HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ

Rudjer Josip Boscovich
Rudjer Josip Boscovich(11466 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 37
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 15:11

Mô tả: VD : NaCl, MgO, CH 4 , Cl 2 …. Trong các chất trên chất nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị ? Dựa vào công thức đó ta có thể biết được hóa trị của các nguyên tố không ? Dựa vào cơ sở nào mà ta biết được ? Tiết 37: Bài 22 : HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I. HÓA TRỊ : a. Hóa trị trong hợp chất ion : Na + : Natri có điện hóa trị là 1+. VD : xét phân tử NaCl Cách ghi : ghi trị số trước, dấu điện tích sau. Cl - : clo có điện hóa trị là 1-. Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tử đó nhường hoặc nhận để tạo thành ion. Điện hóa trị = điện tích của ion đó . TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA I. HÓA TRỊ : a. Hóa trị trong hợp chất ion : Na + : Natri có điện hóa trị là 1+. VD : xét phân tử NaCl Cách ghi : ghi trị số trước, dấu. ghi trị số trước, dấu điện tích sau. Cl - : clo có điện hóa trị là 1-. Trị số điện hóa trị của một nguyên tố bằng số electron mà nguyên tử của nguyên tử

— Xem thêm —

Xem thêm: HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ, HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ, HÓA TRỊ - SỐ OXI HOÁ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu hoa-tri-so-oxi-hoa

Đăng ký

Generate time = 0.203709125519 s. Memory usage = 18.45 MB