bài 1.tổng ba góc của một tam giác

17 163 1
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 08:11

Tr­êng THCS M­êng Chµ 1. Ví dụ mở đầu. Trong đó t là thời gian tính bằng giây, s tính bằng mét . . . Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Tại đỉnh tháp nghiêng Pi-da(Pisa), ở I-ta-li-a, Ga-li-lê (G.Gallilei) đã thả hai quả cầu bằng chì có trọng lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của một vật rơi tự do. Ông khẳng định rằng, khi một vật rơi tự do ( không kể đến sức cản của không khí) , vận tốc của nó tăng dần và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật. Quãng đường chuyển động s của nó được biểu diễn gần đúng bởi công thức s = 5t 2 , Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). . . . 1. Ví dụ mở đầu. s = 5t 2 Hàm số: y = ax 2 ( a 0 ) a S = a 2 . R S =3,14R 2 t s 1 2 3 4 80 45 20 5 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. s = 5t 2 Hàm số: y = ax 2 ( a 0 ) t s 1 2 3 4 8045205 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). Trong các hàm số sau đây hàm số nào có dạng y=ax 2 (a 0): 1. y = 5x 2 2. y = (m-1)x 2 (biến x) 3. y = xa 2 (biến x) 4. y= -3x 2 5. y = - 7 x 2 6. y = a x 2 m 1 1. Ví dụ mở đầu. Hàm số: y = ax 2 ( a 0 ) Xét hai hàm số sau: y = 2x 2 và y = -2x 2 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 Điền những giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau. ?1 8 2 0 2 18 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 y=2x 2 18 Đối với hàm số y = 2x 2 ?2 8 2 x Luôn âm Luôn dương x tăng x giảm y tăng y giảm Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x 1 2 3 y=2x 2 8 Đối với hàm số y = 2x 2 ?2 2 18 x Luôn âm Luôn dương x tăng x giảm y tăng y giảm Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 Đối với hàm số y = 2x 2 ?2 8 2 0 2 18 x Luôn âm x tăng y giảm x Luôn dương x tăng y tăng Hàm số y=2x 2 nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0. Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). Đối với hàm số y = - 2x 2 ?2 x Luôn âm x tăng y tăng x Luôn dương x tăng y giảm Hàm số y= -2x 2 đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0. x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 8 2 0 2 18 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Đối với hai hàm số y = 2x 2 và y= - 2x 2 ?2 Hàm số y= -2x 2 đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0. Hàm số y=2x 2 nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0. Nếu a<0 thì hàm số đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0. Nếu a>0 thì hàm số nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0. Tổng quát, hàm số y = ax 2 (a 0) xác định với mọi x thuộc R, có tính chất sau: a>0 nghịch biến khi x<0 đồng biến khi x>0. a<0 đồng biến khi x<0 nghịch biến khi x>0. Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). . chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 Điền những giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau. ?1 8 2 0 2 18 x -3 -2 -1 0 1 2. đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 8 2 0 2 18 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Đối với hai hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 1.tổng ba góc của một tam giác, bài 1.tổng ba góc của một tam giác, bài 1.tổng ba góc của một tam giác

Bình luận về tài liệu bai-1-tong-ba-goc-cua-mot-tam-giac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP