BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

6 1,632 6
Trương Thị Thanh Thanh

Trương Thị Thanh Thanh

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/6 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 04:11

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   Đơn vò:Trường THCS Thạnh Đông. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH. NĂM HỌC:2007-2008.  I/. SƠ YẾU LÍ LỊCH BẢN THÂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯC GIAO. 1/. Sơ yếu lí lòch: ∗ Họ và tên: Lâm Văn Việt. ∗ Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1977. ∗ Đơn vò công tác:Trường THCS Thạnh Đông. ∗ Chức vụ: Giáo viên. ∗ Thời gian giữ chức vụ:Từ ngày 01/11/1999 đến nay. 2/. Chức năng nhiệm vụ được giao của bản thân: a/. Chức năng:  Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học theo đúng quy đònh, không cắt xén, dồn ép chương trình. Bản thân luôn chuẩn bò bài dạy chu đáo trước khi lên lớp. Trong giảng dạy truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh, đảm bảo nội dung bài dạy.  Vận dụng tốt phương pháp mới vào quá trình giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động,sáng tạo của học sinh.  Luôn đảm bảo đúng chất lượng giảng dạy và ngày giờ công, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt các phong trào lớn do nhà trường tổ chức như : văn nghệ, các hoạt động trong các lónh vực của Thể Dục Thể Thao … Bên cạnh đó việc duy trì sỉ số học sinh cũng được đảm bảo tốt trong suốt cả năm học.  Thường xuyên kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Phấn đấu đạt tỉ lệ 100% học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên, đảm bảo tỉ lệ lên lớp thẳng 100%. Nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi lớp phụ trách cao hơn so với đầu năm, phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”. b/. Nhiệm vụ được giao:  Dạy văn các lớp : 6A, 9D, 9F, chủ nhiệm lớp 9F. Với tổng số tiết được giao là19 tiết/tuần. II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯC TRONG NĂM. 1/. Tư tưởng chính trò, đạo đức, tác phong chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước:  Bản thân luôn có tư tưởng chính trò vững vàng, có đạo đức tác phong tốt, luôn thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi ở và nơi làm việc. 2/. Thực hiện quy chế chuyên môn:  Giảng dạy theo đúng chương trình quy đònh, không cắt xén, không dồn ép chương trình. Thực hiện tốt, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách. Việc chấm, trả bài, vào điểm, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh đúng theo quy đònh. 3/. Thực hiện giờ giấc, nội quy cơ quan, sinh hoạt chuyên môn:  Đảm bảo ngày giờ công, không bỏ giờ, bỏ lớp. Thực hiện tốt nội quy của nhà trường đề ra, tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ hàng tháng theo đúng tiêu chuẩn. Thực hiện tốt việc dự giờ, thao giảng khi được phân công. 4/. Chất lượng giờ dạy bộ môn:  Đảm bảo các tiết dạy của bộ môn được phân công đều đạt từ loại khá trở lên, truyền thụ đầy đủ, chính xác nội dung bài dạy cho học sinh. 5/. Chất lượng học sinh:Tổng số học sinh 03 lớp là 99 em. Học lực:  Giỏi : 09 em , đạt tỉ lệ : 9,1% .  Khá : 24 em, đạt tỉ lệ : 24,2% .  Trung bình : 66 em, đạt tỉ lệ : 66.7%.  Yếu : 0 em , đạt tỉ lệ : 0% . Hạnh kiểm :  Tốt : 87 em, đạt tỉ lệ : 87,9% .  Khá : 12 em, đạt tỉ lệ : 12,1% .  Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng : 100% .  Tỉ lệ học sinh bỏ học : 0% . 6/. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2007-2008 :  “Xây Dựng Nề Nếp Trong Việc Quản Lí Học Sinh Ở Bậc Trung Học Cơ Sở”. Với việc áp dụng sáng kiến trên, tỉ lệ học sinh cá biệt ở các lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy đã giảm nhiều hơn so với các năm học trước và đã được Hội đồng nhà trường đánh giá cao. 7/. Thực hiện tiết kiệm, bảo vệ của công, bảo vệ cơ quan đơn vò, giữ gìn bí mật, học tập nâng cao trình độ :  Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm trong công tác và trong sinh hoạt đời sống. Thực hiện việc bảo vệ cơ quan, nội bộ. Đoàn kết tốt, thực hiện tốt kỉ cương, tình thương, trách nhiệm trong công tác. Thường xuyên học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia học các chuyên đề đầy đủ. 8/. Công tác khác :  Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do nhà trường và các ban ngành tổ chức phát động. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để uốn nắn, giáo dục đạo đức cho học sinh một cách toàn diện .  Đầu năm học 2007-2008, bản thân tôi đã mạnh dạn đăng kí “Giáo Viên Dạy Giỏi” để tạo niềm tin,động lực cho sự phấn đấu của mình trong suốt cả năm học.  Ngay từ đầu năm học, tôi đã xác đònh được muốn làm tốt công tác thi đua thì bản thân cần phải tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lí luận thực tiễn, ứng dụng tiến bộ kó thuật của công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, nhằm giúp cho việc giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. III/. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯC CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM:( 3 năm ) 1/. Kết quả đã được tặng các danh hiệu thi đua:  Năm học 2004-2005: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp. Cấp ngày 10/08/2005, số QĐ 1326/QĐ-UBND.  Năm học 2005-2006: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp. Cấp ngày 30/08/2006, số QĐ 3550/QĐ-UBND.  Năm học 2006-2007: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp. Cấp ngày 02/07/2007, số QĐ 1378/QĐ-UBND. 2/. Các hình thức khen thưởng:  Năm học 2007-2008: Bản thân tôi đạt danh hiệu “ Giáo Viên Dạy Giỏi” bậc Trung Học Cơ Sở.  Giấy chứng nhận “Giáo Viên Dạy Giỏi” bậc Trung Học Cơ Sở do Trưởng Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Tân Hiệp cấp ngày 01/04/2008, số 45/GCN/2008.  Trên đây là kết quả thành tích, khen thưởng những năm qua của bản thân. Đối chiếu với Luật Thi đua, Khen thưởng đề nghò Hội đồng thi đua các cấp xem xét tặng thưởng: Bằng Khen. Thủ trưởng đơn vò Thạnh Đông, ngày 26 tháng 05 năm 2008. nhận xét và xác nhận. Người viết thành tích. Lâm Văn Việt. Phòng GD & ĐT Tân Hiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Thạnh Đông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ” NĂM HỌC: 2009 - 2010.  I/. SƠ YẾU LÍ LỊCH BẢN THÂN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ ĐƯC GIAO: 1/. Sơ yếu lí lòch:  Họ và tên: Lâm Văn Việt.  Chức vụ: Giáo Viên.  Ngày, tháng, năm sinh: 20/ 06/1977.  Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn.  Đơn vò công tác: Trường THCS Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang.  Thời gian giữ chức vụ: Từ ngày 01/11/1999 đến nay.  Danh hiệu đăng kí thi đua: “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”. 2/. Chức năng, nhiệm vụ được giao của bản thân: a/. Chức năng:  Thực hiện chương trình giảng dạy trong năm học theo đúng quy đònh, không cắt xén, dồn ép chương trình. Bản thân luôn chuẩn bò bài dạy chu đáo trước khi lên lớp. Trong giảng dạy truyền thụ đầy đủ kiến thức cho học sinh, đảm bảo tốt nội dung bài dạy.  Vận dụng tốt phương pháp mới vào quá trình giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.  Luôn đảm bảo đúng chất lượng giảng dạy và ngày giờ công, hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, thực hiện tốt các phong trào lớn do nhà trường tổ chức như : Văn nghệ; Phong trào làm báo tường; Các hoạt động trong các lónh vực của Thể Dục Thể Thao … Bên cạnh đó việc duy trì sỉ số học sinh và chất lượng giảng dạy bộ môn cũng được đảm bảo tốt trong suốt cả năm học.  Thường xuyên kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa Giáo Viên và Phụ Huynh học sinh trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Phấn đấu đạt tỉ lệ 100 % học sinh có hạnh kiểm từ khá trở lên, đảm bảo tỉ lệ lên lớp thẳng 100 %. Nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi lớp phụ trách cao hơn so với đầu năm, phấn đấu đạt danh hiệu “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”. b/. Nhiệm vụ được giao:  Dạy văn các lớp : 7E, 7H, 7I.  Chủ nhiệm lớp 7E, với tổng số tiết được giao là17 tiết/tuần. II/. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯC TRONG NĂM: 1/. Tư tưởng chính trò, đạo đức, tác phong chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước: Bản thân luôn có tư tưởng chính trò vững vàng, có đạo đức, tác phong tốt, luôn thể hiện là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước đề ra. Thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi ở và nơi làm việc. 2/. Thực hiện quy chế chuyên môn: Giảng dạy theo đúng chương trình quy đònh, không cắt xén, không dồn ép chương trình. Thực hiện tốt, đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách. Việc chấm, trả bài, vào điểm, kiểm tra, đánh giá chất lượng học sinh đúng theo quy đònh. 3/. Thực hiện giờ giấc, nội quy cơ quan, sinh hoạt chuyên môn: Đảm bảo ngày giờ công, không bỏ giờ, bỏ lớp. Thực hiện tốt nội quy của nhà trường đề ra, tham gia sinh hoạt chuyên môn, dự giờ hàng tháng theo đúng tiêu chuẩn. Thực hiện tốt việc dự giờ, thao giảng khi được phân công. 4/. Chất lượng giờ dạy bộ môn: Đảm bảo các tiết dạy của bộ môn được phân công đều đạt từ loại khá trở lên, truyền thụ đầy đủ, chính xác nội dung bài dạy cho học sinh. 5/. Chất lượng học sinh: Tổng số học sinh của 3 lớp là 86 em. Học lực:  Giỏi : 16 em , đạt tỉ lệ : 18,60 % .  Khá : 34 em, đạt tỉ lệ : 38,63 % .  Trung bình : 36 em, đạt tỉ lệ : 41,86 %.  Yếu : 0 em , đạt tỉ lệ : 0 % . Hạnh kiểm :  Tốt : 82 em, đạt tỉ lệ : 95,34 % .  Khá : 4 em, đạt tỉ lệ : 4,65 % .  Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng : 100 % .  Tỉ lệ học sinh bỏ học : 0 % . 6/. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2009 - 2010 : “Một Số Biện Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Dạy Và Học Văn Biểu Cảm Ở Bậc Trung Học Cơ Sở”. Với việc áp dụng sáng kiến trên, tôi nhận thấy rằng chất lượng dạy và học Văn Biểu Cảm ở môn Văn khối 7 được nâng cao rõ rệt, tỉ lệ học sinh có hứng thú học tập về Văn Biểu Cảm ở các lớp mà tôi trực tiếp giảng dạy đã có tiến bộ hơn nhiều so với các năm học trước và đã được Hội đồng nhà trường đánh giá cao. 7/. Thực hiện tiết kiệm, bảo vệ của công, bảo vệ cơ quan đơn vò, giữ gìn bí mật, học tập nâng cao trình độ chuyên môn: Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hành tiết kiệm trong công tác và trong sinh hoạt đời sống. Thực hiện tốt việc bảo vệ cơ quan, nội bộ. Đoàn kết tốt, thực hiện tốt kỉ cương, tình thương trách nhiệm trong công tác. Thường xuyên học hỏi ở đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia học tập các chuyên đề đầy đủ. 8/. Công tác khác :  Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do nhà trường và các ban ngành tổ chức phát động. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh để uốn nắn, giáo dục đạo đức cho học sinh một cách toàn diện.  Đầu năm học 2009 - 2010, bản thân tôi đã mạnh dạn đăng kí danh hiệu “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở” để tạo niềm tin, động lực cho sự phấn đấu của mình trong suốt cả năm học.  Ngay từ đầu năm học, tôi đã xác đònh được muốn làm tốt công tác thi đua thì bản thân cần phải tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lí luận thực tiễn, ứng dụng tiến bộ khoa học kó thuật của công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, nhằm giúp cho việc giảng dạy đạt kết quả cao hơn. III/. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯC CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG HÀNG NĂM: ( 3 năm ).  Năm học 2006 - 2007: Giấy khen của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp; Quyết đònh số 1378/QĐ – UBND, cấp ngày 02/07/2007.  Năm học 2007 - 2008: Bằng khen của chủ tòch UBND tỉnh Kiên Giang; Quyết đònh số 1938/QĐ – UBND, cấp ngày 18/08/2008.  Năm học 2008 - 2009: Chứng nhận “Chiến só thi đua cơ sở” của chủ tòch UBND huyện Tân Hiệp; Quyết đònh số 1383/QĐ – UBND, cấp ngày 26/06/2009. Trên đây là kết quả thành tích, khen thưởng trong những năm qua của bản thân. Đối chiếu với Luật Thi đua, Khen thưởng đề nghò Hội đồng thi đua các cấp xem xét tặng thưởng danh hiệu “Chiến Só Thi Đua Cấp Cơ Sở”. Thủ trưởng đơn vò, Thạnh Đông, ngày 25 tháng 05 năm 2010. nhận xét và xác nhận. Người viết thành tích Lâm Văn Việt . ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KIÊN GIANG. Độc lập-Tự do-Hạnh phúc   Đơn vò:Trường THCS Thạnh Đông. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ. Trên đây là kết quả thành tích, khen thưởng những năm qua của bản thân. Đối chiếu với Luật Thi đua, Khen thưởng đề nghò Hội đồng thi đua các cấp xem xét tặng
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN, BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN, BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Bình luận về tài liệu ban-thanh-tich-ca-nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP