệu so-sanh-adn-va-arn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP