Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

tailieuhay_689
tailieuhay_689(14691 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 814
12
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 04:15

Mô tả: BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ : Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới) (Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp sổ) 1. Tên đơn vò (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vò:…………… 2. Điện thoại:…………………………………………… Fax:………………………………………… . STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/người) 2. Phiếu giao sổ hoặc thông báo mã số sổ (01 bản) 3. Công văn giải trình lý do những trường hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a- TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản) 4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB Số HS: 310/…………………… /SO Cán bộ TNHS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT phải được ghi chính xác, đầy đủ các nội dung về nhân thân - Đơn vò sắp xếp tờ khai của từng người theo thứ tự tăng dần của mã số sổ. . BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ : Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới) (Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp. hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a- TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản) 4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB Số HS: 310/ …………………… /SO

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới, Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới, Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-ke-310-ho-so-cap-bhxh-theo-mau-moi

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.20075678825378 s. Memory usage = 18.53 MB