Ôn từ chỉ Hoạt động- Trạng thái

16 141 2 Gửi tin nhắn cho Steve Ballmer
Steve Ballmer

Steve Ballmer

Tải lên: 11,583 tài liệu

  • Loading...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 14:11

Kính chào quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC ÔN TẬP TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG – TRẠNG THÁI Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Luyện từ và câu: Kiểm tra bài cũ: 1/ Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt một câu theo mẫu Ai làm gì?: bác nông dân, những chú gà con. - Bác nông dân đang cấy lúa . - Những chú gà con chạy lon ton bên gà mái mẹ . Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh a/ Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên. b/ Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào? 1) Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi: Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ. PHẠM HỔ Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh + Các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên là : chạy, lăn Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ Chạy như lăn tròn Trên sân, trên cỏ. PHẠM HỔ + Hoạt động chạy của những chú gà con được so sánh với hoạt động “lăn tròn” của những hòn tơ nhỏ. 1) Đọc khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi: a/ Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên b/ Hoạt động chạy của những chú gà con được miêu tả bằng cách nào? 2) Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau? a/ Con trâu đen lông mượt Cái sừng nó vênh vênh Nó cao lớn lênh khênh Chân đi như đập đất . TRẦN ĐĂNG KHOA b/ Cau cao, cao mãi Cau vươn giữa trời Như tay ai vẫy Hứng làn mưa rơi. NGÔ VIẾT DINH c/ Xuồng con đậu quanh thuyền lớn giống như đàn con nằm quanh bụng mẹ. Khi có gió, thuyền mẹ cót két rên rỉ, đám xuồng con lại húc húc vào mạn thuyền mẹ như đòi bú tí. Võ Quảng Con vật, sự vật Hoạt động Từ so sánh Hoạt động 2) Trong các đoạn trích sau, những hoạt động nào được so sánh với nhau? a) Con trâu đen b) Tàu cau c) Xuồng con (chân) đi như vươn đậu (quanh thuyền lớn) húc húc (vào mạn thuyền mẹ) như như như đập đất (tay) vẫy n ằ m ( q u a n h b ụ n g m ẹ ) đòi (bú tí) Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh - Theo em, vì sao có thể so sánh trâu đen đi như đập đất? + Vì trâu đen rất to khỏe, đi rất mạnh,đi đến đâu đất lún đến đấy nên có thể nói đi như đập đất. . bên gà mái mẹ . Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh a/ Tìm các từ chỉ hoạt động trong khổ thơ trên. b/ Hoạt động chạy của những. học sinh MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC ÔN TẬP TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG – TRẠNG THÁI Thứ bảy ngày 14 tháng 11 năm 2009 Luyện từ và câu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn từ chỉ Hoạt động- Trạng thái, Ôn từ chỉ Hoạt động- Trạng thái, Ôn từ chỉ Hoạt động- Trạng thái

Bình luận về tài liệu on-tu-chi-hoat-dong-trang-thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP