de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan

Paul Allen
Paul Allen(11701 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 526
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 22:11

Mô tả: Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 14 : KIỂM TRA CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu : * Kiến thức: - HS nắm được các kiến thức về điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, trung điểm (khái niệm - tính chất - cách nhận biết). - Kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức của học sinh đã học trong chương 1 * Kỹ năng: - Rèn kỹ năng sử dụng thành thạo thước thẳng, thước có chia khoảng, compa để đo, vẽ đoạn thẳng. - Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra. kiểm tra kỹ năng vẽ hình, đọc hình, lập luận, tư duy, lôgic * Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, tự giác trong khi làm bài.phts triển tư duy, lôgic . II. Chuẩn bị : - GV: Ra đề, đáp án, phô tô đề, ma trận đề - HS : Thước thẳng, compa, giấy nháp. Ôn bài III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức - Hoạt động 2 : Kiểm tra chương - Hoạt động 3: Nội dung ma trận đề Chủ đề Số câu Điểm Các mức độ cần đánh giá Tổng Số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao TNK Q TL TNK Q TL TN KQ TL TN KQ TL Đoạn thẳng Số câu 1 1 Điểm 0.5 0.5 Điểm , đường thẳng Số câu 1 1 2 Điểm 0.5 0.5 1 Khi nào thì AM + MB = AB Số câu 1 1 2 1 5 Điểm 1 1 1 1 4 Trung điểm của đoạn thẳng Số câu 1 1 1 3 Điểm 2 0.5 2 4.5 Tổng số Số câu 1 1 1 1 2 1 2 2 11 Điểm 0.5 1 0.5 2 1 1 1 5 10 Đáp án: I. Phần trắc nghiệm : 1 b , 2 b , 3 b , 4 c , 5 d , 6 ∈ , ∉ II. Phần tự luận : Bài 1 : a. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B vì hai điểm A, B cùng nằm trwn tia Ox và OA < OB O A B x • • • a. Vì A nằm giữa hai điểm O và B nên ta có : OA + AB = OB 3+ AB = 6 AB = 6 - 3 = 3 Vậy OA = AB b. Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB vì A nằm giữa hai điểm O, B và OA = AB Bài 2 : I M K • • • (0.5 ) Vì M nằm giữa hai điểm I và K nên ta có : IM + MK = IK ( 1.0 ) 3 + 6 = IK IK = 9 Vậy IK = 9 cm ( 0.5 ) Bài 3 : A M B • • • (0.5 ) Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên ta có : AM + MB = AM (0.5 ) suy ra AM = MB = 2 AB (0.5 ) AM = MB = 6 2 = 3 cm AM = MB = 3 ( cm ) ( 0.5 ) Trường THCS Ngọc Tố Thứ ngày . tháng 11 năm 2010. Lớp . Kiểm tra 45 phút Họ tên : Môn toán : ( Hình học ) tiết 14 Điểm Lời phê của Thầy Đề : I . Phần trắc nghiệm khách quan : ( 3 đ ) Em hãy khoanh tròn câu đúng nhất . Câu 1 : Có bao nhiêu cách đặt tên cho một đường thẳng a. 1 b. 2 c . 3 d . 4 Câu 2 : Để đặt tên cho một đoạn thẳng người ta thường dùng . a. Hai chữ cái viết thường b. Hai chữ cái viết hoa c. Một chữ cái viết hoa d. Cả ba đều sai . Câu 3 : Đoạn thẳng AB = 12 cm, C là trung điểm của AB khi đó độ dài của đoạn thẳng AC bằng . a. 4 cm b. 6 cm c. 12 cm d. 4 cm Câu 4 : Cho H là một điểm của đoạn thẳng IK . Biết HI = 4 cm, IK = 7 cm Độ dài của HK là . a. 4 cm b. 11 cm c. 3cm d. 10 cm Câu 5 : Nếu điểm I nằm giũa hai điểm H và K thì . a. IH + HK = IK b. HI + IK < HK c. IK + HK = IH d. IH + IK = HK Câu 6 : Cho hình vẽ bên : m d A B Dùng kí hiệu thích hợp điền vào ô trống: A d A m II. Phần tự luận : ( 7 điểm ) : Bài 1: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao cho OA = 3 cm , OB = 6cm . a. Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao ? ( 1 đ ) b. So sánh OA và OB ( 1 đ ) c. Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ? ( 1đ ) Bài 2 : Gọi M là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IM = 3cm, MK = 6 cm . Tính độ dài đoạn thẳng IK ( 2 đ ) Bài 3 : Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm . Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy .( 2 đ ) . ( Yêu cầu học sinh vẽ hình khi làm bài ) Bài làm . . . . Giáo án hình học lớp 6 chuẩn Giáo viên : Trần Thủ Khoa TIẾT 14 : KIỂM TRA CHƯƠNG 1 I. Mục tiêu : * Kiến thức: - HS nắm được. tô đề, ma trận đề - HS : Thước thẳng, compa, giấy nháp. Ôn bài III. Các hoạt động dạy học : - Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức - Hoạt động 2 : Kiểm tra chương

— Xem thêm —

Xem thêm: de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan, de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan, de kiem tra hinh hoc 6 tiet 14 co ma tran chuan

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-kiem-tra-hinh-hoc-6-tiet-14-co-ma-tran-chuan

Đăng ký

Generate time = 0.18773007392883 s. Memory usage = 18.59 MB