giáo dục kỹ năng sống 2010

7 36 0
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/7 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 21:11

1 T NG C NG GIÁO D C Ă ƯỜ Ụ K N NG S NG QUA MÔN Ĩ Ă Ố T NHIÊN VÀ XÃ H I TI U H CỰ Ộ Ở Ể Ọ Báo cáo viên: PGS. Nguy n Tuy t Nga, Ths. Phan ễ ế Thanh Hà- Vi n KHGD Vi t Namệ ệ 2 Bài 4- GIÁO D C K N NG S NG CHO HS Ụ Ĩ Ă Ố QUA MÔN T NHIÊN VÀ XÃ H IỰ Ộ Làm việc nhóm (10 phút): 1. Nghiên cứu về mục tiêu và nội dung GDKNS qua môn TNXH(Trang 116-118). 2. Mỗi nhóm nêu ví dụ 1 KNS phù hợp gắn với nội dung GD trong ở mỗi chủ đề của môn TNXH. (Yêu cầu: Mỗi 1 nội dung GDKNS ghi lên 1 thẻ màu.) I. KHẢ NĂNG GDKNS QUA MÔN TNXH II. NC BÀI SOẠN GD KNS QUA MÔN HỌC Làm việc nhóm: (10 phút)  Mỗi nhóm nghiên cứu một bài soạn minh họa về GD KNS qua môn TNXH.  Nhận xét về những điểm giống và khác nhau giữa cấu trúc bài soạn GD KNS với bài soạn truyền thống. 5 Bài 5- Th c hànhự GIÁO D C K N NG S NG CHO HS Ụ Ĩ Ă Ố QUA MÔN T NHIÊN VÀ XÃ H IỰ Ộ • Mỗi nhóm chọn 1 bài học (ma trận đã đề xuất ở tài liệu phần môn TNXH) • Thiết kế kế hoạch bài học theo khung bài soạn GDKNS (Lưu ý : Đảm bảo các bài thuộc cả 3 chủ đề của môn học Nộp lại bản cứng. I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC GD KNS QUA MÔN TNXH Nhóm thực hành chủ động: • Chọn 1 bài trong tài liệu/ tự thiết kế, thảo luận. • Thực hành dạy trước lớp bài giảng. Lưu ý: Thể hiện phương pháp và cách tiến hành linh hoạt, sáng tạo tuy nhiên vẫn đi đúng nội dung bài giảng (ví dụ: bài tập tình huống, đóng vai, thảo luận, kể chuyện, .) II. THỰC HÀNH DẠY KNS QUA MÔN TNXH . 1 T NG C NG GIÁO D C Ă ƯỜ Ụ K N NG S NG QUA MÔN Ĩ Ă Ố T NHIÊN VÀ XÃ H I TI U H CỰ Ộ Ở Ể. PGS. Nguy n Tuy t Nga, Ths. Phan ễ ế Thanh Hà- Vi n KHGD Vi t Namệ ệ 2 Bài 4- GIÁO D C K N NG S NG CHO HS Ụ Ĩ Ă Ố QUA MÔN T NHIÊN VÀ XÃ H IỰ Ộ Làm việc nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo dục kỹ năng sống 2010, giáo dục kỹ năng sống 2010, giáo dục kỹ năng sống 2010

Bình luận về tài liệu giao-duc-ky-nang-song-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP