Ôn tập chương 2-Động lực học

7 243 4 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 03:11

Ôn tập vật lí 10 A : TỰ LUẬN I) các bài tập áp dụng định luật II Newton Bài 1. Một lực 10N tác dụng lên một vật đứng yên có khối lượng 20kg trong thời gian 5s. Tính vận tốc và quãng đường vật đi được sau thời gian 5s đó. Bài 2. Một ô tô đang chuyển động trên đường nằm ngang với tốc độ 10m/s thì tài xế hãm phanh, ô tô chuyển động thêm 10m thì dừng, khối lượng xe 1tấn. Tính lực hãm. Bài 3. Một xe tải khối lượng 4tấn. Khi không chở hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,3m/s 2 ; khi có hàng xe tải bắt đầu chuyển động với gia tốc 0,1m/s 2 cũng với lực kéo như cũ. Tính khối lượng của hàng trên xe. Bài 4. Hai chiếc xe lăn đặt trên mặt phẳng nằm ngang, đầu xe 1 có gắn một lò xo nhỏ, nhẹ. Đặt hai xe sát nhau để lò xo nén lại rồi buông nhẹ, sau đó hai xe chuyển động đi được các quãng đường s 1 =1m, s 2 =2m trong cùng thời gian t. Bỏ qua ma sát, tìm tỉ số khối lượng của xe. Bài 5. Một vật có khối lượng 50kg, bắt đàu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 1m thì có vận tốc 0,5m/s. Tính lực tác dụng vào vật. Bài 6. Một máy bay phản lực có khối lương 50tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,4m/s 2 . Hãy tính lực hãm. Bài 7. Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2tấn, khới hành với gia tốc 0,36m/s 2 . Ô tô khi chở hàng với gia tốc 0,18m/s 2 . Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe. Bài 8. Một ô tô có khối lượng 3tấn đang chạy với vận tốc 20m/s thì hãm phanh. Biết rằng từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại mất thời gian 10s. a. Tính quãng đường xe còn đi được cho đến khi dừng hẳn. b. Lực hãm phanh. Bài 9. Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, nó đi được 1,2m trong 4s. a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,04N. b. Sau quãng đường ấy lực kéo phải bằng bao nhiêu để vật có thể chuyển động thẳng đều? Bài 10. Một chiếc xe khối lượng 300kg đang chạy với vận tốc 18km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm là 360N. a. Tính vận tốc của xe tại thời điểm t=1,5s kể từ lúc hãm. b. Tìm quãng đường xe còn chạy thêm trước khi dừng hẳn. Bài 11. Một vật có khối lượng 500g chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đàu 2m/s. Sau thời gian 4s, nó đi được quãng đường 24m. Biết vật luôn chịu tác dụng của lực kéo F k và lực cản F c = 0,5N. a. Tính độ lớn của lực kéo. b. Sau 4s đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại? II) Các bài tập áp dụng định luật III newton Bài 12. Viên bi khối lượng m 1 =50g chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn với vận tốc 4m/s đến chạm vào viên bi khối lượng m 2 =150g đang đứng yên. Sau va chạm viên bi m 1 chuyển động ngược chiều lúc đầu với vận tốc 0,5m/s. Tính vận tốc chuyển động của viên bi m 2 . Bài 13. Khi dồn toa, đầu máy của một toa tàu có khối lượng 100 tấn chạm vào một toa tàu đứng yên. Trong thời gian va chạm này, toa chuyển động với độ lớn của gia tốc lớn gấp 5 lần của gia tốc của đầu máy. Tính khối lượng của toa tàu. Bài 14. Một toa xe có khối lượng 60tấn đang chuyển động đều với vận tốc 0,2m/s thì va chạm vào một toa xe khối lượng 15tấn đang đứng yên khiến toa xe này chuyển động với vận tốc 0,4m/s. Tính vận tốc của toa xe thứ nhất sau va chạm. Bài 15. Vật chịu tác dụng của lực F ngược chiều chuyển động thẳng trong 6s, vận tốc giảm từ 8m/s còn 5m/s. Trong 10s tiếp theo lực tác dụng tăng gấp đôi về độ lớn nhưng không đổi hướng. Tính vận tốc ở thời điểm cuối. Bài 16. Một quả bóng khối lượng 0,2kg được ném về phía vận động viên bóng chày với tốc độ 20m/s. Người đó dùng gậy đập vào quả bóng cho bóng bay ngược lại với tốc độ 15m/s. Thời gian gậy tiếp xúc với quả bóng là 0,02s. Hỏi lực mà quả bóng tác dụng vào gậy có độ lớn bằng bao nhiêu và có hướng như thế nào? III) lực hấp dẫn Bài 17. Tính lực hút lớn nhất giữa hai quả cầu có bán kính bằng nhau R=R 1 =R 2 =45cm và khối lượng bằng nhau m 1 =m 2 =100kg. D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 1 - Bài 18. Tính lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy, mỗi tàu có khối lượng 150000tấn khi chúng ở cách nhau 1km. Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau khơng? Bài 19. Trái Đất có khối lượng 6.10 24 kg, Mặt Trăng có khối lượng 7,2.10 22 kg. Bán kính quỹ đạo của Mặt Trăng R=3,84.10 8 m. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng vật bị hút về phía Trái Đất và Mặt Trăng với những lực bằng nhau? Bài 20. Gia tốc trọng trường tại mặt đất g 0 =9,81m/s 2 . Tính gia tốc trọng trường ở độ cao bằng 2 lần bán kính Trái Đất. Bài 21. Tỉ số bán kính và khối lượng của Sao Hỏa và Trái Đất lần lượt là 0,53 và 0,11. Tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt Sao Hỏa. Cho gia tốc rơi tự do trên mặt đất là g 0 =9,8m/s 2 . Bài 22. Khoảng cách trung bình giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng bằng 60lần bán kính Trái Đất. Khói lượng Mặt Trăng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất 81 lần. Tại điểm nào trên đường thẳng nối tâm của chúng, lực hút của Trái Đất và của Mặt Trăng với vật cân bằng nhau? Bài 23. Một vệ tinh bay quanh Trái Đất cách tâm TRái Đất r = 1,5.10 5 km. Sức hút của Trái Đất giảm bao nhiêu lần so với khi vệ tinh đứng n trên mạt đất? Cho bán ính Trái Đất R=6400km. Bài 24. Mặt Trăng quay 13 vòng quanh Trái Đất trong 1 năm. Khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời gấp 390 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Tính tỉ số khối lượng của Mặt Trời và Trái Đất. IV) lực đàn hồi Bài 25. Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một lò xo có độ cứng 100N/m để nó dãn ra 20cm. Lấy g=10m/s 2 . Bài 26. Một ô tô tải kéo một ô tô con có khối lượng 2 tấn và chạy nhanh dần đều với vận tốc ban đầu V 0 = 0. Sau 50 s đi được 40m. Khi đó dây cáp nối 2 ô tô dãn ra bao nhiêu nếu độ cứng của nó là k = 2,0.10 6 N/m? Bỏ qua các lực cản tác dụng lên ôtô con. Bài 27. Người ta dùng hai lò xo. Lò xo thứ nhất khi treo vật 6kg có độ dãn 12cm. Lò xo thứ hai khi treo vật 2kg thì có độ dãn 4cm. Hãy so sanh đọ cứng của hai lò xo. Lấy g=10m/s 2 . Bài 28. Treo một vật nặng khối lượng m=0,1kg vào lò xo thì lò xo dãn 2cm. Treo thêm vật nặng m’ vào lò xo dãn 5,6cm. Lấy g=10m/s 2 . Tính độ cứng k của lò xo và khối lượng m’. Bài 29. Một lò xo treo thẳng đứng. Lần lượt treo vật nặng P 1 =1N, P 2 =1,5N vào lò xo thì lò xo có chiều dài lần lượt là l 1 =22,5cm, l 2 =23,75cm. Tính độ cứng và chiều dài tự nhiên của lò xo. Bài 30. Tính độ dãn của một dây cáp có độ cứng k=100kN/m khi kéo một ơ tơ có khối lượng 2 tấn và gia tốc chuyển động bằng 0,5m/s 2 . Ma sát khơng đáng kể. Bài 31. Hai lò xo chịu tác dụng một lực như nhau. Lò xo 1 có độ cứng 100N/m dãn 5cm, lò xo 2 dãn 2cm. Tính độ cứng của lò xo 2. Bài 32. Một lò xo được treo thẳng đứng. Móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 100g, lò xo dài 31cm. Móc thêm vào đầu dưới của lò xo một quả cân 100g, lò xo dài 32cm. Lấy g=10m/s 2 . Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo. Bài 33. Khi người ta treo quả cân 300g vào đầu dưới của một lò xo( đầu trên cố định), thì lò xo dài 31cm. Khi treo thêm quả cân 200g nữa thì lò xo dài 33cm. Tính chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo. Lấy g=10m/s 2 . Bài 34. Một lò xo được treo thẳng đứng. Lần lượt treo vật nặng P 1 =1N, P 2 =4N vào lò xo thì lò xo có chiều dài lần lượt là l 1 =15cm, l 2 =16,5cm. a. Tính độ cứng k và chiều dài tự nhiên l 0 của lò xo. b. Dùng lò xo này để làm lực kế. Muốn cho mỗi độ chia ứng với giá trị 1N thì khoảng cách giữa 2 vạch chia liên tiếp bằng bao nhiêu? Bài 35. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 20cm. Khi bị nén bởi một lực 2N thì chiều dài lò xo là 16cm. Hỏi khi kéo lò xo bởi một lực 2,5N thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu? V) Bài tập động lực học, lực ma sát Bài 36. Một ơ tơ khối lượng 1,5tấn chuyển đọng thẳng đều trên đường. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe và mặt đường là 0,08. tính lực ma sát lăn, từ đó suy ra lực phát động đặt vào xe. Bài 37. Một ơ tơ có khối lượng 5tấn đang đứng n và bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của lực động cơ F k . Sau khi đi được qng đường 250m, vận tốc của ơ tơ đạt được 72km/h. Trong q trình chuyển động, hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đường là 0,05. Lấy g=10m/s 2 . a. Tính lực ma sát và lực kéo. b. Thời gian ơ tơ chuyển động. Bài 38. Một vật khối lượng 500g đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật với mặt bàn là 0,25. Vật bắt đầu được kéo đi bằng một lực 2N theo phương ngang. D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 2 - a. Tính quãng đường vật đi được trong 2s. Lấy g=10m/s 2 . b. Sau đó lực F ngừng tác dụng. Tính quãng đường vật đi tiếp cho đến khi dừng lại. Bài 39. Kéo khối gỗ trên mặt đường ngang bởi một lực F=30N nằm ngang thì khối gỗ chuyển động thẳng đều. Nếu đặt thêm vật nặng khối lượng 25kg lên khối gỗ thì phải kéo khối gỗ bởi lực F’=67,5N nằm ngang để khối gỗ chuyển thẳng đều. Tính khối lượng của khối gỗ và hệ số ma sát giữa khối gỗ với mặt đường. Lấy g=10m/s 2 . Bài 40. Hai miếng gỗ, mõi miếng có khối lượng 2kg nằm chồng lên nhau trên mặt bàn. Phải tác dụng lực F bằng bao nhiêu để kéo hẳn miếng gỗ dưới ra? Hệ số ma sát trên hai măt của miếng gỗ dưới bằng 0,3. Bài 41. Một ô tô khối lượng 6tấn. Sau khi chuyển bánh được 10m thì ô tô đạt tốc độ 3m/s. Tính lực kéo của đàu máy, biết hệ số ma sát giữa bánh xe với mặt đường là 0,1. Lấy g=10m/s 2 . Bài 42. Một chiếc xe lăn đứng yên trên mặt phẳng ngang. Truyền cho xe lăn một lực để xe có vận tốc đầu 2m/s, xe lăn đi được quãng đường 10m thì dừng hẳn. Tìm hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt phẳng ngang. Lấy g=10m/s 2 . Bài 43. Một chiếc xe lăn khối lượng 5kg chuyển động thẳng đều trên một mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát lăn giữa bánh xe với mặt phẳng ngang là 0,05. Tính lực phát động tác dụng vào xe. Lấy g=10m/s 2 . Bài 44. Một vật khối lượng 2kg đặt trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn là 0,3. Lấy g=10m/s 2 . Tác dụng lên vật m một lực theo phương ngang. Tính gia tốc chuyển động của vật khi: a. F=5N b. F=7N Bài 45. Một người đứng trên sàn một toa tàu đang tăng tốc với gia tốc 3,2m/s 2 . Hệ số ma sát nghỉ bằng bao nhiêu để ngăn cản chân người khỏi bị trượt trên sàn xe. Lấy g=10m/s 2 . Bài 46. Chiếc xe lăn trẻ con chuyển động với tốc độ ban đầu 2m/s trên sàn nhà. Hệ số ma sát lăn giữa các bánh xe và sàn nhà là 0,1. Lấy g=10m/s 2 . Hỏi xe lăn đi được quãng đường bao nhiêu thì dừng? VI) Lực hướng tâm Bài 47. Một ô tô khi chạy đến khúc quanh trên đường nằm ngang, ô tô không được vượt quá tốc độ bao nhiêu để khỏi bao nhiêu để khỏi bị trượt? Bán kính khúc quanh là 25m, hệ số ma sát của bánh xe trên mặt đường là 0,4. Lấy g=10m/s 2 . Bài 48. Một chiếc xe khối lượng 200kg chuyển động qua một chiếc cầu vồng lên với vận tốc 10m/s. Bán kính cong của cầu 20m. Lấy g=10m/s 2 . Tính áp lực cảu xe lên cầu vồng tại: a. điểm cao nhất của cầu vồng b. vị trí có bán kính cong hợp với phương thẳng đứng một góc 30 0 . Bài 49. Một vệ tinh nhân tạo phải có vận tốc quay bao nhiêu để quay trên quỹ đạo tròn ở độ cao 600km trên mặt đất. Tính chu kì quay của vệ tinh, bán kính Trái Đất R=6400km. Lấy g 0 =10m/s 2 . Bài 50. Một vật có khối lượng 0,4kg được gắn vào đàu một thanh dài 1m, đầu kia của thanh gắn với một trục quay nằm ngang. Cả hệ thống quay với tốc độ góc 0,8 π rad/s. Tính lực do vật tác dụng lên thanh tại điểm cao nhất và thấp nhất của quỹ đạo. Bài 51. Một đĩa nằm ngang quay quanh một trục thẳng đứng với tốc độ góc πω = rad/s. Một vật nhỏ đặt trên đĩa cách trục quay một đoạn bằng 20cm. Tìm hệ số ma sát giữa vật và đĩa để vật không trượt trên đĩa. Lấy g= 2 π m/s 2 . Bài 52. Một môtô đi vào khúc quanh có bán kính 64m, mặt đường nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa bánh xe và mặt đường 0,4. Tìm vận tốc tối đa của mô tô để mô tô không bị trượt. Lấy g=10m/s 2 . Bài 53. Một người có khối lượng 50kg đánh đu, dây đu dài 4m. Khi đu qua vị trí thấp nhất với tốc độ 6m/s, người đó sẽ tác dụng lên ghế ngồi một lực bằng bao nhiêu? Lấy g=10m/s 2 . Bài 54. Một vật nhỏ có khối lượng 400g được gắn vào một dây không dãn rồi quay dây trong mặt phẳng thẳng đứng, quỹ đạo của vật nhỏ là đường tròn đường kính 20cm, vận tốc không đổi 2m/s. Lấy g=10m/s 2 . Lực căng dây khi qua vị trí cao nhất là bao nhiêu? VII) chuyển động bị ném – Chuyển động ném ngang Bài 55. Một người đứng ở độ cao cách mặt đất 20m ném một viên sỏi theo phương ngang với vận tốc ban đầu 2m/s. Lấy g=10m/s 2 . Chọn gốc tọa đọ O là vị trí ném viên sỏi. a.Viết phương trình quỹ đạo của viên sỏi. b. Sau bao lâu thì viên sỏi chạm đất? c.Tính tầm xa của viên sỏi. d. Xác định vectơ vận tốc của viên sỏi khi chạm đất. Bài 56. Một người ném ngang một quả bóng qua cửa sổ ở độ cao 20m. Bóng rơi xống đất cách tường 6m. Tính thời gian và tốc độ ban đầu của quả bóng. Lấy g=10m/s 2 . Bài 57. Một máy bay bay theo phương ngang ở độ cao 9km với tốc độ 720km/h. Viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu ( theo phương ngang) bao nhiêu để bom rơi đúng mục tiêu? Lấy g=10m/s 2 . D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 3 - F M M m Bài 58. Một hòn bi lăn dọc theo cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,5m (theo phương ngang). Lấy g=10m/s 2 . Tính thời gian chuyển động và vận tốc của bi lúc rời bàn. Bài 59. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc 10m/s từ một vị trí cách mặt đất 30m/s. Lấy g=10m/s 2 . a. Viết phương trình quỹ đạo của vật. b. Xác định vị trí, vận tốc của vật khi chạm đất. Bài 60. Một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc 10m/s ở độ cao 80m. Lấy g=10m/s 2 . a. Vẽ quỹ đạo cảu chuyển động b. Xác định tầm bay xa của vật (tính theo phương ngang). c. Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất. Bỏ qua sức cản không khí. Bài 61. Một vật được ném ngang ở độ cao 20m phải có vận tốc ban đầu là bao nhiêu để khi sắp chạm đất vận tốc của nó là 25m/s. Bài 62. Một vật được ném ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động được 3s, vectơ vận tốc của vật hợp với phương ngang 1 góc 45 0 . Lấy g=10m/s 2 . a. Tính vận tốc đầu của vật. b. Thời gian chuyển động của vật c. Tầm bay xa của vật. Bài 63. Một quả bóng ném theo phương ngang với vận tốc đầu 25m/s và rơi xuống đát sau 3s. Hỏi quả bóng đã được ném đi từ độ cao nào và tầm ném xa của quả bóng là bao nhiêu? Lấy g=10m/s 2 . Bài 64. Từ đỉnh một ngọn tháp cao 80m, một quả cầu được néo theo phương ngang với vận tốc 20m/s. a. Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu khi ném 2s. b. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. Quỹ đạo này là đường gì? c. Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu? Bài 65. Cho viên bi chuyển động trên mặt bàn nhẵn nằm ngang cao 1,5m so với mặt đất, viên bi rời khỏi mép bàn với vận tốc v 0 rơi đến mặt đất xa mép bàn 2,2m. Tính thời gian bay của viên bi và vân tốc v 0 . Lấy g=10m/s 2 . Bài 66. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v 0 = 20 m/s theo phương nằm ngang. Lấy g = 10 m/s 2 , bỏ qua lực cản của không khí. Hãy xác định : a. Dạng quỹ đạo của vật. b. Thời gian vật bay trong không khí c. Tầm bay xa của vật. d. Vận tốc của vật khi chạm đất. B) TRẮC NGHIỆM Câu 1: Đặt một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có khối lượng m = 10(kg) trên sàn nằm ngang . Biết hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ với sàn là 0,1. Lấy g = 10m/s 2 . Lực kéo tối thiểu theo phương song song với sàn để khúc gỗ trượt trên sàn là A.10 N B. 100N C. 11N D. 9,8N Câu 2: Cho hệ vật như hình vẽ , hệ số ma sát trượt giữa 2 vật cũng như giữa vật và sàn đều là µ .Nếu vật m nằm yên trên vật M , ( m< M) khi vật M trượt đều thì lực ma sát trượt giữa M với mặt sàn là : A. µ Mg. B. µ (M + m)g. C. µ (M + 2m)g. D. µ (M + 3m)g. Câu3: Cho hệ 2 vật m 1 và m 2 nằm trên mặt phẳng ngang không ma sát , tác dụng lên vật 1 một lực F theo phương ngang , vật 1 đẩy vật 2 cùng chuyển động với gia tốc a . Lực mà vật 1 tác dụng lên vật 2 có độ lớn bằng : A. m 2 a B. (m 1 + m 2 )a C. F D. (m 1 _ m 2 )a Câu 4: Một vật trượt nhanh dần đều xuống mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang với gia tốc a .Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động , khi đó hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là A. α α µ cos. sin. g ag − = . B. α α µ tan cos. += g a . C. α α µ tan cos . −= g . D. αµ tan = . Câu 5: Kéo một khúc gỗ hình hộp chữ nhật có trọng lượng 100(N) trượt đều trên sàn nằm ngang với lực kéo F = 20(N) , nghiêng góc 0 30 = α so với sàn . Lấy 7,13 = . Hệ số ma sát trượt giữa khúc gỗ với sàn là D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 4 - B A O P 2 T 1 T 60 0 A. 0,34 B. 0,20 C. 0,10 D. 0,17 Câu 6: Một viên bi có khối lượng 200g được nối vào đầu A của một sợi dây dài OA = 1m . Quay cho viên bi chuyển động tròn đều trong mặt phẳng thẳng đứng quanh O với vận tốc 60vòng /phút . Lấy g = 10m/s 2 . Sức căng của dây OA khi viên bi ở vị trí cao nhất là A. T = 10N B. T = 8N C. T = 6 N D. T = 5N Câu7: Một vật có trọng lượng P đứng cân bằng nhờ 2 dâyOA làm với trần một góc 60 0 và OB nằm ngang.Độ lớn của lực căngT 1 của dây OA bằng: a. P b. P 3 32 c. P3 d. 2P Câu 8: Một vật có khối lượng 50kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 0,2m/s và khi đi được quãng đường 50cm vận tốc đạt được 0,9m/s thì lực tác dụng . A. 38,5N B. 38N C. 24,5N D. 34,5N Câu 9: Muốn cho một chất điểm cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải : A .Không đổi. B. Thay đổi. C. Bằng không. D. Khác không. Câu 10: Lực và phản lực có: A. Cùng phương cùng độ lớn nhưng ngược chiều B. Cùng giá cùng độ lớn nhưng ngư ợc chiều. C. Cùng phương cùng độ lớn nhưng cùng chiều D. Cùng giá cùng độ lớn nhưng cùng chiều. Câu 11: Hằng số hấp dẫn có giá trị bằng A. 6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 B. 66,7.10 -11 Nm 2 /kg 2 C. 6,76.10 -11 Nm 2 /kg 2 D. 7,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 Câu 12: Một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên , đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển đ ộng thẳng đều nếu: A. Không chịu tác dụng của lực nào B. Hợp lực bằng không C. Cả A và B. D. Một trường hợp khác. Câu 13: Một đoàn tàu đang chuyển động trên đường sắt thẳng ,nằm ngang với lực kéo không đ ổi có độ lớn bằng lực ma sát .Hỏi đoàn tàu chuyển động như thế nào : A. Thẳng nhanh dần đều . B. Thẳng chậm dần đều . C.Thẳng đều . D. Đứng yên. Câu14: Hai học sinh cùng kéo một cái lực kế .Số chỉ của lực kế sẽ là bao nhiêu nếu mỗi học sinh đã kéo bằng lực 50N.( mỗi em một đầu) A. 0N B. 50N C. 100N D. Một số khác. Câu 15:Phát biểu nào sai : A. Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện ( hoặc mất đi )đồng thời. B. Lực và phản lực là hai lực trực đối . C. Lực và phản lực không cân bằng nhau. D. Lực và phản lực cân bằng nhau. Câu 16: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là : A. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF ++= cosα B. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF −+= cosα. C. 2121 2 FFFFF ++= cosα D. 21 2 2 2 1 2 2 FFFFF −+= Câu17: Một vật có khối lượng 5kg chịu tác dụng một lực F làm vật thu được gia tốc 0,6m/s 2 . Độ lớn của lực là: A. 1N. B. 3N. C. 5N D. Một giá trị khác. Câu 18: Một vật khối lượng 4kg ở trên mặt đất có trọng lượng 40N.Khi chuyển vật đến vị trí cách mặt đất h=3R ( R là bán kính trái đất ) thì nó có trọng lượng là bao nhiêu: A. 2,5N. B. 3,5N. C. 25N. D. 50N. Câu 19: Lực và phản lực không có tính chất sau: A. luôn xuất hiện từng cặp B. luôn cùng loại D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 5 - C. luôn cân bằng nhau D. luôn cùng giá ngược chiều Câu 20: Khối lượng của một vật : A. luôn tỉ lệ thuận với lực tác dụng vào vật B.luôn tỉ lệ nghịch với gia tốc mà vật thu được C. là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật D. không phụ thuộc vào thể tích của vật Câu 21: Biểu thức của định luật vạn vật hấp dẫn là: A. F hd = G 2 r M B. F hd = ma C. F hd = G r Mm D. F hd = G 2 r Mm Câu 24: Chọn câu đúng: A. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động B. Lực là nguyên nhân làm biến đổi vận tốc C. Có lực tác dụng lên vật thì vật mới chuyển động D. Lực không thể cùng hướng với gia tốc Câu 25: Tác dụng lực F không đổi lên một vật đang đứng yên.Kết luận nào sau đây là đúng? A. Vật chuyển động thẳng biến đổi đều B.Vật chuyển động tròn đều C. Vật chuyển động thẳng đều D. Vật chuyển động nhanh dần đều rồi sau đó chuyển động thẳng đều Câu 26: Một quả cam khối lượng m ở tại nơi có gia tốc g .Khối lượng Trái đất là M.Kết luận nào sau đây là đúng? A. Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng Mg B.Quả cam hút Trái đất một lực có độ lớn bằng mg C.Trái đất hút quả cam một lực bằng Mg D.Trái đất hút quả cam 1 lực lớn hơn lực mà quả cam hút trái đất vì khối lượng trái đất lớn hơn Câu 27: Chọn câu đúng: Khi vật chuyển động tròn đều thì hợp lực tác dụng vào vật F : A. cùng hướng với vectơ vận tốc v tại mỗi điểm B. có độ lớn chỉ tỉ lệ thuận với khối lượng của vật C. có phương vuông góc với vectơ vận tốc v tại mỗi điểm , có chiều hướng vào tâm quỹ đạo , có độ lớn không đổi D. có độ lớn tỉ lệ thuận với tốc độ dài của vật Câu 28: Vật có khối lượng m = 2kg bắt đầu chuyển động theo chiều dương từ gốc toạ độ tại thời điểm t = 2 s dưới tác dụng của lực F không đổi có độ lớn là 2,4 N .Phương trình chuyển động của vật : A. x = 1,2 t 2 (m) B. x = 1,2 ( t- 2) 2 (m) C. x = 0,6 t 2 +( t-2) (m) D. x = 0,6 t 2 -2,4t + 2,4 (m) Câu 29: Một quả bóng , khối lượng 500g bay với tốc độ 20 m/s đập vuông góc vào bức tường và bay ngược lại với tốc độ 20m/s.Thời gian va đập là 0,02 s. Lực do bóng tác dụng vào tường có độ lớn và hướng: A. 1000N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng B. 500N , cùng hướng chuyển động ban đầu của bóng C. 1000N , ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng D. 200N, ngược hướng chuyển động ban đầu của bóng Câu 30:Chọn câu sai. A.Lực ma sát lăn xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chuyển động lăn trên nhau. B.Lực ma sát trượt xuất hiện trên mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chuyển động trượt trên nhau. C.Lực ma sát nghỉ trở thành lực ma sát trượt khi vật từ trạng thái đứng yên sang trạng thái trượt. D. Lực ma sát nghỉ chỉ xuất hiện khi một vật đứng yên. Câu 31 Chọn đáp số đúng: Một vật có trọng lượng 10N treo vào lò xo có độ cứng K=1N/cm thì lò xo dãn ra một đoạn: A.10m B.1m C. 0,1m D.0,01m Câu33:Một chiếc xe chuyển động với tốc độ dài không đổi v =20m/s theo đường tròn với bán kính R= 200m trên một mặt đường nằm ngang. .(g =10m/s 2 ). Để xe không bị trượt thì hệ số ma sát giữa lốp xe và mặt đường phải A.nhỏ hơn 0,1 B. lớn hơn hoặc bằng 0,1 C. nhỏ hơn 0,2 D. lớn hơn hoặc bằng 0,2 Câu34: Môt hòn bi lăn theo cạnh của một mặt bàn nằm ngang cao 1,25m .Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nền nhà cách mép bàn là 2m (theo phương ngang) lấy g=10m/s 2 . Vận t ốc khỏi mép bàn là: A. 2m/s , B. 4m/s , C. 1m/s , D.một đáp án khác. Câu 35. Một vật có khối lượng m được ném với vận tốc ban đầu v 0 tạo với phương nằm ngang góc α. Độ cao cực đại và tầm bay xa của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? A. m và v 0. B. v 0 và α. C. m và α. D. m, v 0 và α. Câu 36. Câu nào sau đây sai. D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 6 - A. Lực căng của dây có bản chất là lực đàn hồi. B. Lực căng của dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật. C. Lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây. D. Lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén. Câu 37. Câu nào sau đây sai. A.Lực ma sát nghỉ luôn cân bằng với ngoại lực đặt vào vật theo hướng song song với mặt tiếp xúc. B.Lực ma sát trượt tác dụng lên vật đứng yên cùng phương ngược chiều với vận tốc tương đối của vật này đối với vận kia. C.Lực ma sát nghỉ cực đại xấp xỉ bằng lực ma sát trượt. D.Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát nghỉ và tỉ lệ với áp lực Q. Câu 38. Dùng hai lò xo để treo hai vật có cùng khối lượng, lò xo bị dãn nhiều hơn thì độ cứng A. Lớn hơn. B. Nhỏ hơn. C. Tương đương nhau. D. Chưa đủ điều kiện để kết luận. Câu 39. Câu nào sau đây sai: Một vật đặt nằm yên trên mặt phẳng nghiêng thì A. Trọng lượng, phản lực và lực ma sát nghỉ cân bằng nhau. B. Trọng lực có phương vuông góc với mặt phẳng ngang chiều hướng xuống. C. Phản lực có phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng chiều hướng lên. D. Lực ma sát nghỉ cùng phương ngược chiều với hợp lực của trọng lực và phản lực. Câu 40. Một viên bi đã tẩm mực được ném ngang ra theo dọc tấm ván và có thể vẽ lên tấm ván khi chuyển động. Hỏi viên bi vẽ lên tấm ván đường gì? A. Đường Parabol. B. Cung tròn. C. Một điểm. D. Đường thẳng. Câu 41. Một lò xo có độ cứng 100N/m treo một vật có khối lượng 500g. Nếu dùng lò xo kéo vật lên trên với gia tốc 2m/s 2 thì lò xo dãn ra một đoạn là bao nhiêu? Lấy g=10 m/s 2 . A. 5cm. B. 5,5cm. C. 6,5cm. D. 6cm. Câu 42. Một vật có khối lượng 200g đặt tên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt bàn là 0,3. Vật bắt đầu kéo bằng lực F= 2N có phương nằm ngang. Hỏi quãng đường vật đi được sau 2s? Lấy g=10 m/s 2 . A. 7m. B. 14cm. C. 14m. D. 7cm. Câu 43. Một ôtô có khối lượng 1200 kg chuyển động đều qua một đoạn đường võng (coi như cung tròn) bán kính 50m với vận tốc 36km/h. Áp lực của xe lên điểm thấp nhất của cầu là bao nhêu? Lấy g=10 m/s 2 . A. 14000N. B. 12000N. C. 14400N. D. 14250N Câu 44:Chọn câu đúng: Lực đàn hồi của lò xo có tác dụng làm cho lò xo: A. chuyển động B. có xu hướng lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu. C. vừa biến dạng vừa thu gia tốc D. thu gia tốc Câu45: Vai trò của lực ma sát nghỉ là A.cản trở chuyển động . B. giữ cho vật đứng yên. C. làm cho vật chuyển động . D. một số trường hơp đóng vai trò lực phát động, một số trường hợp giữ cho vật đứng yên. Câu46: Một vật đang chuyển động tròn đều trên mặt phẳng nằm ngang thì các lực tác dụng vào vật là: A. trọng lực, phản lực, lực ma sát, lực hướng tâm. B. trọng lực, phản lực, lực ma sát. C. trọng lực, lực ma sát, lực hướng tâm D. trọng lực, phản lực, lực hướng tâm. Câu 47: Một vật bị ném ngang (bỏ qua sức cản không khí). Lực tác dụng vào vật khi chuyển động là: A.lực ném B. lực ném và trọng lực C.lực nằm ngang. D.trọng lực. D:\GIAO AN NAM 2008-2009\NAM HOC-2010-2011\LOP 10 - 7 - . A. Lực và phản lực luôn luôn xuất hiện ( hoặc mất đi )đồng thời. B. Lực và phản lực là hai lực trực đối . C. Lực và phản lực không cân bằng nhau. D. Lực. thì các lực tác dụng vào vật là: A. trọng lực, phản lực, lực ma sát, lực hướng tâm. B. trọng lực, phản lực, lực ma sát. C. trọng lực, lực ma sát, lực hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập chương 2-Động lực học, Ôn tập chương 2-Động lực học, Ôn tập chương 2-Động lực học

Bình luận về tài liệu on-tap-chuong-2-dong-luc-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP