Đề kiểm tra Học kì I_Lịch sử lớp 5_1

Aristarchus
Aristarchus(11472 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 69
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 18:11

Mô tả: Trường :……………………………. ĐIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Họ và tên: ………………………… MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 5 Lớp :………………………………… THỜI GIAN : 40 phút. Câu 1. Hãy nối tên các nhân vật lịch sử ở cột A với tên các sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng. A B a) Trương Định 1. Phong trào Đông du b) Tôn Thất Thuyết 2. Đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà c) Nguyễn Ái Quốc 3. Không tuân lệnh vua giải tán nghĩa binh, cùng nhân dân chống quân xâm lược d) Nguyễn Trường Tộ 4. Cuộc phản công ở kinh thành Huế e) Phan Bội Châu 5. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam g) Bác Hồ 6. Đề nghị canh tân đất nước Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng. Cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX thực dân Pháp mạnh tay khai thác a/Khoáng sản, mở mang đường sá, xây dựng nhà máy, lập các đồn điền, . nhằm mục đích: A. Cướp tài nguyên, khoáng sản, bóc lột nhân công rẻ mạt B. Nâng cao đời sống cho nhân dân Việt Nam C. Làm kinh tế cho Việt Nam phát triển D. Hai bên (Pháp và Việt Nam) có lợi b/Phong trào Cần Vương bắt đầu vào năm nào? A.1883 B.1884 C.1885 D.1886 c/ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? A. Ngày 5/6/1911 tại cảng Nhà Rồng B. Ngày 6/5/1911 tại cảng Nhà Rồng C. Ngày15/6/1911 tại cảng Nhà Rồng d/ Phong trào Đông Du do ai cổ động, tổ chức? Điểm Lời phê của GV Gv coi kiểm tra:……………………… Gv chấm kiểm tra:…………………… A. Phan Đình Phùng B. Phan Chu Trinh C. Phan Bội Châu Câu 3. Em hãy điền những nội dung cần thiết vào chỗ chấm ( .) cho phù hợp khi nói về Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. a) Địa ®iÓm b) Người chủ trì: c) Kết quả của hội nghị: Câu 4. Sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ? . HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ BIỂU ĐIỂM Câu 1: (3 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm a - 3 b - 4 c - 5 d - 6 e - 1 g - 2 Câu 2: ( 2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm a/ A.Cướp tài nguyên, khoáng sản, bóc lột nhân công rẻ mạt b/ C.1885 c/ A.Ngày 5/6/1911 tại cảng Nhà Rồng d/ C. Phan Bội Châu Câu 3: (3 điểm) a/ Địa điểm: Hồng Kông(Trung Quốc) (0,5 điểm) b/ Người chủ trì: Nguyễn Ái Quốc (0,5 điểm) c/ Kết quả hội nghị: - Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt nam. (1 điểm) - Đề ra đường lối cách mạng nước ta. (1 điểm) Câu 4: (2 điểm) HS trả lời đúng mỗi ý được 1 điểm Để chống lại “giặc đói”, “giặc dốt” nhân dân ta đã làm những việc sau: - Cả nước lập “ hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm”, . dành gạo cho người nghèo và đẩy mạnh sản xuất.(1 điểm) - Phòng trào xoá nạn mù chữ được phát động, trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được đi học.(1 điểm) . . :……………………………. I M TRA CU I HỌC KÌ I Họ và tên: ………………………… MÔN LỊCH SỬ - KH I 5 Lớp :………………………………… TH I GIAN : 40 phút. Câu 1. Hãy n i tên các nhân vật lịch sử ở. 5/ 6 /19 11 t i cảng Nhà Rồng B. Ngày 6 /5/ 19 11 t i cảng Nhà Rồng C. Ngày 15 / 6 /19 11 t i cảng Nhà Rồng d/ Phong trào Đông Du do ai cổ động, tổ chức? i m L i phê

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề kiểm tra Học kì I_Lịch sử lớp 5_1, Đề kiểm tra Học kì I_Lịch sử lớp 5_1, Đề kiểm tra Học kì I_Lịch sử lớp 5_1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hoc-ki-i-lich-su-lop-5-1

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.17927289009094 s. Memory usage = 18.57 MB