HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(9726 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 7
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 15:11

Mô tả: VD : NaCl, MgO, CH 4 , Cl 2 …. Trong các chất trên chất nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị ? Dựa vào công thức đó ta có thể biết được hóa trị của các nguyên tố không ? Dựa vào cơ sở nào mà ta biết được ? Tiết 37: Bài 22 : HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I. HÓA TRỊ : a. Hóa trị trong hợp chất ion : Na + : Natri có điện hóa trị là 1+. VD : xét phân tử NaCl Cách ghi : ghi trị số trước, dấu điện tích sau. Cl - : clo có điện hóa trị là 1-. Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tử đó nhường hoặc nhận để tạo thành ion. Điện hóa trị = điện tích của ion đó . TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I. HÓA TRỊ : a. Hóa trị trong hợp chất ion : Na + : Natri có điện hóa trị là 1+. VD : xét phân tử NaCl Cách ghi : ghi trị số trước, dấu. ghi trị số trước, dấu điện tích sau. Cl - : clo có điện hóa trị là 1-. Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tử

— Xem thêm —

Xem thêm: HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ, HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ, HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ

Lên đầu trang
readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.29826402664185 s. Memory usage = 17.79 MB