Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

1 881 12 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_689
tailieuhay_689

tailieuhay_689

Tải lên: 14,691 tài liệu

  • Loading...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 04:15

BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ : Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới) (Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp sổ) 1. Tên đơn vò (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vò:…………… 2. Điện thoại:…………………………………………… Fax:………………………………………… . STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/người) 2. Phiếu giao sổ hoặc thông báo mã số sổ (01 bản) 3. Công văn giải trình lý do những trường hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a- TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản) 4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB Số HS: 310/…………………… /SO Cán bộ TNHS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT phải được ghi chính xác, đầy đủ các nội dung về nhân thân - Đơn vò sắp xếp tờ khai của từng người theo thứ tự tăng dần của mã số sổ. . BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ : Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới) (Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp. hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a- TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản) 4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB Số HS: 310/ …………………… /SO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới, Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới, Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Bình luận về tài liệu bang-ke-310-ho-so-cap-bhxh-theo-mau-moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP