Đề KT lớp 5 tuần 16

1 46 0 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 16:11

Họ và tên :. Lớp :. Bài kiểm tra tuần 16 Môn : Tiếng Việt lớp 5 - năm học 2008- 2009 Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trớc câu trả lời đúng Câu 1: - Tôi ăn 1 cơm - Bạn ấy ăn 2 ảnh A. Nghĩa gốc ăn 1 C. Nghĩa chuyển ăn 1 B. Nghĩa gốc ăn 2 D. Nghĩa chuyển ăn 2 Câu 2: Từ nào dới đây không phải là từ láy: A. Lim dim C. Xả xác B. Rối rít D. Thoăn thoắt Câu 3: Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc Chủ ngữ là: A. Lòng yêu nhà C. Lòng yêu tổ quốc, yêu miền quê B. Yêu làng xóm D. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê Câu 4 : Từ bay trong các câu Bố em cầm cái bay xây tờng nhanh thoăn thoắt. và Chiếc áo này đã bay màu. là A. Hai từ đồng âm B. Từ nhiều nghĩa Phn II : T lun Câu 5 : Viêt các cặp quan hệ từ và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì trong mỗi câu sau a) Nhờ chăm chỉ học tập mà Lan đã học tập tiến bộ rõ rệt. . b) Nếu trời ma thì chúng tôi sẽ không lao động . . Câu 6 : a) Đặt một câu có từ ăn theo nghĩa chuyển . b) Đặt một câu có từ quả theo nghĩa gốc. . . Họ và tên :. Lớp :. Bài kiểm tra tuần 16 Môn : Tiếng Việt lớp 5 - năm học 2008- 2009 Phần I: Trắc nghiệm Khoanh tròn. áo này đã bay màu. là A. Hai từ đồng âm B. Từ nhiều nghĩa Phn II : T lun Câu 5 : Viêt các cặp quan hệ từ và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì trong mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT lớp 5 tuần 16, Đề KT lớp 5 tuần 16, Đề KT lớp 5 tuần 16

Bình luận về tài liệu de-kt-lop-5-tuan-16

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP