Kỹ thuật nuôi cấy in vitro cây chuối tiêu giống La Ba

Diệp Tử
Diệp Tử(12947 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 799
9
Tải xuống 12,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 15:28

Mô tả: Đề tài: “Kỹ thuật nuôi cấy in vitro cây chuối tiêu giốngLa Ba”PHẦN 1: MỞ ĐẦU1.1 Giới thiệu chung1.2 Lịch sử nuôi cấy in vitro:1.3 Đặc điểm về cây chuối Bài thảo luậnBài thảo luận Môn ‘Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống’Môn ‘Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống’Giáo viên hướng dẫn: kỹ sư Lã Thị NguyệtGiáo viên hướng dẫn: kỹ sư Lã Thị NguyệtNhóm 5Nhóm 5 : lớp 9k3 : lớp 9k3 K thu t nuôi c y in vitro cây ỹ ậ ấK thu t nuôi c y in vitro cây ỹ ậ ấchu i tiêu gi ng ố ốchu i tiêu gi ng ố ốLa BaLa Ba Nhóm sinh viên th c hi n:ự ệNhóm sinh viên th c hi n:ự ệ2.2.Phan Th Hoàng ChúngịPhan Th Hoàng Chúngị3.3.Tr nh Th Huy n Trangị ị ềTr nh Th Huy n Trangị ị ề4.4.L u Nguy n Tuânư ễL u Nguy n Tuânư ễ5.5.Nguy n Văn Di pễ ệNguy n Văn Di pễ ệ6.6.Ngô Thanh H ngươNgô Thanh H ngươ7.7.Phan Hoàng AnhPhan Hoàng Anh PHẦN 1: MỞ ĐẦUPHẦN 1: MỞ ĐẦU1.1 Gi1.1 Gii thi u chungớ ệi thi u chungớ ệ* Định nghĩa:* Định nghĩa:Nuôi cấy in vitro là kỹ thuật nuôi cấy mô tế Nuôi cấy in vitro là kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào nhằm tái tạo thành cây hoàn chỉnh trong ống bào nhằm tái tạo thành cây hoàn chỉnh trong ống nghiệm, ngoài cơ thể sống từ các cơ quan, bộ phận nghiệm, ngoài cơ thể sống từ các cơ quan, bộ phận dinh dưỡng của cây. Kết quả sẽ tạo ra đồng loạt các dinh dưỡng của cây. Kết quả sẽ tạo ra đồng loạt các cây con có đặc điểm di truyền đồng nhất với tế bào cây con có đặc điểm di truyền đồng nhất với tế bào mẹ xuất phát điểm ban đầu, trừ trường hợp xảy ra mẹ xuất phát điểm ban đầu, trừ trường hợp xảy ra quá trình đột biến trong quá trình nuôi cấy.quá trình đột biến trong quá trình nuôi cấy.*Cơ sở di truyền của phương pháp:*Cơ sở di truyền của phương pháp:Dựa trên hiện tượng tái sinh ra các cơ quan Dựa trên hiện tượng tái sinh ra các cơ quan khác nhau của tế bào và cây trồng có khả năng tái khác nhau của tế bào và cây trồng có khả năng tái sinh thành cây hoàn chỉnh thôngqua con đường sinh thành cây hoàn chỉnh thôngqua con đường nuôi cấy mô, tế bào sinh dưỡng.nuôi cấy mô, tế bào sinh dưỡng. Phân hoá tế bàoTế bào phôi sinhTế bào dãnTế bào chuyên hoáPhản phân hoá tế bàoC s khoa h cơ ở ọC s khoa h cơ ở ọ 1.2 Lịch sử nuôi cấy in vitro:1.2 Lịch sử nuôi cấy in vitro:**Trên thế giới: Trên thế giới: Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Morel Law người đã áp dụng thành công đầu Morel Law người đã áp dụng thành công đầu tiên kỹ nghệ này trong nhân giống phong lan tiên kỹ nghệ này trong nhân giống phong lan trong ống nghiệm. ở Mỹ, Pháp, Đức, Trung trong ống nghiệm. ở Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc và một số nước khác việc nhân giống Quốc và một số nước khác việc nhân giống bằng con đường này trở nên hết sức phổ biến. bằng con đường này trở nên hết sức phổ biến. Trên thế giới hiện có khoảng 300 phòng thí Trên thế giới hiện có khoảng 300 phòng thí nghiện nhân giống cây con bằng kỹ thuật này.nghiện nhân giống cây con bằng kỹ thuật này. •Ở Việt Nam: Ở Việt Nam: Nuôi cấy mô là ngành mới phát triển ở Việt Nam. Nuôi cấy mô là ngành mới phát triển ở Việt Nam. ở Việt Nam có khoảng 6 phòng thí nghiệm nhân ở Việt Nam có khoảng 6 phòng thí nghiệm nhân giống cây con bằng kỹ thuật này.giống cây con bằng kỹ thuật này. 1.3 Đặc điểm về cây chuối1.3 Đặc điểm về cây chuối* Vài nét chung về cây chuối * Vài nét chung về cây chuối -về mặt dinh dưỡng :quả chuối có gi-về mặt dinh dưỡng :quả chuối có giáá trị rất cao, được trị rất cao, được coi là loại quả lý tưởng cho mọi lứa tuổi. So với các coi là loại quả lý tưởng cho mọi lứa tuổi. So với các loại cây trồng khác, toàn bộ sản phẩm của cây chuối loại cây trồng khác, toàn bộ sản phẩm của cây chuối đề có thể tận dụng làm lương thực, thực phẩm cho đề có thể tận dụng làm lương thực, thực phẩm cho chăn nuôi gia súc gia cầm, thức ăn cho cá …chăn nuôi gia súc gia cầm, thức ăn cho cá …- thị trường tiêu thụ sản phẩm chuối tươi và chế biến - thị trường tiêu thụ sản phẩm chuối tươi và chế biến đang ngày càng được mở rộng. Vì vậy, trồng chuối sẽ đang ngày càng được mở rộng. Vì vậy, trồng chuối sẽ đem lạiđem lại hiệu quả khá cao cho người sản xuất hiệu quả khá cao cho người sản xuất * Chuối tiêu Cavendish sp giống La Ba* Chuối tiêu Cavendish sp giống La Ba- Chuối tiêu Cavendish sp. rất dễ trồng, ít tốn công - Chuối tiêu Cavendish sp. rất dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Hiện chăm sóc và không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Hiện tại đã có rất nhiều mô hình trồng chuối chuyên canh có tại đã có rất nhiều mô hình trồng chuối chuyên canh có quy mô từ 0,5 – 2 hecta và hiệu quả kinh tế cũng khá quy mô từ 0,5 – 2 hecta và hiệu quả kinh tế cũng khá cao so với nhiều loại cây trồng khác. Trồng chuối chỉ cao so với nhiều loại cây trồng khác. Trồng chuối chỉ một năm là đã được thu hoạch và có thể thu hoạch một năm là đã được thu hoạch và có thể thu hoạch quanh năm. Thu nhập khoảng 200 triệu/năm/hecta. quanh năm. Thu nhập khoảng 200 triệu/năm/hecta. Hơn thế nữa, tiềm năng xuất khẩu chuối rất lớn, đặc Hơn thế nữa, tiềm năng xuất khẩu chuối rất lớn, đặc biệt là thị trường Nhật Bản (Rau Hoa Quả Việt biệt là thị trường Nhật Bản (Rau Hoa Quả Việt Nam, 2008).Nam, 2008). - Nhu cầu trồng chuối từ cây giống bằng cách nuôi - Nhu cầu trồng chuối từ cây giống bằng cách nuôi cấy in vitro ngày càng lớn trong giai đoạn hiện nay. cấy in vitro ngày càng lớn trong giai đoạn hiện nay. Chính vì thế việc nhân nhanh và đưa ra thị trường Chính vì thế việc nhân nhanh và đưa ra thị trường một số lượng lớn những cây giống khoẻ mạnh là một số lượng lớn những cây giống khoẻ mạnh là một nhu cầu của thực tế. Trong những năm gần đây, một nhu cầu của thực tế. Trong những năm gần đây, nhu cầu trồng chuối cấy mô phát triển ở Đà lạt. Tuy nhu cầu trồng chuối cấy mô phát triển ở Đà lạt. Tuy nhiên, việc cung cấp một số lượng lớn cây giống nhiên, việc cung cấp một số lượng lớn cây giống khỏe mạnh, có tỷ lệ sống cao khi trồng, thời gian qua khỏe mạnh, có tỷ lệ sống cao khi trồng, thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn do không có đơn vị có khả còn gặp nhiều khó khăn do không có đơn vị có khả năng cung cấp đáp ứng được đủ nhu cầu về số lượng năng cung cấp đáp ứng được đủ nhu cầu về số lượng đang gia tăng của thị trường.đang gia tăng của thị trường. PHPHN ẦN ẦII: Nội dungII: Nội dung 1. Quy trình nhân giống in vitro cây chuối La Ba 1. Quy trình nhân giống in vitro cây chuối La Ba BƯỚC 0: chọn lọc cây mẹ và giám định bệnh.BƯỚC 0: chọn lọc cây mẹ và giám định bệnh.Chọn lọc cây mẹ đầu dòng bao gồm các đặc tính Chọn lọc cây mẹ đầu dòng bao gồm các đặc tính tốt của cây như: sinh trưởng khoẻ mạnh, năng suất cao tốt của cây như: sinh trưởng khoẻ mạnh, năng suất cao chất lượng quả ngon và phải đúng giống. Cây sau đó chất lượng quả ngon và phải đúng giống. Cây sau đó được giám định, kiểm tra các loại bệnh do virus. Ví dụ được giám định, kiểm tra các loại bệnh do virus. Ví dụ như bệnh chùn chuối do virus…. Bằng các kỹ thuật như bệnh chùn chuối do virus…. Bằng các kỹ thuật PCR và ELISA. PCR và ELISA. - Các cây chọn phải hoàn toàn sạch các bệnh nêu - Các cây chọn phải hoàn toàn sạch các bệnh nêu trên sau đó được trồng trong nhà lưới để thu hồi nhân trên sau đó được trồng trong nhà lưới để thu hồi nhân giống giống . nghĩa:* Định nghĩa :Nuôi cấy in vitro là kỹ thuật nuôi cấy mô tế Nuôi cấy in vitro là kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào nhằm tái tạo thành cây hoàn chỉnh trong. nuôi c y in vitro cây ỹ ậ ấK thu t nuôi c y in vitro cây ỹ ậ ấchu i tiêu gi ng ố ốchu i tiêu gi ng ố La BaLa Ba Nhóm sinh viên th c hi n:ự ệNhóm sinh

— Xem thêm —

Xem thêm: Kỹ thuật nuôi cấy in vitro cây chuối tiêu giống La Ba, Kỹ thuật nuôi cấy in vitro cây chuối tiêu giống La Ba, Kỹ thuật nuôi cấy in vitro cây chuối tiêu giống La Ba

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu ky-thuat-nuoi-cay-in-vitro-cay-chuoi-tieu-giong-la-ba

Tài liệu liên quan

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.270539999008 s. Memory usage = 17.79 MB