bài 10 - Các nước tây Âu

22 298 1 Gửi tin nhắn cho Larry Page
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

  • Loading...
1/22 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 01:11

BẢN ĐỒ THẾ GIỚI Lược đồ các nước Châu Âu Bài 10 Bài 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU : CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: -Nhiều nước bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề trong chiến tranh . Công nghiệp Nông nghiệp Tài chính Pháp (1944) Giảm 38% Giảm 60% Nợ nước ngoài Italia (1944) Giảm 30% Đảm bảo 1/3 nhu cầu lương thực Nợ nước ngoài Anh (1945) Giảm Giảm Nợ nước ngoài (21 tỉ bảng) Bảng tóm tắt những thiệt hại Bảng tóm tắt những thiệt hại trong sản xuất ở một số quốc trong sản xuất ở một số quốc gia tiêu biểu : Pháp ,Italia, gia tiêu biểu : Pháp ,Italia, Anh Anh Qua bảng số liệu ở bên và thông tin trong sách giáo khoa, em có nhận xét gì về tình hình Tây Âu trong chiến tranh thế giới thứ II ? Tuần 12 Tuần 12 . . Tiết 12 Tiết 12 . . Bài 10 Bài 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU : CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: -Nhiều nước bị phát xít chiếm đóng và tàn phá rất nặng nề trong chiến tranh. Để khôi phục và phát triển kinh Để khôi phục và phát triển kinh tế các nước Tây Âu đã làm gì tế các nước Tây Âu đã làm gì ? Để khôi phục kinh tế, năm 1948 các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a đã nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “Kế hoạch phục hưng châu Âu” (còn gọi là Kế hoạch Mác – san) do Mĩ vạch ra. Kế hoạch này được thực hiện từ năm 1948 đến năm 1951 với tổng số tiền khoảng 17 tỉ USD -Năm 1948, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo “Kế hoạch Mác-san”. Để được nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện như thế nào? Để được nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện do Mĩ đặt ra như: -Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp. -Hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ nhập vào. -Phải gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ (ở Pháp, I-ta-li-a .) Việc nhận viện trợ này đã mang lại những hậu quả gì cho các nước Tây Âu ? -Kinh tế phục hồi nhưng ngày càng lệ thuộc vào Mĩ. Bài 10 Bài 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU : CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: + Vấn đề 1: Chính sách đối nội của Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? + Vấn đề 2: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? + Vấn đề 3: Nêu những nét nổi bật về tình hình nước Đức sau chiến tranh? 2.Chính trị: THẢO LUẬN NHÓM (3’): Tuần 12. Tiết 12. Tuần 12. Tiết 12. Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: 2.Chính trị: a. Đối nội: - Thu hẹp các quyền tự do dân chủ. - Xóa bỏ các cải cách tiến bộ đã thực hiện trước đây như ngừng quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản và trả lại những xí nghiệp đã quốc hữu hóa cho các chủ cũ, giảm trợ cấp xã hội . - Ngăn cản các phong trào công nhân và dân chủ THẢO LUẬN NHÓM (3’): - Thu hẹp các quyền tự do dân chủ - Xóa bỏ những cải cách tiến bộ - Ngăn cản phong trào công nhân và dân chủ . b. Đối ngoại: + Nhóm 1: Chính trong chính sách đối nội của Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? + Nhóm 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? -Tiến hành chiến tranh xâm lược. -Tham gia khối quân sự NATO. - Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị đối với các thuộc địa trước đây: 9/1945, Pháp trở lại Đông Dương, Anh trở lại Mã Lai . - Nhưng cuối cùng, các nước thực dân Tây Âu đã thất bại, phải công nhận quyền độc lập dân tộc ở những nước này. -Tham gia khối quân sự NATO do Mĩ lập ra nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu. -Chạy đua vũ trang và thiết lập nhiều căn cứ quân sự. - Chạy đua vũ trang. Đức Pháp Bỉ Hà Lan Lúcxămbua Đan Mạch Ba Lan Séc Áo Thụy Sĩ Tuần 12 Tuần 12 . . Tiết 12 Tiết 12 . . Bài 10 Bài 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU : CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: 2.Chính trị: a. Đối nội: THẢO LUẬN NHÓM (3’): b. Đối ngoại: -Tiến hành chiến tranh xâm lược -Tham gia khối quân sự NATO và chạy đua vũ trang Nhóm 3: Nêu những nét nổi bật về tình hình nước Đức sau chiến tranh? -Sau CTTG/II, lãnh thổ nước Đức bị chia thành bốn khu vực chiếm đóng và kiểm soát của Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ - 9/1949, các khu vực chiếm đóng của Mĩ, Anh ,Pháp đã hợp nhất lại và thành lập Nhà nước CHLB Đức (Tây Đức). - 10/1949, Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) được thành lập ở phía đông. -Mĩ, Anh, Pháp giúp Tây Đức phục hồi nền kinh tế và đưa Cộng hòa Liên bang Đức vào khối quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nhờ đó, kinh tế Tây Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng vươn lên đứng hàng thứ ba trong thế giới tư bản chủ nghĩa. -3/10/1990, CHDC Đức sáp nhập với CHLB Đức thành nước Đức thống nhất. Ngày nay, có tiềm lực kinh tế lớn mạnh nhất Tây Âu c.Nước Đức c.Nước Đức : : - 3/10/1990, nước Đức thống nhất trở lại. - Sau chiến tranh bị chia cắt thành 2 - Sau chiến tranh bị chia cắt thành 2 nước đối đầu nhau: Cộng hòa Liên nước đối đầu nhau: Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949) và Cộng hòa Dân bang Đức (9/1949) và Cộng hòa Dân chủ Đức (10/1949) chủ Đức (10/1949) Tuần 12 Tuần 12 . . Tiết 12 Tiết 12 . . Bài 10 Bài 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU : CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung : II. Sự liên kết khu vực: Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau? Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì: -Đều có chung một nền văn minh, nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. Sự hợp tác phát triển là hết sực cần thiết nhằm mở rộng thị trường và tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những nghi kị, chia rẽ đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. -Từ năm 1950, do nền kinh tế bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh, các nước Tây Âu càng muốn thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ. Các nướcTây Âu đứng riêng lẽ không thể đọ được với Mĩ nên phải liên kết với nhau trong cuộc cạnh tranh với các nước ngoài khu vực. 1. Nguyên nhân: - Có chung nền văn minh. - Kinh tế không có sự cách biệt nhau lắm , - Có quan hệ mật thiết từ lâu. - Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ Tuần 12. Tiết 12. Tuần 12. Tiết 12. Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I. Tình hình chung : II. Sự liên kết khu vực: 1. Nguyên nhân: - Có chung nền văn minh, kinh tế không có sự cách biệt nhau lắm , có quan hệ mật thiết từ lâu đời. - Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ CỘNG ĐỒNG THAN THÉP CHÂU ÂU (4/1951) CỘNG ĐỒNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CHÂU ÂU (3/1957) CỘNG ĐỒNG KINH TẾ CHÂU ÂU (EEC – 3/1957) CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU (EC- 7/1967) LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU- 12/1991) Dựa vào sơ đồ trên hãy cho biết quá trình liên kết kinh tế giữa các nước Tây Âu diễn ra như thế nào? CỜ LIÊN MINH CHÂU ÂU 2.Qúa trình liên kết: - 4/ 1951:Cộng đồng than, thép Châu Âu thành lập gồm 6 nước: Pháp, CHLB Đức, Ý, Hà Lan , Bỉ, Lúc-xăm- bua. - 3/1957: 6 nước trên thành lập “Cộng đồng năng lượng nguyên tử Châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” ( EEC). - 7/1967: Ba cộng đồng trên sáp nhập thành Cộng đồng Châu Âu (EC). - 12-1991, đổi tên là Liên minh Châu Âu (EU). - Năm 2007, có 27 thành viên. . ĐỒ THẾ GIỚI Lược đồ các nước Châu Âu Bài 10 Bài 10 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU : CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: -Nhiều nước bị phát xít chiếm. Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU Bài 10: CÁC NƯỚC TÂY ÂU I / Tình hình chung : 1.Kinh tế: 2.Chính trị: a. Đối nội: - Thu hẹp các quyền tự do dân chủ. - Xóa bỏ các
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 10 - Các nước tây Âu, bài 10 - Các nước tây Âu, bài 10 - Các nước tây Âu

Bình luận về tài liệu bai-10-cac-nuoc-tay-au

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP