LỊCH SỬ 4 - KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG LẦN 2

15 206 6 Gửi tin nhắn cho Aristarchus
Aristarchus

Aristarchus

Tải lên: 11,472 tài liệu

  • Loading...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 18:11

Người thể hiện: Giáo viên Trường Tiểu học Chào mừng các thầy, cô giáo đã về thăm lớp, dự giờ BÀI CŨ: 1- Vì sao vào thời Lý, đạo phật rất thịnh đạt? 2- Chùa thời Lý được sử dụng vào việc gì? LÞch sö : Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 2010 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077 ) LÞch sö : Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 2010 Thảo luận nhóm đôi: Câu 1: Vì sao nhà Tống sang xâm lược nước ta? Câu 2: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống để làm gì? 1. Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 2010 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077 ) LÞch sö : Ung ch©u Kh©m ch©u Liªm ch©u 1. Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai - Quân Tống âm mưu xâm lược nước ta. - Lý Thường Kiệt chủ động tấn công nước Tống để phá âm mưu xâm lược của chúng. Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 2010 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 - 1077 ) LÞch sö : Lược đồ phòng tuyến sông Như Nguyệt Nhóm 1: a) Lý Thường Kiệt chuẩn bị như thế nào để kháng chiến chống Tống? b) Quân Tống kéo sang xâm lược nước ta vào thời gian nào? Do ai chỉ huy? Nhóm 2: Dựa vào lược đồ và thông tin ở SGK trang 35, trình bày diễn biến trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt? Nhóm 3: Nêu kết quả và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai? 2. Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt Lược đồ Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt 2. Diễn biến của trận đánh: 2. Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai - Thời gian: cuối năm 1076. - Địa điểm: trên phòng tuyến sông Như Nguyệt. - Quân Tống ồ ạt tiến vào nước ta với: 10 vạn bộ binh, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu. - Quân ta chặn đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của giặc; - Vượt sông bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại quân giặc. - Quân giặc khiếp đảm, tháo chạy. . 1- Vì sao vào thời Lý, đạo phật rất thịnh đạt? 2- Chùa thời Lý được sử dụng vào việc gì? LÞch sö : Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 20 10 Cuộc kháng chiến chống. Câu 2: Lý Thường Kiệt cho quân đánh sang đất Tống để làm gì? 1. Nguyên nhân của cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ hai Thứ 4 ngày 17 tháng 11 năm 20 10
- Xem thêm -

Xem thêm: LỊCH SỬ 4 - KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG LẦN 2, LỊCH SỬ 4 - KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG LẦN 2, LỊCH SỬ 4 - KHÁNG CHIẾN CHỐNG TỐNG LẦN 2

Bình luận về tài liệu lich-su-4-khang-chien-chong-tong-lan-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP