de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan

5 556 13 Gửi tin nhắn cho Paul Allen
Paul Allen

Paul Allen

Tải lên: 11,698 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 22:11

Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 14 : KIỂM TRA CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu : * Kiến thức: - HS nắm được các kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm (khái niệm - tính chất - cách nhận biết). - Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức của học sinh đã học trong chương 1 * Kỹ năng: - Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. - Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra. kiểm tra kỹ năng vẽ hình, đọc hình, lập luận, tư duy, lôgic * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tự giác trong khi làm bài.phts triển tư duy, lôgic . II. Chuẩn bị : - GV: Ra đề, đáp án, phô tô đề, ma trận đề - HS : Thước thẳng, compa, giấy nháp. Ôn bài III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức - Hoạt động 2 : Kiểm tra chương - Hoạt động 3: Nội dung ma trận đề Chủ đề Số câu Điểm Các mức độ cần đánh giá Tổng Số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TNK Q TL TNK Q TL TN KQ TL TN KQ TL Đoạn thẳng Số câu 1 1 Điểm 0.5 0.5 Điểm , đường thẳng Số câu 1 1 2 Điểm 0.5 0.5 1 Khi nào thì AM + MB = AB Số câu 1 1 2 1 5 Điểm 1 1 1 1 4 Trung điểm của đoạn thẳng Số câu 1 1 1 3 Điểm 2 0.5 2 4.5 Tổng số Số câu 1 1 1 1 2 1 2 2 11 Điểm 0.5 1 0.5 2 1 1 1 5 10 Đáp án: I. Phần trắc nghiệm : 1 b , 2 b , 3 b , 4 c , 5 d , 6 ∈ , ∉ II. Phần tự luận : Bài 1 : a. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B vì hai điểm A, B cùng nằm trwn tia Ox và OA < OB O A B x • • • a. Vì A nằm giữa hai điểm O và B nên ta có : OA + AB = OB 3+ AB = 6 AB = 6 - 3 = 3 Vậy OA = AB b. Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì A nằm giữa hai điểm O, B và OA = AB Bài 2 : I M K • • • (0.5 ) Vì M nằm giữa hai điểm I và K nên ta có : IM + MK = IK ( 1.0 ) 3 + 6 = IK IK = 9 Vậy IK = 9 cm ( 0.5 ) Bài 3 : A M B • • • (0.5 ) Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có : AM + MB = AM (0.5 ) suy ra AM = MB = 2 AB (0.5 ) AM = MB = 6 2 = 3 cm AM = MB = 3 ( cm ) ( 0.5 ) Trường THCS Ngọc Tố Thứ ngày . tháng 11 năm 2010. Lớp . Kiểm tra 45 phút Họ tên : Môn toán : ( Hình học ) tiết 14 Điểm Lời phê của Thầy Đề : I . Phần trắc nghiệm khách quan : ( 3 đ ) Em hãy khoanh tròn câu đúng nhất . Câu 1 : Có bao nhiêu cách đặt tên cho một đường thẳng a. 1 b. 2 c . 3 d . 4 Câu 2 : Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng . a. Hai chữ cái viết thường b. Hai chữ cái viết hoa c. Một chữ cái viết hoa d. Cả ba đều sai . Câu 3 : Đoạn thẳng AB = 12 cm, C là trung điểm của AB khi đó độ dài của đoạn thẳng AC bằng . a. 4 cm b. 6 cm c. 12 cm d. 4 cm Câu 4 : Cho H là một điểm của đoạn thẳng IK . Biết HI = 4 cm, IK = 7 cm Độ dài của HK là . a. 4 cm b. 11 cm c. 3cm d. 10 cm Câu 5 : Nếu điểm I nằm giũa hai điểm H và K thì . a. IH + HK = IK b. HI + IK < HK c. IK + HK = IH d. IH + IK = HK Câu 6 : Cho hình vẽ bên : m d A B Dùng kí hiệu thích hợp điền vào ô trống: A d A m II. Phần tự luận : ( 7 điểm ) : Bài 1: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3 cm , OB = 6cm . a. Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ? ( 1 đ ) b. So sánh OA và OB ( 1 đ ) c. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ? ( 1đ ) Bài 2 : Gọi M là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IM = 3cm, MK = 6 cm . Tính độ dài đoạn thẳng IK ( 2 đ ) Bài 3 : Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm . Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy .( 2 đ ) . ( Yêu cầu học sinh vẽ hình khi làm bài ) Bài làm . . . . Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 14 : KIỂM TRA CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu : * Kiến thức: - HS nắm được. tô đề, ma trận đề - HS : Thước thẳng, compa, giấy nháp. Ôn bài III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức - Hoạt động 2 : Kiểm tra chương
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan, de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan, de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hinh-hoc-6-tiet-14-co-ma-tran-chuan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP