Bảng kê 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

tailieuhay_4389
tailieuhay_4389(14369 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 7062
78
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 04:15

Mô tả: BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………………. M đơn vị: ……………………… 2. Điện thoại:…………………………………………… Fax: ………………………………………… . STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I Danh sách điều chỉnh lao động và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu 03a-TBH, 03 bản) - Lao động tăng mới: mới ký HĐLĐ, mới tuyển dụng … hồ sơ bổ sung thêm: 1. Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Mẫu 01a-TBH, 02 bản) 2. Hợp đồng lao động, QĐ tuyển dụng, QĐ tiếp nhận … (01 bản chính /người) - Lao động giảm, điều chỉnh mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, hồ sơ bổ sung thêm: 1. Thẻ BHYT còn giá trị (01 thẻ/người) 2. QĐ nghỉ việc (hoặc thơng bo chấm dứt HĐLĐ), QĐ bổ nhiệm, QĐ nâng lương (01 bản chính /người) - Trường hợp báo tăng, giảm lao động chậm (kể cả tăng lại sau thai sản, nghỉ không lương…). hồ sơ bổ sung gồm: 1. Công văn giải trình lý do chậm báo tăng, báo giảm cho NLĐ (01 bản). 2. Hồ sơ khác: - …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… II File dữ lieu: Gửi qua IMS , Chuyển bằng đĩa , Chuyển bằng USB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số HS: 103/…………………… /THU Cán bộ TNHS TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - File dữ liệu của mẫu 03a-TBH. Ngày trả kết quả:…………./……… /200… ………… . BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 1. Tên đơn vị (hoặc cá nhân):………………………………………………………… đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu 03a-TBH, 03 bản) - Lao động tăng mới: mới ký HĐLĐ, mới tuyển dụng … hồ sơ bổ sung thêm: 1. Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH,

— Xem thêm —

Xem thêm: Bảng kê 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, Bảng kê 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc, Bảng kê 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Than Pham Ngoc Thao
Than Pham Ngoc Thao Vào lúc 01:34 pm 25/03/2015

cty minh moi thanh lap cuoi thang 11/2014. Bay gio minh nghe noi bat buoc mua bao hiem. Cac ban co biet phai lam sao khong chi cho minh voi

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bang-ke-103-ho-so-thu-bhxh-bhyt-bhtn-bat-buoc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28310084342957 s. Memory usage = 18.54 MB