HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ

9 45 2
Rudjer Josip Boscovich

Rudjer Josip Boscovich

Tải lên: 11,465 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 15:11

VD : NaCl, MgO, CH 4 , Cl 2 …. Trong các chất trên chất nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị ? Dựa vào công thức đó ta có thể biết được hóa trị của các nguyên tố không ? Dựa vào cơ sở nào mà ta biết được ? Tiết 37: Bài 22 : HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I. HÓA TRỊ : a. Hóa trị trong hợp chất ion : Na + : Natri có điện hóa trị là 1+. VD : xét phân tử NaCl Cách ghi : ghi trị số trước, dấu điện tích sau. Cl - : clo có điện hóa trị là 1-. Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tử đó nhường hoặc nhận để tạo thành ion. Điện hóa trị = điện tích của ion đó . TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I. HÓA TRỊ : a. Hóa trị trong hợp chất ion : Na + : Natri có điện hóa trị là 1+. VD : xét phân tử NaCl Cách ghi : ghi trị số trước, dấu. ghi trị số trước, dấu điện tích sau. Cl - : clo có điện hóa trị là 1-. Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ, HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ, HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ

Bình luận về tài liệu hoa-tri-so-oxi-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP