Thuc hanh : mo tom song

11 335 3
Louis-Victor de Broglie

Louis-Victor de Broglie

Tải lên: 11,406 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 11:11

TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG Kiểm tra bài cũ: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của tôm sông theo tranh sau: TIT 24: THC HNH: M V QUAN ST TễM SễNG i. Yêu cầu ii. Chuẩn bị iii. Nội dung - Củng cố kỹ thuật mổ động vật không xương sống, biết sử dụng các dụng cụ mổ. - Mổ và quan sát cấu tạo mang: nhận biết phần gốc chân ngực và các lá mang. - Nhận biết một số nội quan của tôm như: hệ tiêu hoá, hệ thần kinh, biết thu hoạch sau buổi thực hành bằng cách tập chú thích đúng cho các hình vẽ đã vẽ sẵn trong sách( H 23.1 B và H 23.3 B, C) 1. Giáo viên: - Khay mổ, dụng cụ mổ, kính lúp. 2. Học sinh: - Học kỹ các kiến thức ở bài 22. - Tôm sông sống TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 1. M v quan s¸t mang t«mổ à Bước 3: Dùng kính lúp quan sát lá mang ở gốc  nhận biết các bộ phận Các bước mổ: Bước 1: Dùng kẹp nâng và dùng kéo cắt theo đường chấm gạch Bước 2: Khẽ gỡ một chân ngực kèm lá mang gốc Lá mang Bó cơ Lá mang Đốt gốc chân ngực - Chú thích vào hình 23.1 A,B (Cụm từ chú thích: Đốt gốc chân ngực, lá mang, bó cơ) TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG Thảo luận ý nghĩa đặc điểm lá mang với chức năng hô hấp dưới nước của mang theo bảng sau: 1. Mổ và quan sát mang tôm Stt Đặc điểm lá mang Ý nghĩa 1 Bám vào gốc chân ngực 2 Thành túi mang mỏng 3 Có lông phủ - Tạo dòng nước mang ôxi hoà tan vào miệng. - Trao đổi khí dễ dàng qua thành lá mang. - Tăng cường trao đổi khí, khi chân ngực vận động. Có thể kết luận gì về đặc điểm hô hấp của tôm? - Tôm hô hấp bằng mang - Cấu tạo của mang thích nghi với đời sống trong nước của tôm TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 1. Mổ và quan sát mang tôm 2. Mổ và quan sát cấu tạo trong a. Cách mổ tôm Bước 1: Găm con tôm nằm sấp trong khay mổ bằng 4 đinh ghim (2 ở gốc râu, 2 ở tấm lái) Bước 2: Dùng kẹp nâng, dùng kéo cắt 2 đường AB và A’B’; đếngốc 2 mắt kép thì cắt đường BB’ Bước 3: Cắt hai đường AC và A’C’ xuống phía dưới Bước 4: Đổ nước ngập cơ thể tôm Bước 5: Dùng kẹp khẽ nâng tấm lưng vừa cắt bỏ ra ngoài TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 1. Mổ và quan sát mang tôm 2. Mổ và quan sát cấu tạo trong a. Cách mổ tôm b. Quan sát các hệ cơ quan * Cơ quan tiêu hóa: Quan sát mẫu mổ, đối chiếu vời hình 23.3A  Điền chú thích vào hình 23.3B 3.Dạ dày 4.Tuyến gan 6.Ruột Hệ tiêu hóa của tôm có đặc điểm gì? - Ống tiêu hóa: Miệng Thực quản  Dạ dày  Ruột  Hậu môn - Tuyến tiêu hóa: Tuyến gan (vàng nhạt) TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG 1. Mổ và quan sát mang tôm 2. Mổ và quan sát cấu tạo trong a. Cách mổ tôm b. Quan sát các hệ cơ quan * Cơ quan tiêu hóa: * Cơ quan thần kinh: Dùng kéo và kẹp gỡ toàn bộ nội tạng phần ngực và phần bụng ra (hoặc găm ngửa con tôm)  Quan sát các chi tiết cơ quan thần kinh của tôm, điền chú thích vào hình 23.3C Hạch não Vòng thần kinh hầu Khối hạch ngực Chuỗi hạch bụng Hệ thần kinh của tôm có đặc điểm gì? - Dạng chuỗi hạch, sát bụng - Gồm 2 hạch não, vòng thần kinh hầu, khối hạch ngực, chuỗi hạch bụng TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG iv. Thu ho¹ch i. Yªu cÇu ii. ChuÈn bÞ iii. Néi dung Hoµn thµnh c¸c chó thÝch ë c¸c h×nh: 23.1 B, 23.3 B,C TIẾT 24: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG H­íng dÉn vÒ nhµ - Hoµn thµnh b¸o c¸o TiÕt 25 nép. - §äc tr­íc bµi 24 SGK. - KÎ tr­íc b¶ng tr 81 SGK vµo vë. . TIẾT 2 4: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG TIẾT 2 4: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM SÔNG Kiểm tra bài c : Trình bày đặc điểm cấu tạo. B, C) 1. Giáo viên: - Khay mổ, dụng cụ mổ, kính lúp. 2. Học sinh: - Học kỹ các kiến thức ở bài 22. - Tôm sông sống TIẾT 2 4: THỰC HÀNH: MỔ VÀ QUAN SÁT TÔM
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuc hanh : mo tom song, Thuc hanh : mo tom song, Thuc hanh : mo tom song

Bình luận về tài liệu thuc-hanh-mo-tom-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP